Научен архив на Васил Видински
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
Пълни библиографски данни за публикацията (монографии, студии, статии, антологии)Тип публикация по ЗРАС (всички неотбелязани са статии)Забелязани цитиранияЛинк към публикацията
2
Васил Видински, Мария Калинова и Камелия Спасова (2018) – Хаос и безредие. Случайното на езика, литературата и философията, поредица „Тълкувания“; София: Литературен вестник, 327 с.книга
3
Васил Видински (2018) – Постфактум за контекста и излишното; – Пирон, брой 16 (Излишното), юни 2018, с. 1-21, url = http://piron.culturecenter-su.org/wp-content/uploads/2018/06/Vassil-Vidinsky_Post-factum-on-context.pdfстудия1PDF
4
Vassil Vidinsky (2017c) – Possible Worlds in the Precipice: Why Leibniz Met Spinoza?; – Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, година 16, брой 3, с. 213-223, doi:10.22190/FUPSPH1703213VPDF
5
Васил Видински (2017b) – Случайности. Историческа типология; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 404 с.монография6
6
Васил Видински (2017a) – Homo sapiens technicus и хуманитарните машини; – Парачовешкото: грация и гравитация, редактор Камелия Спасова, Дарин Тенев и Мария Калинова; София: Университетско издателство „СУ Св. Климент Охридски“, с. 161-177
7
Васил Видински (2016) – Homo sapiens technicus и експериментите с природата (версия 1.5); – Пирон, брой 12 (Нечовешкото), октомври 2016, с. 1-25, url = http://piron.culturecenter-su.org/wp-content/uploads/2016/10/Vassil-Vidinsky _Homo-sapiens-technicus.pdfстудия2PDF
8
Васил Видински (2015) – Срещата на Лайбниц със Спиноза и разгръщането на възможните светове; – Философски семинари. Гьолечица - 30 години. Юбилеен сборник, редактор Цочо Бояджиев и Стоян Асенов; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 86-1032PDF Scan
9
Васил Видински, ред. (2014d) – Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време, превод Димитър Божков, Огнян Касабов, Сергей Стефанов, Христо Хр. Тодоров и Велислава Тодорова; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 285 с.съставителство и редакция на антологияSofia University IP Restricted PDF Scan
10
Васил Видински (2014c) – Три съвременни понятия за случайност; – История на случайността: от Тома от Аквино до Сол Крипке, редактор Александър Кънев; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 146-195студия2PDF Scan
11
Васил Видински (2014b) – Технологичното въображение и проектът на Модерността; – Пирон, брой 7 (Бъдеще и въображение), януари 2014, с. 1-23, url = http://goo.gl/ZVojmmстудияHTML
12
Васил Видински (2014a) – Исторически модел на остаряването; – Пирон, брой 7 (Бъдеще и въображение), януари 2014, с. 1-20, url = http://goo.gl/u3hqUjстудияHTML
13
Васил Видински (2011b) – Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 375 с.монография6PDF Scan
14
Васил Видински (2011a) – Срещу вътрешната телеология на автопойезиса (остаряването и футуристичните програми); – Философски алтернативи, година 20, брой 6, декември 2011, с. 49-591PDF
15
Васил Видински (2010) – Четири схематизации върху Philosophia naturalis при Исак Нютон; – Християнство и култура, година 9, брой 8 (55), есен 2010, с. 46-59PDF
16
Vassil Vidinsky (2009) – The History of a Façade (Notes on the Geography of Advertising in Sofia); – Interface Sofia / Интерфейс София: Visual Seminar, редактор Александър Кьосев; София: Изток-Запад, с. 188-215
17
Васил Видински (2009) – Историята на една фасада (бележки върху географията на рекламата в София); – Interface Sofia / Интерфейс София: Visual Seminar, редактор Александър Кьосев; София: Изток-Запад, с. 188-215
18
Vassil Vidinsky (2008) – Dynamical Interpretation of Leibniz’s Continuum; – Kaygı, брой 10, пролет 2008, с. 51-701PDF
19
Васил Видински (2007) – Картезианските тела; – Алтера Академика, година 1, брой 1, пролет 2007, с. 39-57
20
Васил Видински (2006) – Дълбочината на вещите; – Да четем Далчев. Сборник от научна конференция по случай 100 години от рождението на Атанас Далчев, редактор Михаил Неделчев, Биляна Курташева & Йордан Ефтимов; София: Издателство на НБУ, с. 128-137
21
Васил Видински (2005b) – Теорията за относителността на движението при Рене Декарт: хипотеза; – Философски четения - Пловдив, 2004, редактор Иван Христов; София: ИК „ЛИК“, с. 69-84
22
Васил Видински (2005a) – Небето в българската книжнина през ХIХ век (различните светове на атмосферата, въздушните явления и светилата в речниците, научната книжнина и ранното стихотворство). Втора част, тезиси; – Как с думи се правят светове, редактор Валери Стефанов, Йовка Тишева и Ренета Божанкова; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 54-63PDF Scan
23
Васил Видински (2004b) – Принципът на икономията в научната област (алгоритъм и инструменти в „Нов Органон“ на Франсис Бейкън); – Философски четения - Арбанаси, 2003, редактор Иван Христов; София: ИК „ЛИК“, с. 52-60
24
Васил Видински (2003c) – Денди срещу Дилетант (върху „Марионетки“ от Чавдар Мутафов); – Следва, брой 7, декември 2003, с. 10-184PDF Scan
25
Васил Видински (2003b) – Онтология на стъклото; – Онтологизации, редактор Цветина Рачева и Веселин Дафов; София: Минерва, с. 40-481
26
Васил Видински (2003a) – Веществото в текстове на Атанас Далчев; – Литература и критически практики. Сборник с доклади от студентска научна конференция на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, редактор Добромир Григоров, поредица „Дискусионен академичен клуб“; София: Академичен център за литература и култура, с. 50-60
27
Васил Видински (2001c) – Над и във тропите (метафорите спрямо действителността и спрямо текста в „Дъжд“ на Атанас Далчев); – Коментар. Интерпретация. Възможности за четене, редактор Боян Биолчев, Валери Стефанов и Румяна Евтимова; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 150-157
28
Васил Видински (2001b) – Къде се намира глобализацията? (опити върху инерцията); – Литературен вестник, година 11, брой 41, 5 декември 2001, с. 14
29
Васил Видински (2001a) – Веществото в текстове на Атанас Далчев; – Литературен вестник, година 11, брой 38, 14 ноември 2001, с. 14-15HTML
30
Васил Видински (2000) – Небето в българската книжнина през ХІХ век. Атмосферата, въздушните явления и светилата в речниците, научната книжнина и ранното стихотворство; [публикувано на сайта ми] url = http://www.vidinsky.com/c/nebeto.pdf, 99 стр.студияНеофициална онлайн публикация
31
Васил Видински (2000) – Какво е искал да каже авторът?; – Култура, година XLIV, брой 33, 25 август 2000, с. 6HTML
32
33
Общо забелязани цитирания26
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu