ZEWIEP1-2012-2013-
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGH
1
Adres serwisu projektu:(wklej link)(wklej link)UWAGA: objaśnienia - patrz poniżej formularza
Wersja 2010.1
2
TYTUŁ (nazwa)
3
PRZEDMIOT PROJEKTU
4
ZAKRES PRAC
5
GRUPA DOCELOWA
(wszyscy potencjalni odbiorcy)
6
TESTERZY
(reprezentanci spośród grupy docelowej)
7
KONSULTANCI
(specjaliści konkretnych dziedzin)
8
CELE PROJEKTU
9
CELE DLA GRUPY PROJEKTOWEJ
10
CELE DLA GRUPY DOCELOWEJ
11
12
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA:IMIĘNAZWISKOGRUPA / ROKUWAGI
13
- zarządzanie projektem
(np. procedura projektu, zarządzanie uczestnikami, zadaniami, terminami,...)
14
- organizację realizacji projektu
(sale, materiały, grupa docelowa, pilotaż,...)
15
- dokumentację projektu
(harmonogram, opis końcowy, dostępność linków, uprawnienia techniczne do dokumentów,...)
16
- aspekty technologiczne publikacji
(formatowanie, formaty danych prezentacja treści, szablony,...)
17
- aspekty merytoryczne publikacji
(układ treści, poprawność językowa, estetyka,...)
18
- komunikację w zespole
19
- komunikację z prowadzącym
20
- public relations
(informacja i reklama, odbiór społeczny, pozycjonowanie w Sieci,...)
21
22
LISTA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW GRUPY PROJEKTOWEJ:
23
ROLA W ZESPOLE
(negocjowana w grupie na podstawie wyników ankiety!)
IMIĘNAZWISKOPODPIS
(osobiście - z konta gmail)
UDZIAŁ % w punktacjiOCENA zal.
24
Prezes
25
26
27
28
29
30
31
32
ETAPZAKRES PRAC ETAPUDATA ZAKOŃCZENIADATA PREZENTACJIMIEJSCE PREZENTACJI ETAPUADRESACI PREZENTACJI ETAPUUWAGI PROWADZĄCEGO
33
I
34
II
35
III
36
37
Data ZAKOŃCZENIA PRAC projektuZatwierdził:
38
Data publicznej PREZENTACJI projektuw dniu:
39
Data ODDANIA projektu prowadzącemu (w tym produkt, dokumentacja, ocena, wnioski, hasła,...)uwagi:
40
3
41
Projekt przyjęto w dniu:Adres WWW:
42
Zaliczono w dniu:Użytkownik:
43
Stopień:Hasło:
44
Uwagi:
45
46
Użyta literatura ponadobowiązkowa (opcjonalnie) ........................................................................................................................................................................................................
47
48
* Pola żółte muszą zostać wypełnione przez uczestników przed podpisaniem kontraktu (wszystkie obowiązkowo), pola zielone - przed zaliczeniem kontraktu.
49
* Pola niebieskie wypełnia prowadzący. Pola szare i pomarańczowe, to tytuły, opisy i objaśnienia, pola różowe, to przykłady.
50
* Podpisy składają wszyscy członkowie grupy oraz prowadzący
(podpis oznacza przyjęcie do wiadomości postanowień kontraktu oraz konsekwencji opóźnień i braków).
51
* Renegocjacja postanowień kontraktu wymaga zgody obu stron.
52
* Szef grupy projektowej jest odpowiedzialny za wykonanie kopii online tego dokumentu, udostępnienie jej do edycji prowadzącemu (login: lhojnacki)
oraz członkom swojej grupy projektowej.
53
* Harmonogram i dokumentacja powiny się znaleźć W DRUGIEJ ZAKŁADCE tego dokumentu (hasłowo!).
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...