Kópia - PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA(2139).xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
2
v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
3
4
P. č.Deň zverejneniaPredmet zákazkyDohodnutá cena zákazky Termín zadania zákazky
5
(v € bez DPH)(uzavretia zmluvného vzťahu)
6
1.11/5/2013Dodávka elektrickej energie44,39/MWh1/1/2014
7
2.10/29/2014Dodávka elektrickej energie42,15/MWh1/1/2015
8
3.2/13/2015Dodávka plynu0,0224/kWh10/1/2015
9
4.11/11/2015Dodávka elektrickej energie41,00/MWh1/1/2016
10
5.8/23/2016Dodávka plynu0,0266/kWh10/1/2016
11
6.10/21/2016Dodávka elektrickej energie39,60/MWh1/1/2017
12
7.10/06/2017Dodávka plynu0,029/kWh10/01/2017
13
811/09/2017Dodávka elektrickej energie49,47/MWh1/1/2018
14
15
16
17
18
19
Poznámky:
20
Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € /rok , alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesni najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...