Theo doi KDCLGD va TCQG cac truong
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
THEO DÕI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA - CẤP HỌC MẦM NON
2
3
Xã / thị trấnTTTRƯỜNG MN-MGKIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNGTRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
4
ĐạtCấp độSố QĐ; Ngày ban hành; Ngày hiệu lựcNăm đạtGhi chúĐạtMức độSố QĐ; Ngày ban hànhNăm đạtGhi chú
5
Bình Lãnh1MG Bình Lãnhx3
405/QĐ-SGDĐT; 27/04/2018; 01/08/2017
2017x1
1
1310/QĐ-UBND; 21/04/2009
4006/QĐ- UBND; 11/11/2016
2009
2016
6
Bình Trị2MG Bình Trịx3
1068 /QĐ-SGDĐT; 12/ 9 /2018 ; 01/08/2018
2018x1194/QĐ-UBND; 17/01/20142014
7
Bình Định Bắc3MG Bình Định Bắcx13620/QĐ-UBND; 12/11/2014 2014
8
Bình Định Nam4MG Bình Định Namx3
62/QĐ-SGDĐT; 31/12/2018; 01/8/2018
2018x14006/QĐ-UBND; 11/11/2016 2016
9
Bình Phú5MG Bình Phú2021x14006/QĐ-UBND; 11/11/2016 2016
10
Bình Chánh6MG Bình Chánhx12836/QĐ-UBND;20/9/20182018
11
Bình Quý7MG Bình Quýx3
65/QĐ-SGDĐT; 21/01/2019; 01/08/2018
2018x13999/QĐ-UBND; 10/11/2017 2017
12
Hà Lam8MG Hà Lam4/2020
13
9MN Hương Senx3
1363/QĐ-SGDĐT; 11/09/2015; 11/09/2015
2015x1
2
4378/QĐ-UBND; 28/12/2011
3266/QĐ-UBND; 31/10/2018
2011
2018
10/2020
14
10
MNTT Tuổi Thần Tiên
15
11MNTT Hoa Mai
16
12MNTT Ánh Dương
17
Bình Nguyên
13MG Bình Nguyênx1
1
806/QĐ-UBND; 15/03/2013
3389/QĐ-UBND; 08/11/2018
2013
2018
18
14MNTT Hạnh Nguyên
19
Bình Phục15MG Bình Phục2020x14378/QĐ-UBND; 28/12/20112011
20
Bình Giang16MG Bình Giangx13620/QĐ-UBND; 12/11/2014 2014
21
Bình Dương17MG Bình Dươngx14351/QĐ-UBND; 11/11/20152015
22
Bình Minh18MG Bình Minhx3
1101/QĐ-SGDĐT; 25/08/2017; 25/08/2017
2017x1
2
3620/QĐ-UBND; 12/11/2014
3984/QĐ-UBND; 10/11/2017
2014
2017
23
Bình Đào19MG Bình Đàox363/QĐ-SGDĐT; 31/12/20182018x12206/QĐ-UBND; 23/07/20182018
24
Bình Triều20MG Bình Triềux12168/QĐ-UBND; 01/07/20112011
25
Bình Sa21MG Bình Sax3
1101/QĐ-SGDĐT, 25/08/2017; 25/08/2017
2017x1
1
3429/QĐ-UBND; 26/10/2012
2206/QĐ-UBND; 23/07/2018
2012
2018
26
Bình Hải22MG Bình Hảix3
1363/QĐ-SGDĐT; 11/09/2015; 9/11/2015
2015x1
2
194/QĐ-UBND; 17/01/2014
3266/QĐ-UBND; 31/10/2018
2014
2018
10/2020
27
Bình Tú23MG Bình Tú2019x11908/QĐ-UBND; 20/06/2007 2007
28
Bình Trung24MG Bình Trungx13413/QĐ-UBND; 20/09/2017 2017
29
25MNTT Trúc Đào
30
Bình An26MG Bình An2020x13453/QĐ-UBND; 31/10/2007 2007
31
Bình Nam27MG Bình Nam
32
Bình Quế28MG Bình Quếx12836/QĐ-UBND; 20/9/20182018
33
921
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...