הפעלות וחומרים בנושאים השנתיים תשע"ח הרב מאיר יהודה גץ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
מידע יתווסף ויעודכן עם קבלתו במערכתהרב מאיר יהודה גץ דמות החמ"ד תשע"חבקשה אישית: נא לא להדביק את הקישור לטבלה הזאת בדפי אינטרנט, אלא הכניסו את הקישור לעמוד האינטרנט באתר רבני בתי הספר. הטבלה תופיע שם בראש העמוד. תודה! http://halachayomit.com/rabasdmuyotRMYG.html
2
איסוף המידע נעשה כשירות לציבור ואינו מהווה המלצה או אישור כלשהו לכל מה שקשור לפעילות ולמתפרסם.
3
הרב והרבנית גץ70 למדינת ישראלהגדרההסבר קצרקהל יעדאיש קשרטלפוןמיילאתר
4
אתר רבני בתי ספרXעמוד אינטרנט מרכז הרב גץאוסף חומרים בנושא הרב גץ. חומרים עבור מורים לכל הכיתות + מבוגריםצבי האריסנא לפנות אלי במיילtzvi@halachayomit.comhttp://halachayomit.com/rabasdmuyotRMYG.html
5
אתר רבני בתי ספרXעמוד אינטרנט מרכז 70 למדינת ישראל לאור חזון הנביאיםאוסף חומרים בנושא ציונות דתית ושבעים למדינת ישראלחומרים עבור מורים לכל הכיתות + מבוגריםצבי האריסנא לפנות אלי במיילtzvi@halachayomit.comhttp://halachayomit.com/rabastziyonutdatit.html
6
אתר החמ"ד - הרב והרבנית גץXעמוד אינטרנט מרכז הרב והרבנית גץהרב אביה אלבהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Rabanim/gez.htm
7
חיוך לערכים -מרכז למידה הרב גץXסיכום מסלול חייו של הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל 350 ש"ח16 כרזות לתליה, 16 כרטיסי מידע המרחיבים על תוכן הכרזות. 16 משימות בקובץ לכל שכבת גיל. כרזות מנוקדות בשילוב תמונות ואיורים.יסודיאדיר רענן0525858660adirr4@gmail.com‏ http://www.chiyuch.co.il/
8
חיוך לערכים - כרזת דיוקן לכיתותXכרזת דיוקן של דמות השנה הדפסה על גבי בריסטול עך למינצגיה לתליה בכיתות. 10 ש"ח. יסודיאדיר רענן0525858660adirr4@gmail.com‏ http://www.chiyuch.co.il/
9
חיוך לערכים - אלבום החמ"ד תשע"חXשבעים שנה למדינה לאור חזון הנביאיםהאלבום כולל כ240 קלפים המסכמים את נושאי הליבה בחמ"ד כולל דמות השנה - הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל. יסודיאדיר רענן0525858660adirr4@gmail.com‏ http://www.chiyuch.co.il/
10
מאיר הכותלXספר בסדרת גדולי האומה לילדי ישראלספר קריאה מלווה איורים, 24 סיפורים ב60 עמודיםיסודיאדיר רענן0525858660adirr4@gmail.com‏ http://www.chiyuch.co.il/
11
תערוכה דמויות מופת של החמ"דXתערוכת כרזות- הרב גץעשרים ושש תמונות בגודל שלושים וחמש על חמישים בצבע מלא עם למינציה
התערוכה מתארת את תולדות חייו ופועלו של הרב גץ- רב הכותל.
יסודי ועל יסודיהרב צבי שינובר 039331479mofet1@gmail.com
12
ספר- 70 שנה למדינת ישראלXספרלקראת החידון הארצי השנתי של החמד יופיע ספר הכנה שיכלול את הרקע להקמת המדינה, החל ממבשרי הציונות הדתית דרך הרצל, הרב קוק, השלטון העותמני, השלטון הבריטי, המאבק להקמת המדינה, מגילת העצמאות, הסמלים, הדגל, העליות, האירועים המרכזיים שהסעירו את המדינה ועד ימינו. ה'-ח'כנ"לכנ"לכנ"ל
13
כרזה- 100 שנים להצהרת בלפורXמכון מופת הכין כרזה מיוחדת לציון מלות 100 שנים להצהרת בלפור ביום י"ג במרחשוון תשע"ח (2/11/2017)הכרזה כוללת: נוסח ההצהרה, הסבר על ההצהרה, ודברי הרבנים קוק, חלפון הכהן, שמחה הכהן מדווינסק על חשיבות ההצהרה לעם היהודי. צבעונית עם תמונות האישים המופיעים בה ותמונת הכרזת המדינה ע"י בן גוריון.
תחולק חינם למזמינים ערכת הרב גץ!
14
ואהבת לפרשת השבועדפי פרשת שבועואהבת לשנת תשע"ח יוצא לדרך בתנופה. ואהבת לפרשת השבוע. יסודיהרב משה עמיאל0509113532veahavta10@gmail.com
15
חידון ואהבת תשע"חפרטים יבואויסודיהרב משה עמיאל050-9113532 052-3985206veahavta10@gmail.com
16
תאטרון אספקלריא הצגה - הגץ המאירXXהצגה הצגה המקיפה את דמותם של הרב מאיר יהודה והרבנית אסתר גץ תוך התייחסות לשנת ה- 70 עצמאותא'-ו', הצגה נוספת לגני ילדים גילאי 4-8צופיה052-5665573aspakpro@gmail.comhttp://aspaklaria.org/newplay.asp?id=149
17
תאטרון פסיפס - גץ של תקווהXהצגהעל דמותו ופועלו של הרב מאיר גץ זצ"ל דובי 050-5781731 עמיחי 050-7843273pesifas11@gmail.comhttp://www.pesifas.co.il/
18
תאטרון פסיפס - את לי ארץXהצגהמיועדת לאירועים בית ספריים בשעות הבוקר או הערב. דובי 050-5781731 עמיחי 050-7843273pesifas11@gmail.comhttp://www.pesifas.co.il/
19
תאטרון פסיפס - לישראל באהבהXהצגהבהרכב מורחב של שחקנים ונגנים לאירועי שיא גדולים הורים וילדים בשעות הרב. דובי 050-5781731 עמיחי 050-7843273pesifas11@gmail.comhttp://www.pesifas.co.il/
20
שלוש אהבתXספרספר לילדים, מנוקד, על הרב מאיר יהודה גץ, באהבתו לתורה, לציון ולילדי ישראל. כתב יצחק גבאי, אייר ינון פתחיה. גן - ד'יצחק גבאי050-6737466 02-9934311igabay4@gmail.com‏
21
תאטרון רון - לב הכותלXהצגהבתוך עולם מלא בעשייה, עומד ומשקיף התקווה את הכותל מאיר בלבד, מתפלל חזק ואיתן. עבודתו השכם הם הנץ, זהו הרב גץ... שירה בשיתוף הילדים, מזכרת לכל ילד, סרטונים במסך ענק, קטעי משחק מרגשיםיניב נחמיאס0522400391yanivnh182@gmail.com
22
תאטרון קסם של סיפורי - להתייעץ עם הרב גץXהצגההצגה אודות הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל. בסיפור שיר ותנועה, תלבושות ססגוניות ותפאורה מרהיבה יתיידעו הילדים לסיפור חייו המרגש וחדור האמונה.גלית שמר0528813053g.shemer@017.net.il
23
בית הרב גץ - סיוריםXסיור סליחות. סיור תאטרלי ועודסיור בביתו ובישיבת המקובלים של הרבכל הגילאיםבית הרב גץ*5699officebetgetz@gmail.comhttp://www.beitharavgets.co.il/play-gets
24
הניצוץ שהאיר את הלבבות - תאטרון ואהבתXהצגההצגה חדשה על הרב גץ. מגיש צעיר מכין תוכנית על הרב גץ בה הוא נפגש בדמויות מתחנות חייו השונות ונתקל באירועים מפתיעים בדרך לגילוי סוד אישיותו הגדולה של הרב.כיתות א'-ו'ערן גדות050-3071376erangado@gmail.com
25
סבא כותלXהצגההצגה מרתקת בעקבות דמותו של הרב גץ.שתי הצגות לגילאים א'-ג' ולד'-ו'כפיר גץ, עמיחי גץ, נכדים של הרב גץ0523003219, 0526414614kfirgaez20@gmail.com, amichay74@gmail.com
26
הרב בלבןXהצגהסיפור חייו המופלא של הרב מאיר יהודה גץיסודינפתלי0507144419nedudim10@gmail.com"תיאטרון נדודים" בפייסבוק
27
בעקבות הצוואה הנסתרתXחדר בריחהמשחק משימות בשילוב קטעי תיאטרון המספרים את סודו של הרב גץ מגיעים אליכם לבית הספר ד'-ו'מדרשת שוהם בשיתוף תיאטרון אישונים052-6844929/8ishonimt@gmail.com
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu