งานสารบัญ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คำสั่งราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
2
เลขที่คำสั่ง
เรื่องรายละเอียด
สั่ง ณ วันที่
ผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติ
พิมพ์
ผู้นิเทศ ประจำวัน
3
1
ไปราชการ
เข้ารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
1/4/2559ครูนครธุรการนราธิป
จินตวัฒน์
4
2
ไปราชการ
เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับการจัดงานและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน เด็กพิการ เด็กพิเศษ และด้อยโอกาส เนื่องในวันเด็ก ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยใช้รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 9197 สุโขทัย
1/6/2559ครูฐาน 2ธุรการนราธิป
จินตวัฒน์
5
3
ไปราชการ
เพื่อเป็นพิธีกร ดำเนินรายการบนเวที เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ในกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ วัดบางคลอง ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
1/6/2559
ครูสุพัตรา,ครูสิทธิเดช
ธุรการนราธิป
จินตวัฒน์
6
4
ไปราชการ
ร่วมสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการสื่อสารแก่ผู้ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และศูนย์ต้นแบบให้บริการฟื้นฟู ผู้ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในสถานศึกษาในระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราขูปถัมภ์ ถนนพระราม 5 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
1/8/2559
ครูจุฑารัตน์
ธุรการนราธิป
จินตวัฒน์
7
5
ไปราชการ
เข้าร่วมวิธีเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ในวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
1/13/2559
ผู้อำนวยการ
ธุรการนราธิป
จินตวัฒน์
8
6
ไปราชการ
เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษาพิเศษสเปเชียลโอลิมปิคไทย ในระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
1/13/2559
ครูวิทวัส
ธุรการนราธิป
จินตวัฒน์
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...