ข้อมูลพื้นฐาน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทำเนียบ อ.ก.ค.ศ.
2
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
3
1นายสุนันท์ เทพศรีอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
4
2
นายสมศักดิ์ นิตย์คำพร
อนุุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
5
3
นายกุมพล อินทรสุวรรณ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6
4
นายเสริมสุข สุวรรณกิจ
อนุกรรมการผู้ทรงคุุณวุฒิ
7
5
นายเทียน ตันติวิริยภาพ
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
8
6นายกำจัด ขวัญทองอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9
7
นายถนัด ศักดิ์แสงโสภา
อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
10
8นายวัชรพงศ์ ไฝสุขอนุกรรมการผู้แทนครู
11
9
นายธีรนนท์ หนูเขียว
อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรอื่น
12
10
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
อนุกรรมการและเลขานุการ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
อกคศ
กรรมการเขต
 
 
Main menu