בתי ספר בתכנית תקשוב תשע"ח
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGH
1
סמל מוסדשם מוסדרשותשלב חינוךסוג פיקוחמגזר דגם בתכניתכתובת הפורטל הבית ספרי
2
317065אלמותנביאום אל פחםיסודי בלבדממלכתיערביבסיס http://www.almtnbi.org/
3
317107מרכז מחוננים- אום אל פחם אום אל פחםמחוננים
4
317123אלפרבי - יסודי שיכון מערביאום אל פחםיסודי בלבדממלכתיערביבסיס https://schools.yomanim.org.il/school.aspx?school=1000000045493
5
318014אלזהראאאום אל פחםיסודי בלבדממלכתיערביבסיס http://www.alzahraaf.com/
6
318030אבן סינאאום אל פחםיסודי בלבדממלכתיערביבסיס http://www.ibnsinaa.com/
7
318048עמר אבן אלחטאבאום אל פחםיסודי בלבדממלכתיערביבסיס www.omarsch.org
8
318279עין אברהיםאום אל פחםיסודי בלבדממלכתיערביבסיס https://sites.google.com/a/ein-ebrahim.net/mainpage/
9
318337עראק אלשבאבאום אל פחםיסודי בלבדממלכתיערביבסיס www.iraqelshbab.co.il
10
318428אבן חלדוןאום אל פחםיסודי בלבדממלכתיערבי מתקדםhttps://sites.google.com/a/ibinkhaldon.net/ibinkhaldonumelfhm/home
11
318477אלחיאםאום אל פחםיסודי בלבדממלכתיערביבסיס http://www.alkayam.com/
12
318493אלחנסאאאום אל פחםיסודי בלבדממלכתיערביבסיס http://www.khnsaa.net/
13
318550אלאחוהאום אל פחםיסודי בלבדממלכתיערביבסיס www.aachva.com
14
318873יסודי שכ' קחאושאום אל פחםיסודי בלבדממלכתיערביבסיס https://sites.google.com/kahawesh.com/2017/home
15
318881יסודי אל באטןאום אל פחםיסודי בלבדממלכתיערביבסיס https://sites.google.com/a/albaten.com/albaten/
16
338335יסודי אלקאוסאום אל פחםיסודי בלבדממלכתיערביבסיס www.alqwas.net
17
347047חט"ב ב' - אלראזיאום אל פחםחט"ב בלבדממלכתיערביבסיס http://www.raziom.net/
18
347062חט"ב אלתסאמח עחט"ב עין גראראום אל פחםחט"ב + עליונהממלכתיערביחט"ע + בסיסיhttp://tasamo7.022.co.il
19
348102אפאקאום אל פחםחט"ב + עליונהממלכתיערביבסיס www.affak.org
20
348250תיכון ח'דיג'האום אל פחםחט"ב + עליונהממלכתיערביבסיס www.khadega.com
21
310011גימס רוטשילדאור עקיבאיסודי בלבדממלכתייהודיבסיסhttp://www.srot.co.il
22
310029רבי עקיבאאור עקיבאיסודי בלבדממלכתי דתייהודיבסיסrabi.org.il
23
312223עציוןאור עקיבאיסודי בלבדממלכתי דתייהודיבסיס http://www.eoa.co.il/
24
312736יסודי ע"ש תמריאור עקיבאיסודי בלבדממלכתייהודיבסיס http://www.nto.org.il/.
25
313619חנה סנשאור עקיבאיסודי בלבדממלכתייהודיבסיס http://www.senesh.org/
26
344440תיכון עתידים (חט"ב)אור עקיבאחט"ב + עליונהממלכתייהודיחט"ע + בסיסיhttp://www.amit-atidim.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
27
311324אזורי אלונהאלונהיסודי בלבדממלכתייהודיבסיס http://www.talialona.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
28
317099מרכז מחוננים- באקה אל גרביהבאקה אל גרביהמחוננים
29
318063אלגזאליבאקה אל-גרביהיסודי בלבדממלכתיערביבסיס https://sites.google.com/a/baqa.edu-haifa.org.il/gzali/
30
318402אלשאפעיבאקה אל-גרביהיסודי בלבדממלכתיערביבסיס https://sites.google.com/a/alshafi3i.com/alshafi3i/
31
318501אלחכמהבאקה אל-גרביהיסודי בלבדממלכתיערביבסיס alhekma.org
32
318592אבן חלדוןבאקה אל-גרביהיסודי בלבדממלכתיערביבסיס ibn-khaldoun.edu1.org.il
33
318667אלראזיבאקה אל-גרביהיסודי בלבדממלכתיערבי מתקדםhttps://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/alrazi/home
34
328096אלרחמהבאקה אל-גרביהיסודי ועליונהממלכתיערביבסיס www.alrachme-baka.com
35
338327אלח'וארזמיבאקה אל-גרביהיסודי בלבדממלכתיערביבסיס http://www.karezmi.com/
36
310078אשכולותבנימינה גבעת עדהיסודי בלבדממלכתייהודימתקדםhttp://eshcolotb.schooly.co.il/
37
310086הנדיבבנימינה גבעת עדהיסודי בלבדממלכתי דתייהודיבסיס hanadivb.co.il
38
310128גבע- גבעת עדהבנימינה גבעת עדהיסודי בלבדממלכתייהודיבסיס http://www.geva.org.il/
39
313478אמירים יסודי חדש בבנימינהבנימינה גבעת עדהיסודי בלבדממלכתייהודימתקדםhttp://www.amirim-bin.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
40
370395חט"ע אורט בנימינהבנימינה גבעת עדהחט"ב + עליונהממלכתייהודיבסיס http://binyamina.ort.org.il
41
348292חט"ב ברטעהבסמ"החט"ב בלבדממלכתיערביבסיס www.bartaa.org.il
42
318105אבן רושדג'תיסודי בלבדממלכתיערביבסיס http://ja.sisma.org.il/school/ibenrushad/Pages/homepage.aspx
43
318139יסודי חדש ג'ת אלפארוקג'תיסודי בלבדממלכתיערביבסיס http://ja.sisma.org.il/school/alfarook/Pages/homepage.aspx
44
318436גת אלזהראאג'תיסודי בלבדממלכתיערביבסיס https://vips.sisma.org.il/cgi/login
45
348185ביה"ס גת המשולשג'תעליונה בלבדממלכתיערביחט"עhttp://www.jatt-highschool.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp?tm=1489657485560
46
318121דאלית אלכרמל א ע'ש חסון יוסף חסון דאלית אל-כרמליסודי בלבדממלכתידרוזיבסיס http://cc.sisma.org.il/school/alef-dalia/Pages/HomePage.aspx
47
318410דאלית אלכרמל ג ע'ש עבד קדור דאלית אל-כרמליסודי בלבדממלכתידרוזיבסיס http://cc.sisma.org.il/school/esodi-gime
48
318535דאלית אלכרמל ב ע"ש קאסם חלבידאלית אל-כרמליסודי בלבדממלכתידרוזיבסיס http://cc.sisma.org.il/school/esodi-bet/
49
318840בי"ס חדשני למדעיםדאלית אל-כרמליסודי בלבדממלכתידרוזיבסיס http://cc.sisma.org.il/school/hadshani/Pages/home.aspx
50
325167מרכז מחוננים - דרוזידאלית אל-כרמלמחוננים
51
800110חט"ב ע"ש קופטאןדאלית אל-כרמלחט"ב בלבדממלכתידרוזיבסיס http://cc.sisma.org.il/school/kuphtan/
52
218974ראס עלי ואלחואלדזבולוןיסודי בלבדממלכתיבדואיבסיס https://sites.google.com/a/ra-kh.org/rasali-khwaled/
53
311035ניצני זבולוןזבולוןיסודי בלבדממלכתייהודיבסיס https://sites.google.com/a/niz.org.il/nz/
54
312652נופיתזבולוןיסודי בלבדממלכתייהודי מתקדםhttp://www.nofits.org.il
55
318055איבטיןזבולוןיסודי בלבדממלכתיערביבסיס https://sites.google.com/a/ibten-school.org/ibten/
56
310219השחףחדרהיסודי בלבדממלכתייהודיבסיסhttp://t21.tik-tak.co.il/webpronew/index.asp?codeClient=1953
57
310235ארלוזורובחדרהיסודי בלבדממלכתייהודיבסיסhttp://t7.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeClient=1823&CodeSubWeb=0
58
310284קפלןחדרהיסודי בלבדממלכתייהודיבסיסhttp://t72.tik-tak.co.il/webpronew/index.asp?codeclient=2270
59
310318יבנהחדרהיסודי בלבדממלכתי דתייהודיבסיסhttps://yavne.tik-tak.net/
60
340281חט"ב תיכון חדרהחדרהחט"ב + עליונהממלכתייהודיבסיס http://www.haderahatav.org.il/
61
344382תכון חדרה בית אליעזרחדרהחט"ב + עליונהממלכתייהודיחט"עwww.tihon-beteliezer.org.il/
62
370072מקיף למדע ולאמנויות חדרהחדרהחט"ב + עליונהממלכתייהודיחט"ע + בסיסיhttp://www1.amalnet.k12.il/hadera
63
311209ניר עציוןחוף הכרמליסודי בלבדממלכתי דתייהודיבסיס https://sites.google.com/a/nirmmd.org.il/nirmmd
64
311332גלי עתליתחוף הכרמליסודי בלבדממלכתייהודיבסיס http://www.galeyatlit.org.il
65
312835יסודי חדש קיסריהחוף הכרמליסודי בלבדממלכתייהודיבסיסhttp://t57.tik-tak.co.il/webpronew/index.asp?codeclient=2202
66
310607ליאו בקחיפהיסודי בלבדממלכתייהודיבסיס http://leobaeckh.schooly.co.il/
67
310755רמותחיפהיסודי בלבדממלכתייהודיבסיס https://schools.yomanim.org.il/school.aspx?school=1000000025967
68
312090יזרעאליהחיפהיסודי בלבדממלכתייהודיבסיס http://izraelia.schooly.co.il/
69
312132גבריאליחיפהיסודי בלבדממלכתייהודי מתקדםhttp://pschools.haifanet.org.il/gavrieli
70
312371בן גוריוןחיפהיסודי בלבדממלכתייהודיבסיס http://bengurionh.schooly.co.il/
71
313767אלוןחיפהיסודי בלבדממלכתייהודימתקדםhttp://pschools.haifanet.org.il/alon/default.aspx
72
318394עבד אלרחמן אלחא'גחיפהיסודי בלבדממלכתיערביבסיס https://schools.yomanim.org.il/school.aspx?school=1000000030035
73
320036בי"ס ע"ש גניגרחיפהיסודי חט"ב ועליונהממלכתייהודיבסיס http://www.genigar.org/
74
340240אולפנת אמי"ת עירוני וחיפהחט"ב ממלכתי דתייהודיבסיס http://ironivav.schooly.co.il/
75
355578אהרון הרואה בניםחיפהיסודי בלבדממלכתי דתייהודיבסיס https://schools.yomanim.org.il/school.aspx?school=1000000030034
76
310896יגאל אלוןטירת כרמליסודי בלבדממלכתייהודיבסיס http://tc.sisma.org.il/school/igal-alon/Pages/main.aspx
77
310904עליזה ארבילי-דגניהטירת כרמליסודי בלבדממלכתייהודימתקדםhttp://tc.sisma.org.il/school/dgania/Pages/main.aspx
78
312538(צמח צדיק (רמב"םטירת כרמליסודי בלבדממלכתי דתייהודיבסיס http://tc.sisma.org.il/school/efraim-zemah/Pages/home1.aspx
79
312819ע"ש זבולון המרטירת כרמליסודי בלבדממלכתייהודי מתקדםhttp://tc.sisma.org.il/school/z-hamer/Pages/main.aspx
80
370122תיכון ע"ש שיפמןטירת כרמלחט"ב + עליונהממלכתייהודיחט"ע + בסיסיhttp://www.shifmant.co.il/
81
370254מקיף דתי אריאלטירת כרמלחט"ב + עליונהממלכתי דתייהודיחט"ע + בסיסיhttps://sites.google.com/a/ar-tc.org/ariel-tc/
82
317115מרכז מחוננים- כפר קרע כפר קרעמחוננים
83
318188אלמוסתקבלכפר קרעיסודי בלבדממלכתיערביבסיס http://www.almostaqbal.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp?tm=1489039357628
84
318576אלחכיםכפר קרעיסודי בלבדממלכתיערביבסיס http://www.nipagesh.co.il/he/welcome.html
85
338210יסודי אלחוארנהכפר קרעיסודי בלבדממלכתיערביבסיס http://www.alhawarny.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp?tm=1489659687630
86
348029חט"ב אבן סינאכפר קרעחט"ב בלבדממלכתיערביבסיס Www.myschool.co.il/gebensina
87
384016תיכון עיוני עתידכפר קרעחט"ב + עליונהממלכתיערביחט"ע + בסיסיhttps://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/alnahda/
88
313635קצירמנשהיסודי בלבדממלכתייהודיבסיס http://katzir.schooly.co.il/
89
313759מ"מ רעותמנשהיסודי בלבדממלכתייהודיבסיס reut-school.org.il
90
357467מ"מ חדש במנשה ניצני רעותמנשהיסודי בלבדממלכתייהודיבסיס http://reut-school.co.il/
91
344556חט"ב מוסמוסמעלה עירוןחט"ב בלבדממלכתיערביבסיס http://mosmos-es.com/
92
311217בית יהושענשריסודי בלבדממלכתייהודי מתקדםhttp://ne.sisma.org.il/school/yehoshua/Pages/home.aspx
93
311225גלילותנשריסודי בלבדממלכתייהודי מתקדםhttp://ne.sisma.org.il/school/glilot/Pages/Home.aspx
94
311258גבעוןנשריסודי בלבדממלכתייהודי מתקדםhttp://ne.sisma.org.il/school/givon/Pages/home.aspx
95
313676יסודי א רמת יצחקנשריסודי בלבדממלכתייהודימתקדםhttp://ne.sisma.org.il/school/itzchaka/Pages/home.aspx
96
313783יצחק רביןנשריסודי בלבדממלכתייהודימתקדםhttp://ne.sisma.org.il/school/rabin/Pages/home.aspx
97
344291חט"ב חדשה ברמות יצחקנשרחט"ב בלבדממלכתייהודי מתקדםhttp://ne.sisma.org.il/school/hativa-a/P
98
344333חט"ב שניה- רמות יצחקנשרחט"ב בלבדממלכתייהודי מתקדםhttp://kata.sisma.org.il/school/noam/Pag
99
318295יסודי עש פארוק שחידם למנהיגות מדעיתעספיאיסודי בלבדממלכתידרוזיבסיס http://cc.sisma.org.il/school/bet-osafia/Pages/Default.aspx
100
318303עוספיא אעספיאיסודי בלבדממלכתידרוזיבסיס http://cc.sisma.org.il/school/alef-osafia/Pages/home.aspx
Loading...