การบ้านทุกสัปดาห์ของทุกคนทุกกลุ่ม-บันทึกแหล่งเรียนรู้-ศึกษาและร่วมแบ่งปัน-บูรณาการกัน ในวิชาที่ผศ.ประชิด ทิณบุตร สอน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
emeแบบบันทึกรายชื่อเว็บไซต์ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้-ศึกษาและร่วมแบ่งปัน-บูรณาการกัน ในรายวิชาที่ผศ.ประชิด ทิณบุตร สอนใน ภาคเรียนที่2-2555
2
กิจกรรมการพัฒนาและฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน: ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาต่างๆช่วยกันทำงานสืบค้นแหล่งเรียนรู้ โดยแจ้งที่อยู่ไฟล์-ชื่อเว็บไซต์หรือไฟล์ความรู้ืั้ เกี่ยวข้องในการเรียนใน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Arti3413),วิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ (Artd2304) วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์(Arti3319) คนละอย่างน้อย 1 แหล่งต่อสัปดาห์ โดยไม่ให้ซ้ำสาระเนื้อหาที่มีอยู่ในหน้านี้อยู่ก่อนแล้ว (5 คะแนน) ประเมินผล 2 ครั้ง ครึ่งเทอม และปลายเทอม รวม 12 ครั้ง กรอกข้อมูลทุกช่องให้ครบ ใครเข้ามาก่อนก็ทำก่อน เรียงตามลำดับสีของตัวเอง(หากทำในขณะที่ออนไลน์พร้อมกัน)
3
Noวันที่แนะนำURL : ชื่อที่อยู่เว็บ-ไฟล์สาระเพื่อการเรียนรู้-บูรณาการร่วมกันคำอธิบาย : เป็นเว็บไซต์หรือเป็นไฟล์เกี่ยวกับเจ้าของผลงาน/เว็บไซต์มีสาระเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชาเรียนชื่อผู้แนะนำชื่ออีเมล@Gmail.comรหัสวิชาที่เรียนกลุ่มเรียนID :รหัสประจำตัวนักศึกษาApproval
4
5
13/11/2555http://clarolinethai.infoผศ.ประชิด ทิณบุตรทุกวิชา และ Arti3319,arti3413ผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
6
13/11/2555http://art.chandra.ac.th/ecourseผศ.ประชิด ทิณบุตรArtd2304prachid2009@gmail.com
7
13/11/2555https://sites.google.com/site/artthesisความรู้ด้านการทำศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปกรรมจันทรเกษมผศ.ประชิด ทิณบุตรวิชาศิลปนิพนธ์ ผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
8
13/11/2555http://arti3319.blogspot.comผศ.ประชิด ทิณบุตรวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
9
13/11/2555http://packagingdesigncourse.blogspot.comผศ.ประชิด ทิณบุตรวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
10
13/11/2555http://arti3319.blogspot.comผศ.ประชิด ทิณบุตรเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
11
13/11/2555http://www.issuu.com/groups/typographyผศ.ประชิด ทิณบุตรวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
12
13/11/2555http://www.issuu.com/groups/packagingผศ.ประชิด ทิณบุตรวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
13
13/11/2555http://www.issuu.com/groups/designtechเพื่อเเนะนำการจัดการความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.comARTD33052015311310329
14
13/11/2555http://www.issuu.com/groups/animationdesignภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นโดยการนำภาพนิ่งหลายๆภาพมาฉายต่อเนื่องกันผศ.ประชิด ทิณบุตรการออกแบบภาพเคลื่อนไหวผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.comARTD33052015311310329
15
13/11/2555http://www.youtube.com/prachid2009ผศ.ประชิด ทิณบุตรวิชาออกแบบตัวอักษร ,ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
16
13/11/2555http://www.youtube.com/prachid0071ผศ.ประชิด ทิณบุตรArt and Design Thesis/ การเรียนการสอนผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
17
15/11/2555http://www.thaifont.infoผศ.ประชิด ทิณบุตรวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
18
15/11/2555http://www.wordpressthai.comผศ.ประชิด ทิณบุตรออกแบบจัดการเว็บไซต์ผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
19
15/11/2555http://www.prachid.comผศ.ประชิด ทิณบุตรการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
20
https://sites.google.com/site/prachidportfolioผศ.ประชิด ทิณบุตรการนำเสนอผลงานผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
21
15/11/2555http://www.chandrakasem.infoผศ.ประชิด ทิณบุตรCRU Coporate Identity Design/ Researchผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
22
16/11/2555http://www.aoodplakem.comอ๊อดปลาเค็มดอตคอมวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
23
17/11/2555http://youtu.be/ZsQ_bSxZ8MsJoaquim Nielsenวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์น.ส.พันธกานต์ ตั้งวศินธรรมpantagarntangwasintam@gmail.comARTD23041015411302010
24
17/11/2555http://www.welldonestuff.com/interest engineeringเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ผศ.ประชิด ทิณบุตรprachid2009@gmail.com
25
17/11/2555http://www.bunjupun.com/design@bunjupan.com คุณณรัลวิชาการออกแบบบรรจุุภัณฑ์น.ส.เมธาพร พงษ์ดีmetaponp@gmail.comArti34131015311322035
26
19/11/2555http://www.youtube.com/watch?v=5iJQZaYjie4Fictionalheadวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์น.ส.พันธกานต์ ตั้งวศินธรรมpantagarntangwasintam@gmail.comARTD23041015411302010
27
19/11/2555http://www.hardcoregraphic.com/articles/graphic_design/articles_typefaces.htmรปภ Administratorวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์นายธีรกานต์ จันทร์เกษมteerakarn.jan@gmail.comARTD23041015411307209
28
19/11/2555http://www.pawncp.exteen.com/20070701/entrypawncpวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์น.ส.ดิศรามาศ ดวงกระโทกdissaramas.dog@gmail.comARTD23041015411307324
29
19/11/2555http://www.creativebloq.com/graphic-design-tips/typography-tutorials-1232719CreativeBloQวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์น.ส.ชลธิชา อุปลีchonticha0505@gmail.comARTD23041015411301632
30
19/11/2555http://www.f0nt.com/forum/index.php?topic=13221.0Daylightวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์นาย ปิยะ ธนคุณากรpiya.tanakunakorn@gmail.comARTD23041015411306615
31
19/11/2555http://champ.exteen.com/20090218/the-easiest-way-to-make-a-font-yet/Champ Teepagornวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์น.ส.จีลดา อินทรแหยมjeeladanunan@gmail.comARTD23041015411306631
32
20/11/2555http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8Bธวัชชัย ศรีสุเทพวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์นาย กฤตวิทย์ จารุสมบัติkittavit.c@gmail.comARTD23041015411307258
33
20/11/2555http://www.cdoae.doae.go.th/55/IT/17.pdfสมเกยีรติ อยู่สุข วิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์นาย เปาวรัตน์ น้อยหา paowarat9@gmail.comARTD23041015411307308
34
http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976245บริษัท สุพรีมพริ้นท์ จำกัดวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์นาย ธนวัต เลิศธำรงวาณิชtanawat.lerd@gmail.comARTD23041015411307183
35
20/11/2555http://translate.google.co.th/translate?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://planetoftheweb.com/components/promos.php%3Fid%3D174&ei=cjGrUO6fIIXnrAf0i4GIAQVillalobos เรย์วิชาการออกแบบตัวอักษรและตััวพิมพ์นางสาว ศศิวิมล พัฒนวรรณphattanawan.sasiwimon@gmail.comARTD23041015411307126
36
20/11/2555http://noontoon.tripod.com/type.htmlนูนวิชาการออกแบบตัวอักษรและตััวพิมพ์นาย เจษภาณุ อัศวเผ่าพงศ์่jaspanu3@gmail.comARTD23041015411301715
37
20/11/2555http://www.f0nt.com/forum/index.php/topic,4739.0มังกรวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิิมพ์นาย ภาคิณ ขันโนนเขวาPhakin1989@gmail.com ARTD23041015411307233
38
20/11/2555http://www.f0nt.com/external/web-safe-fonts-cheat-sheet/ของดีต่างแดนวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิิมพ์นายอรรคเดช นิยมพงษ์akkades1992@gmail.comARTD23041015411307175
39
20/11/2555http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4วิกิพีเดียวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิิมพ์นาย นำชัย นิจจอหอNamchai.nitjoho@gmail.comARTD23041015411306664
40
20/11/2555http://ilovetypography.comCRAIG MODวิชาการออกเเบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวีSukkawitt@gmail.comARTD2304201 5421301135
41
20/11/2555http://www.modxtoy.com/newboard/index.php?showtopic=59183Ryusaki/Modxtoyวิชาการออกเเบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์นาย ณัฐพงษ์ วิริยาธนวัฒน์nattapong5411@gmail.comARTD23041015411301723
42
21/11/2555http://www.dip.go.th/Portals/0/Articles/51/351%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdfนายบุญสม ธัญญานิธิวัฒน์/www.dip.go.thวิชาการออกเเบบบรรจุภัณฑ์นาย ณรงค์ชัย เผ่าชวดnarongchai126@gmail.comARTI34132015321300005
43
21/11/2555http://www.designboom.com/technology/universal-bluetooth-pocket-keyboard-by-elecom/http://www.elecom.co.jp/วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นางสาวชลลดา เปลี่ยนแสงศรีchollada5311310261@gmail.comARTI33191015311310261
44
22/11/2555http://www.mindgon.com/blog-3/files/04.002btype002b002526002bletter.pdfสันติ คุณประเสริฐวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์์นางสาว ชลธิชา อุปลีchonticha0505@gmail.com ARTD23041015411301632
45
22/11/2555http://www.technologystudent.com/V. Ryanวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์prachid2009@gmail.com
46
22/11/2555http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2098-linux-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.htmlmindphpวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นางสาวจารุรัตน์ น่าเยี่ยมjarurat000@gmail.comARTI33191015311322290
47
22/11/2555http://www.makeuseof.com/tag/ssh-ftp-technology-explained/Simon Slangenวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นางสาวธมกร ฉวีนาคthamakorn5311310303@gmail.comARTI33191015311310303
48
23/11/2555http://www.packagingoftheworld.com/packaging of the worldวิชาการออกเเบบบรรจุภัณฑ์นางสาวตรีชดา โหมดตาดtreechada.art@gmail.comARTI34131015311310683
49
23/11/2555http://tympanus.net/codrops/2011/11/12/25-fresh-examples-of-beautiful-typeface-combinations-in-web-design/Gisele Mullerวิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณีรัตน์pimpavee.m@gmail.comARTD23041025411301962
50
23/11/2555http://thaifont.info/?p=279ผศ.ประชิด ทิณบุตรวิชาแแบบตัวอักษรและการพิมพ์นางสาวชลธิชา อุปลีchonticha0505@gmail.comARTD23041015411301632
51
23/11/2555http://www.hellomyweb.com/index.php/main/content/135http://www.hellomyweb.comวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นางสาวขวัญชนก รัตนรงคาภรณ์kwanchanok5311317043@gmail.comARTI33191015311317043
52
24/11/2555storyinwinter.exteen.com/20090613/entryKelly J. วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์นางสาว ศุทธินี แซ่ตั้งsuttinee2535@gmail.comARTR23041025411301905
53
24/11/2555http://support.microsoft.com/kb/314960/thMicrosoftวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์นางสาว จีลดา อินทรแหยมjeeladanunan@gmail.comARTR23041015411306631
54
24/11/2555http://inms.in.th/portal/index.php/showblogs-all?view=entry&id=45%3A-web-joomlaINMS--ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นางสาว สุพัตรา จักอาโนsupattra0000@gmail.comARTI33191015311310394
55
24/11/2555http://apcmag.com/waterproof-iphone-and-samsung-smartphones-could-make-a-splash-soon-via-hzo-waterblock.htmบริษัท HzOวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกเเบบนิเทศศิลป์นาวสาวกิตติยา ซะมะkittiyasama@gmail.comARTI33191015311322282
56
24/11/2555http://g27plugcula.blogspot.com/2008/07/typography.html G27 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์น.ส.ดิศรามาศ ดวงกระโทกdissaramas.dog@gmail.comARTD23041015411307324
57
24/11/2555http://www.1001freefonts.com/3d-fonts.phpadminวิชาการออกแบบตัวอักษรเเละตัวพิมพ์นายพีระกานต์ จรูญประเสริฐpeerakan6540@gmail.com ARTD23041025411306540
58
24/11/2555http://www.tumblr.com/tagged/typographyadminวิชาการออกแบบตัวอักษรเเละตัวพิมพ์นายพริษฐ์ เฉียงลิบpharit.eisphr@gmail.com ARTD23041025411306532
59
24/11/2555http://www.dbfonts.biz/fontarticle.php?artid=2ปริญญา โรจน์อารยานนท์วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่่อการพิมพ์นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์วงษาsaowalakkii@gmail.comARTD23041025411306599
60
24/11/2555http://oraaudio.com/http://oraaudio.com/วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นางสาวชลลดา เปลี่ยนแสงศรีchollada5311310261@gmail.comARTI33191015311310261
61
25/11/2555http://www.dip.go.th/Portals/0/cluster/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B5.pdfกลุ่มผู้ประกอบการของฝากของที่ระลึก จังหวัดเลยวิชาการออกเเบบบรรจุภัณฑ์นายเลิศศักดิ์ เนียมสวัสดิ์lerdsaksumo@gmail.comARTI3413201521132657
62
25/11/2555http://www.mew6.com/composer/package/package_6.phpmew6 designวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์นายปิยเชษฐ์ คงกล่อมpiyachet001@gmail.comARTI34132015211307003
63
25/11/2555http://typefacesdesign.blogspot.com/2012/11/ligature.htmlอ. ประชิด ทิณบุตรวิชาการออกเเบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์นายเปาวรัตน์ น้อยหาpaowarat9@gmail.comARTD23041015411307308
64
25/11/2555http://www.linotype.com/5623/chinesefontsexplained.htmlMomotype imagingวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์นางสาว ภคพร พันสีดาphakkhaporn1992@gmail.comARTD23041025411301616
65
25/11/2555http://forums.it.kmitl.ac.th/index.php?topic=3327.0ECHOPOOHวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์นายธีีรกานต์ จันทร์เกษมteerakarn.jan@gmail.comARTD23041015411307209
66
25/11/2555http://www.f0nt.com/release/ayotaya/โรจ สยามรวยวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์นายณัฐดนัย เนินสถานnattanai35@gmail.comARTD23041015411307159
67
25/11/2555http://www.isriya.com/node/721/angsana-storyIsriya Paireepairit/mkวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิิมพ์นายธีระพงษ์ ชมชื่นteerapong5411307100@gmail.comARTD23041025411307100
68
26/11/2555http://lovelypackage.com/Lovely Empireวิชาการออกแบบบรรจุภััณฑ์นางสาว ธนวรรณ ธานีtanawan.tanee@gmail.comARTI34131015311321987
69
26/11/2555http://www.agro.cmu.ac.th/department/pkt/packaging1.1/PACKAGINGLEARNING0-1.htmภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์์นางสาววิภาวัส กาญจนะหะลิกุลwipawas@gmail.comARTI34131015311310741
70
26/11/2555http://www.perfect770.com/profile.htmบริษัท เพอเฟคท์ อินดัสทรี วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์นางสาวประภาพร โพธิวรรณprapaporn.wawa@gmail.comARTI34131015311310691
71
26/11/2555http://www.vcharkarn.com/vblog/34126ยรรยง สินธุ์งาม วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์นายธนศักดิ์ เอมอมรtanasak55555@gmail.comARTI34132015321301953
72
26/11/2555http://www.youtube.com/watch?v=SlMosx2jGMwtelecentreacademyวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์นายชัยมงคล พลบำรุงchaimongkolpolbumrung@gmail.comARTI34131015311310766
73
26/11/2555http://www.trueplookpanya.com/contest2011/knowledge_detail.php?mul_content_id=2790TRUE ปลูกปัญญาวิิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์นางสาว ขวัญสุดา กันปัญญา kwansuda.ta@gmail.comARTI34131015311321961
74
26/11/2555http://www.thaisakolgp.com/viewknowlage.php?noknowlage=35บริษัท ไทยสากลกราฟฟิกเซ็นเตอร์ จำกัด วิิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์นายวรมน เทพรัตน์woramon.te@gmail.comARTI34131015311322191
75
26/11/2555http://advertising.clickingme.com/index.php/2009-11-17-17-31-26/67-package-designwww.mew6.comวิิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์นาย ณัฐชา น้อยมหาืnutcha020@gmail.comARTI34131015311310774
76
26/11/2555http://www.oknation.net/blog/ict/2009/04/21/entry-1mahdee ( Oknation.com )วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิิเทศศิลป์นางสาวจารุรัตน์ น่าเยี่ยมjarurat000@gmail.comARTI33191015311322290
77
26/11/2555http://thecutestblogontheblock.com/category/backgrounds/bloggerour-teamวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นางสาวปรียาภรณ์ น้อยสงวนpreeyapon5311322332@gmail.comARTI33191015311322332
78
26/11/2555http://www.enjoyday.net/build-website-vocab.htmlEnjoyday.netวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นางสาวจินดารัตน์ นำประดิษฐ์jindarat.numpradit@gmail.comARTI3319101 5311322308
79
26/11/2555http://www.dip.go.th/Portals/0/Articles/48/356%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0.pdfนาย ศุกร์โชติ อยู่ขำวิชาออกเเบบบรรจุภัณฑ์นาย ณรงค์ชัย เผ่าชวดnarongchai126@gmail.comARTI34132015321300005
80
26/11/2555http://www.dek-d.com/content/photo/28102/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-typography-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87.phphttp://www.dek-d.com โดย คุณบอยออกแบบภาพโดยใช้Font ขึ้นมาเป็นแบบ typographyนาย กฤตวิทย์ จารุสมบัติkittavit.c@gmail.comATRD23041015411307258
81
26/11/2555http://typedia.com/learn/only/anatomy-of-a-typeface/ Typedia.comวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ น.ส.พันธกานต์ ตั้งวศินธรรมpantagarntangwasintam@gmail.comARTD23041015411302010
82
27/11/2555http://thaifont.info/?p=173thaifont.infoวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อนการพิมพ์น.ส.ชลธิชา อุปลีchonticha0505@gmail.comATRD23041015411301632
83
27/11/2555http://www.artnana.com/pack-d.phpartnanaการออกแบบบรรจุภัณฑ์นายสุทิพย์ แสงนวลsuthip53arti3413@gmail.comARTI3413201 5321300021
84
27/11/2555http://www.princecommercial.net/เป็นwebsite ทีอธิบายเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์นายสุทิพย์ แสงนวลsuthip53arti3413@gmail.comARTI3413201 5321300021
85
27/11/2555http://www.f0nt.com/news/thai-inspired/งานนิทรรศการ "แรงบันดาลไทย" ของมหาวิทยาลัย ศิลปากรf0ntวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์นาย ปิยะ ธนคุณากรpiya.tanakunakorn@gmail.comARTD23041015411306615
86
27/112555http://www.identifont.com/เป็นเว็บที่ให้บริการค้นหาฟอนท์ ไม่ว่าจะค้นด้วยชื่อหรือค้นด้วยภาพhttp://news.thaiware.comCนาย ธนวััต เลิศธำรงวาณิชtanawat.lerd@gmail.comARTD23041015411307183
87
27/11/2555http://www.tupack.co.thจำหน่ายเครื่องบรรจุ ห่อหุ้ม บรรจุภัณฑ์แบบต่างๆhttp://tupack.co.thวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์นาย ธนศักดิ์ เอมอมรtanasak55555@gmail.com ARTI34132015321301953
88
27/11/2555http://madball.exteen.com/20080906/02-typeface-anatomyเป็นเว็ปไซค์ที่อธิบายTypeface Anatomy หรือที่เรียกว่า โครงสร้างของตัวอักษร http://madball.exteen.com/วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์น.ส.ดิศรามาศ ดวงกระโทกdissaramas.dog@gmail.comARTD23041015411307324
89
28/11/2555http://news.cnet.com/8301-13579_3-57554830-37/apple-lg-head-into-patent-trial-with-alcatel-lucent-unit/แอปเปิ้ล, LG การทดลองสิทธิบัตรกับหน่วย Alcatel-Lucenthttp://news.cnet.com/วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิิลป์น.ส.วารี ควรหาwaree399@gmail.comARTI33191015311322399
90
28/11/2555http://peterwenman.co.uk/tag/typography/เป็นการออกแบบโปรเตอร์และสื่อสิ่งพิมพ์โดยตัวอักษรpeter wenmanวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์นายเกียรติภูมิ โพธิ์ไพงามkiettipoom420@gmail.comARTD23041015411307084
91
28/11/2555http://hitech.sanook.com/technology/product_13261.phpแฟลชไดรฟ์ 32GB ขนาดเล็กและสามารถกันน้ำได้http://hitech.sanook.com/technology/วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์์น.ส.พรปวีณ์ จันทร์ผ่องศรีpornpavee.chanpongsri@gmail.com ARTI33191015311322357
92
28/11/2555https://sites.google.com/site/nattaphonarti3319/nattaphon/projectโครงการออกเเบบส่วนบุคคลรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกเเบบนาย ณัฐพล ปรีชาสุชาติวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกเเบบนิิเทศศิลป์น ส พวงเพชร หนูตอphuangphet nootor@gmail.comARTE33191015311310329
93
28/11/2555http://www.typographicposters.com/เว็ปรวมงานดีไซน์โปสเตอร์http://www.f0nt.comวิชาเทตโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นาย ธงชัย ดุจกรthongchai3319@gmail.com ARTI3319102 5311317191
94
28/11/2555http://fontstruct.com/news/2012/09/20/stencil-competition/การออกแบบfontลายฉลุเพื่อแข่งขันกันwww.fontstruct.comวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์นายณัฐดนัย เนินสถานnattanai35@gmail.comARTD23041015411307159
95
28/11/2555http://hitech.sanook.com/technology/product_13218.phpฮาร์ดไดรฟ์ดีไซน์สวย สะดวกพกพาhttp://hitech.sanook.com/technologyวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์น.ส. อัจจิมา จันทร์อำรุงatchima55@gmail.comARTI33191015311310428
96
28/11/2555http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8Cข้อมูลรายละเอียดของ Wordpresswikipedia.orgวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจnuttasit.w.0@gmail.comARTI33191015311317175
97
28/11/2555http://www.kwamru.com/category/computercategory เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งคำแนะนำ วิธีแก้ปัญหาฯลฯhttp://www.kwamru.com/วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์น.ส. ลีลาวดี สีบัวสดleelawadee.arti3314@gmail.comARTI33191015311322365
98
29/11/2555http://www.i3.in.th/content/view/313QR Code? เพียงถ่ายภาพด้วยมือถือก็เข้าเน็ตได้แล้วwww.i3.in.thวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์น.ส. จุฑามาศ เนียมเล็กjutamas1517@gmail.comARTI33191015311322316
99
29/11/2555http://www.porar.com/hosting-controlpanel.htmlระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง(hosting control panal)http://www.porar.comวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์น.ส. วิภาวี เครือทองvipavee3110@gmail.com ARTI33191015311322407
100
29/11/2555http://www.jthai.com/internet-website-10633/เวอร์ชั่นเสถียรตัวใหม่ของโปรแกรมท่องเว็บสุดฮิต Firefoxhttp://www.jthai.comวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์น.ส นุศรา สุนาnutsara.suna@gmail.com ARTI3319 1015311317076
Loading...
 
 
 
รายชื่อเว็บไซต์สาระเพื่อการเรียนรู้ร่วม
 
 
Main menu