2018 წლის მონაცემების ჯარიმებისგან გათავისუფლებაზე
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
2
aWaris avtonomiuri respublikis qonebis pirdapiri miyidvis formiTY privatizebuli obieqtebi
3
#მყიდველიპრივატიზებული ობიექტიდარიცხული ჯარიმები
4
1შპს „TCF GEORGIA" ქ. ქობულეთში, თავისუფლების ქ. N67-ში N01/1-5274,7 კვმ, N02/1596,8 კვმ, N03/1-631,4 კვმ, N04/1-12,5 კვმ, N05/1 და N06/1-19,1 კვმ შენობა ნაგებობა და მასზე მიმაგრებული 23 344 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.11.271).მყიდველი გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 639399,10
ლარის ჯარიმისგან.
5
2შპს ,,სკოლა-ნიკე“ ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქუჩა №96-ის უკან, ყოფილი საბავშვო ბაღის მიმდებარედ 1200 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ №05.26.03.059)მყიდველი გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 17
988
ლარის ჯარიმისგან.
6
3შპს „გთემ გროუპი“ ხულოს მუნიციპალიტეტის, რიყეთის თემში მდებარე 379 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.269), 379 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.270), 380 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.267), 399 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.247), 433 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.248), 393 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.249), 393 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.250), 430 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.251), 424 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.252), 472 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.254), 480 (ს/კ 23.14.36.253), 380 (ს/კ 23.14.36.261) და 386 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.260) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებიმიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 2685.06 ლარის ჯარიმისგან.
7
4შპს ,,დს გრუპი" ქ. ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქ. N5-ის მიმდებარედ 1 115 კვ.მ (05.24.08.123) და ჯავახიშვილისა და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების კვეთაში მდებარე 1072 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ05.24.08.122) მიეცა დამატებითი ვადა დამყიდველი გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 71733.6 ლარის ჯარიმისგან.
8
5შპს “კორაქსესი” ქ. ბათუმში, ზ. გამსახურდიას ქ. #12-ში მდებარე 847 კვ.მ შენობა-ნაგებობა და მასზე წილობრივად დამაგრებული 834 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი, და ქ. ბათუმში, კოსტავას ქ. #20ა-ში მდებარე 268 კვ.მ სპორტული მოედანი და მასზე დამაგრებული 489,4 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიმიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 38016.76 ლარის ჯარიმისგან.
9
6შპს „ელიტ სქიი რესორტი“ ხულოს მუნიციპალიტეტის, რიყეთის თემში მდებარე 3 120 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 23.14.36.337) და 15 440 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 23.14.36.393).მყიდველი გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 11211 ლარის ჯარიმისგან.
10
7შპს „გლობალი“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადში მდებარე 994,9 კვ.მ შენობა-ნაგებობა და მასზე დამაგრებული 7 498 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 22.21.10.415)მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 214747 ლარის ჯარიმისგან.
11
8შპს ,,სტატოტელი“ ქალაქ ბათუმში, მახინჯაურის დასახლებაში მდებარე 15070 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 05.34.22.120), ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მახინჯაურში მდებარე 2255 კვ.მ შენობა-ნაგებობა და მასზე მიმაგრებული 14 430 კვ.მ მიწის ნაკვეთი (ს/კ 22.21.06.040), ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მახინჯაურში მდებარე 3370 კვ.მ მიწის ნაკვეთი (ს/კ 22.21.06.039) და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მახინჯაურში მდებარე 660 კვ.მ მიწის ნაკვეთი (ს/კ 22.21.09.120),მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 1042650
ლარის ჯარიმისგან.
12
9შპს ,,რეკან გრუპ ჯორჯია“ ქ. ბათუმში, კახაბრის
დასახლებაში მდებარე 15 000 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ
05.32.04.806)
მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 1299375 ლარის და 415473,12 აშშ დოლარის ჯარიმისგან.
13
pirobebiani auqcionis formiT privatizebuli obieqtebi
14
1შპს ,,ბედეგი ბილდინგი" (გიორგი ქობულაძე) ქ.ბათუმში, კახაბრის დასახლებაში მდებარე 1128 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშNულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 05.31.07.408)მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 730 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარის ჯარიმისგან.
15
2შპს ,,გოდე 2014" ქ. ბათუმი, გორგასალის ქ. N159ბ-ში მდებარე 1500 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 05.23.23.024)მყიდველი გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 63 838,1 ლარის ჯარიმისგან.
16
3შპს „გივა“ ქ. ბათუმში, თამარის დასახლებაში (ზედა ქალაქი) მდებარე 7 941 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს (ს/კ 05.30.10.272)მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 4784 ლარის ჯარიმისგან.
17
5როლანდ შანთაძექალაქ ბათუმში, ტბ. აბუსერიძის ქ.N15/ფიროსმანის ქ.N5/ტბ. აბუსერიძის ქ.N17-ში მდებარე 3769 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 05.24.08.136)მყიდველი გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 5517 ლარის ჯარიმისგან.
18
შპს „ავტომზიდი“ქ. ბათუმში,
ხელვაჩაურის დასახლებაში მდებარე 9036 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნაკვეთი (ს/კ 05.35.28.059).
მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 12240 ლარის ჯარიმისგან.
19
6შპს „ეიერ-მერიდიანსი“ ქ. ბათუმში, კახაბრის დასახლებაში მდებარე 29445 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს (ს/კ N05.32.14.055) მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 682 767,5 აშშ დოლარის ჯარიმისგან.
20
იჯარა/უზუფრუქტი
21
1შპს „თანალმობა“.ქობულეთში, თბილისის ქ. N31-ში მდებარე N1-422,5 და N2-27,4კვმ (სულ 449,9 კვმ) შენობა-ნაგებობა და მასზე დამაგრებული 3112 კვმ არასასოფლოსამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.08.495),
მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 29709,10 ლარის ჯარიმისგან.
22
შპს „ნომა“ქობულეთის
მუნიციპალიტეტში, დაბა ოჩხამურში, ს. თეთროსანის მიმდებარედ მდებარე 109 656 კვ.მ
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.53.01.004).
მიეცა დამატებითი ვადა.
23
2შპს „ოქროს ლომი 2008“ ქ. ბათუმში, ხიმშიაშვილის ქუჩაზე, არდაგანის ტბაში მდებარე 801 კვ.მ (ს/კ 05.24.02.067) და 701 კვ.მ (ს/კ 05.24.02.067) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ე.წ. კუნძული).მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 81787,5 ლარის ჯარიმისგან.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...