ประมวลผลภาษาไทย ป.4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
2
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ส่วนที่ 2 บันทึกคำตอบนักเรียน
ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
3
เขตพื้นที่การศึกษาขนาดโรงเรียนรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวประชาชนเพศข้อที่
ตรวจคะแนนข้อที่
รวมคะแนนและแปลผล
4
ชื่อ-สกุล1234567891011121314151617181920212223242526.126.227.127.228.128.229.129.230.130.230.330.431.131.231.331.4323334351234567891011121314151617181920212223242526.126.227.127.228.128.229.129.230.130.230.330.431.131.231.331.432333435
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
5
(ไม่ต้องใส่คำหน้าชื่อ)
4414132442342132222334333231425131221212155572222222222222222222222222222222221.51.51.51.51.51.51.51.5555724296
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธรณินทร์ อังกาบ
1399000064614441413424133313222223433323141513121222112.52.553.52222220020200222222022222222202221.51.5001.5001.52.52.553.51916.52
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนกฤต สีทา11043011506904443131342343142132334333234535132211112102.553.522002200222202020022222222220022201.501.501.51.51.502.553.515144
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พุฒิเมธ ทุมมา
1399000061054444313434234314213133433323453513221111212.5553.522002200222202020002222222220022201.501.501.51.51.52.5553.515194
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธีรวัฒน์ อนุอินทร์
1399900348741411413244343213212222433323241413121211222.52.553.52022222220002222022002222220200221.51.50001.51.502.52.553.51914.54
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ทิวากร ไพรเขต
1399000065190441413444334113222223433323141435111221212.52.553.52222220220220222222022222222200201.50001.51.51.51.52.52.553.517.518.54
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เอกรินทร์ บุญธรรม
1738700076505443313444334113212223433323131513111221212.52.5572200220220220222022022222222002221.50001.51.51.51.52.52.55713.5204
12
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จักรพงษ์ สุวรรณท้าว
18399020112774414134442343132224433333233415232211212152.55022222202222202222200202222202020201.501.51.51.51.51.552.5501917.54
13
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุรศักดิ์ เพ็งจอหอ
1409903686867441413424234114212233421223241524122121222.552.53.52222220022220202022222000220202001.51.51.51.51.51.51.502.552.53.522194
14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อารีฟ สุภาพล
1409903730751441133244344211143214434125151514121221112.502.53.52220022220022200002002200202002201.51.5001.51.501.52.502.53.515126
15
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กรรตพัฒน์ นาปาน
1399900334952214413433244312222233423312131535222121212.52.553.500022200020202022222220220220022001.51.51.51.51.51.51.52.52.553.512.512.54
16
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิศรุตน์ ศรีแพง
14807013072474414134344234332224433233233415231221121202.5572222220020000022220020022220202021.51.51.51.5000002.5572213.50
17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปรเมธ ดอกไม้เงิน
1399000066951414213144234433422131442323141325112221222.52.553.52000220222220020220202002222200001.501.501.51.51.502.52.553.51320.52
18
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐวุฒิ สวยลี
13990000712114443134342343242144334333231324352211212102.553.522002200222200020002222222220202001.501.51.51.51.51.502.553.515142
19
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ไพโรจน์ ปิ่นสกุล
13999003272214344132411443142233123112231415251221212102.5572002222200020202200000000222202001.51.51.51.51.51.51.51.502.5572015.54
20
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อชิระ ป้านภูมิ
1399000063359214413444244214122123421412453423212121210053.5000222022202220022002200002200002001.51.51.51.51.51.5005711156
21
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
โกสินทร์ คำเพราะ
1399900348074441413244234113222233141313133424112121212.5003.52222222222220222222220002022000001.501.51.51.51.51.51.52.5003.520.5164
22
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
แสงพระจันทร์ รณเรืองฤทธิ์
1399000068661144414431441213242333141323451234112121212.5053.50202200000002222020220002222002201.501.51.51.51.51.51.52.5053.514.584
23
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นนทพัทธ์ ศุภนิกร
13485001045504414134442343144324334231233415231211212202.553.52222220222220200020222020220202021.51.501.51.51.51.500053.520.513.54
24
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นัฐรัตนพร เชื้ออุ่น
1399900331490444113244214212234143433323141515121111212.50072200222222022202000022222222202201.51.501.501.51.51.52.500718.519.56
25
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐธิดา โคตรเมือง
1399000063570411413244324213212223433323131413211121212.52.553.52022222220022222022022222222000220001.51.51.51.51.52.52.553.517.514.56
26
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สวิชญา อากานิตย์
1399000063448441413444134413212243423323131413121221212.52.553.52222220220220222022022022222000221.51.5001.51.51.51.52.52.553.51916.54
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณันภัทร เหง้าประสิทธิ์
1399000068725411413244324213212223433323131413211121212.52.553.52022222220022222022022222222000220001.51.51.51.51.52.52.553.517.514.56
28
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัญญาพัชร สิทธิบุตร์
13990000627944411132442343122241343433251425131122212202.5572220222222220202200200022202222221.501.501.51.51.5002.5571721.54
29
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เพชรนภา แฝงเมืองคุก
1399900329894441414144133343222143421323151435211221210003.522222002202000222200220022220002000001.51.51.51.5002.53.51411.50
30
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัญญพัชร โรจน์จรุง
1399900348759444413244234412422233433323131214122121212.52.5572202222222220200222222222222002201.51.51.51.51.51.51.51.52.52.55722224
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กุลณัฐ ภูธะวัฒน์
1399900345032444413244234212222233433325131513112121212.52.503.52202222222222202222222222202002221.501.51.51.51.51.51.52.52.503.518.518.56
32
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อริสา สังกะสี
1399000060716441414444234413222223433323141513211211222.52.557222220022222022222202222222220222000001.51.502.52.55714244
33
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุพัชตา ผาสุก
13990000658744443134342343142131334333231314132211112102.553.522002200222202020002222222220002201.501.501.51.51.502.553.515144
34
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อันธิกา แก้วลอด
13999003260974413134422343132322131333231425132122112102.553.5222022020222022202202022222222222001.5001.51.51.502.553.515.5164
35
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิยดา ถมคำ11199024088824343132442342132242334323231415131211212202.5572000222222222222202222202222202221.51.501.51.51.51.5002.55716.521.56
36
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จิรัชญา หาญคำแพง
1399900352951444113234414212122234131423232413122122212.52.503.52200222020022200222200200220020221.51.51.51.51.501.51.52.52.503.52010.56
37
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
หฤทัย ลาดบัวขาว
1399900346349444413444434412342343412324344512112221222.52.503.52202220220220200020022002200202201.501.501.51.51.502.52.503.51516.54
38
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุดารัตน์ เต่าคำ
17494000958154414134433443132221432121251435251221212202.553.52222220200020222220020000202202001.51.51.51.51.51.51.5002.553.520124
39
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุภาพร สร้อยสูงเนิน
141990255863644113343421413222223234122315141522111121002.5722200200220200022222000002220002001.501.501.51.51.5005715132
40
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วันวิสา เพ็ชรขันต์
13990000708784414132243343331324332323242545132122212202.557222222202022002002022020220000222001.501.51.51.5002.55717.513.52
41
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วรรษวดี ศรีบุญเรือง
13990000682534444132342342142222334333231445131221212202.5572202222022222202222222222222202221.51.51.51.51.51.51.5002.5572219.56
42
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิชญา คงดอนหัน
13990000625314443134342343142131334333231325352211212102.55722002200222202020002222222220222001.501.51.51.51.51.502.5571517.54
43
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กชกร ทวีพรม16596000273934244132441442142423334413231425351211212102.5572002222220022202020222002222222201.51.501.51.51.51.51.502.55718.517.56
44
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธิมาพร วันนา
13990000604813443134424314142221434322243424352211212102.55702002202002002022200222002002202001.501.51.51.51.51.502.5571115.52
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นันทิตา สวดสม
13999003332712444131342132142222331413241325141121212152.5570202220022002202222220002202022201.501.51.51.51.51.51.552.55714.520.54
46
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐณิชา ช่วยสุข
11021701215414443134342343242144334333231324352211212102.553.522002200222200020002222222220202001.501.51.51.51.51.502.553.515142
47
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนากร วงษ์การดี
1409903743411441413244242134222234423325252415122122112.52.553.52222222222000002222202022200020201.51.51.51.51.5001.52.52.553.52214.50
48
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รังสิมันต์ สวนโสกเชือก
1399000060392441413444234313222443323323451523122121222.52.553.52222220222220222220020022222002021.51.51.51.51.51.51.502.52.553.52218.54
49
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนภัทร อินทรสิทธิ์
13990000625224411133321144142242231333241425131211212102.5072220220000020202202020222202222221.51.501.51.51.51.51.502.50716.513.54
50
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนาวุฒิ เขตบุญไส
13990000644524214134342244142322234431451425232221212152.52.5720222200220202020220220200022220201.51.51.51.51.51.51.552.52.5714.522.54
51
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กอบยศ ปุยแก้ว
1103400147904441411244234111212341341125152414122121222.5503.52222202222220202020000000202020201.51.51.51.51.51.51.502.5503.520214
52
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ทักษิณัตว์ ศรีพันยอม
1399000061925411413444244412322233431324153412121112222.52.503.52022220222020200222222202202000201.51.501.5001.502.52.503.516.516.54
53
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนพล โคตรวงษา
1399000061305
111413444434313223233433323141325122121222.52.503.50022220220220222202222222222200001.51.51.51.51.51.51.502.52.503.51818.54
54
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภูวนาท เจ็กรัก
1399000061682
431413444314443212223433323131512112121212.52.5572022220220020022022022222222002201.501.51.51.51.51.51.52.52.55718.5182
55
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภาคภูมิ ธิวา
1399000060775
411411444232223222333422423252413222121222.52.55720222002222020222202220002200202201.51.51.51.51.51.502.52.55716.5202
56
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศักรินทร์ ปัญญาใส
1399000066498
411114414221313233413423224142513211212122.52.557202020002200022200002202020222222000000002.52.5578202
57
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จักรี ลินทอง
1399900348031
3434141332434322223244323252434151221212152.553.50202200002000002220002202200200201.51.51.51.51.51.51.51.552.553.514150
58
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภวิชญ์ อินทรเพชร
1399900349526
4114131443242142322334233231445342122222152.557202222022002220202222202222220220001.501.501.51.552.55715.522.56
59
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพัฒน์ ขามเปี้ย
1399000067222
444113121224414222243131223152415122121222.52.553.52200220002020202222020200222020201.51.51.51.51.51.51.502.52.553.51812.54
60
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รพีพัทธ์ พลเยี่ยม
1399000075594
133214241234114231243142313232435112112112.552.53.50000202202220202002020002020020201.501.51.50001.52.552.53.510.5174
61
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ประวิทย์ จันนา
1209000429753
4123132312441132122434331241524242112212102.503.520002220020202220220222202020200000001.51.51.51.502.52.53.510104
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรศิริ ศรีพันยอม
1399000063111
421313244234123222133421313251423122111212.5553.52020222222220022220222002020000021.51.51.51.501.51.51.52.5553.518192
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัญญาณัฐ เทพประเสริฐ
1209000430581
411413241441422222343431323122334121121222.52.553.52022222200000002220022202222020201.51.501.51.51.51.502.52.553.520.512.50
64
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพร แลบุตร
1399000061356
4411134144341332222134133121225131221211252.5572220220020220022222022022022022221.51.51.51.51.51.50052.5571820.52
65
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัชดาพร สาระรัตน์
1399000066854
4214134342244142322234421451425232221212252.55720222200220202020220220000022220201.51.51.51.51.51.5052.55714.522.54
66
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัศมี เกตุสอนจิตร
1467800040679
342413444124333122132432312142534121121222.52.52.570202220220020020220202202022222201.51.501.51.51.51.502.52.52.5714.5202
67
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พัทธีรา บุญมีวิเศษ
1399000062182
441413444244231222233133323121513122121215553.52222220222022002222220222222002221.51.51.51.51.51.51.51.55553.52221.54
68
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐวดี สียุยาง
1399900340464
441413431141431222343422335241335121112212.52.503.52222220000000002220022002200200201.51.501.5001.51.52.52.503.518.510.50
69
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชญานุช ทอนหยี
1399900346721
441413331214413222243431323121513122121215553.52222220002020222222022202222002221.51.51.51.51.51.51.51.55553.52217.54
70
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปาริตา แสนหนองจอก
1399000064649
4413132412341132321334333241435121221211155572220222202220222020222222202202201.51.51.51.51.51.501.5555720274
71
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปิ่นสุดา สินทรโก
1399000066927
4414131442144132222434313231215131221212155572222220222020222222022202222002221.51.51.51.51.51.51.51.5555722254
72
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จุฑาลักษณ์ ใยแก้ว
1399000066129
411413144324214232233423323144535122121122.55572022220220022202022222022222202201.51.51.51.51.51.5002.55572022.56
73
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชฎารัตน์ ผุสิมมา
1209702426436
4414132442344122224333333231445352221222252.55722222222222202022202202222222022001.51.51.51.501.5052.55722.526.54
74
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัลยรัตน์ แก้วนิล
1402400059777
4414134432211133221142122121323251211212252.553.52222220202000220220000000022020001.51.501.51.51.51.5052.553.518.5172
75
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนิษฐา อ่อนบ้านแดง
1399000066358
414113144234314232213433323144535122111122.52.5572000220222220202022022222222202201.51.51.51.501.5002.52.55716244
76
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ทิฆัมพร ขุนภักดี
1399000066544
441413244234113232334233313152535222111122.52.55122222222222202220202002220220222001.51.51.501.5002.52.55120.5164
77
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภาวรรณ คำดี
1399000061534
441413244224213222223423323142513111121212.52.5072222222222022222222022022222222221.5001.51.51.51.51.52.52.50721226
78
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นฤมล เอมประโคน
1399000065564
441413444244313422113433324141545122121212.52.5572222220222020220220022222202202001.51.51.51.51.51.51.51.52.52.55720224
79
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
คุณิตา สร้อยคำ
1399000066811
441313434214114232143433323144534112121212.52.5572220220022020202020022222222202201.501.51.51.51.51.51.52.52.55718.5204
80
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศศิธร ผาแดง1399000070592424313141432414222343433223142513221122112.52.50720002202002002022200222202222222201.501.51.5001.52.52.50713202
81
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นาราดา ฤทธิศักดิ์
1399900371971411413441244412321413431334121515122122112.52.553.52022220202020200200022202202002201.51.51.51.51.5001.52.52.553.51814.54
82
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
บุษรารัตน์ ศรีสันต์
13999003368234414132442141122222334331231425131121212155572222222222020202222222220222222221.501.51.51.51.51.51.5555722.5274
83
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุชานันท์ อิ่มสุวรรณฤทัย
1399900345181431113431214413222213132123122345221121222.52.50720202200020202222220202002220200001.501.51.51.51.502.52.50715164
84
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศิริวรรณ ตุตะเวช
1408600053964441413434341214222343123324122523221221212.52.553.522222200200022022200200222020220201.5001.51.51.51.52.52.553.515.512.54
85
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิลาวัลย์ ยางศรี
1399900339091241313424234314422343434323243445112121212.52.52.570220220022220200220022202220200001.501.51.51.51.51.51.52.52.52.5716.5204
86
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุดารัตน์ เจริญยิ่ง
1309801580840411433441242412121413432323121515122221212.52.553.52022020202000200200022202222002201.51.51.501.51.51.51.52.52.553.516.514.52
87
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรรณิภา ศรีสุริยงค์
1390401141361411413441244412222411433334121515211121212.52.553.52022220202020202220002222202002200001.51.51.51.51.52.52.553.513.514.54
88
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัฐภูมิ สิงห์หนา
13990000669354444132411142432222134333231425252212212102.55722022222000220222220222222222220001.5001.51.51.51.502.55717.515.54
89
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เจตสิก ลุนคนชม
13990000619682124134342344132222132333241425131221212102.5570002220022220222222020222202222221.51.51.51.51.51.51.51.502.5571419.54
90
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภูศิลป์ สีเหมิก
1399900333395324413444114243222213433323142535221221212.52.55700022202200220222220222222222222001.5001.51.51.51.52.52.55711.5204
91
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิทยา โคตะมี
1101000215617441243244422214242233242423242535121111212.52.553.52220022220002202022220000220222201.51.501.501.51.51.52.52.553.518.514.54
92
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จตุรพร พืชสิงห์
13990000610204411243242313412224333121253421311221212202.503.52220000022200002220220000200220221.51.51.51.51.51.51.5002.503.514140
93
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฐิติกร เจาะใจดี
141990256253624441344421244322442313332314241522111121055702022202220000222000202222222202001.501.501.51.51.5055715220
94
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อธิบดี โสณมิตร
11043011307964414114443244422242334431232534352122212202.52.53.5222220022002000220222202022000020001.501.51.51.5002.52.53.515.5102
95
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฐิติโชติ ผลบุญ
11297014361961414132441142432222134333231425352212212102.55702222222200220222220222222222222001.5001.51.51.51.502.55717.517.54
96
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สันติ บุญประคม
1399000063201444413434224333222414413324243512121121122.52.5572202220022020022220002022200202201.51.501.51.51.5002.52.55716.5182
97
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กอบชล ปุยแก้ว
1103400147921442414234242131222141433325152414221121222.52.55722022020220000022200022222020202001.501.51.51.51.502.52.55715180
98
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธันวา คำพิละ
13990000685044211142414142442222134312242335131222212252.5572020202200022002222022200200002221.51.51.501.51.51.5052.55714.516.54
99
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนดล เฮงเจริญตระกูล
1659902443322423413244231332222222133412231345122211212.52.5072002222222200002222000220020000001.51.51.5001.51.51.52.500716.517.50
100
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพัฒน์ พันสนิท
13990000685124414144413142132222334333231525351212212152.5572222200200022222222222222222022201.51.5001.51.51.51.552.5571718.56
Loading...