SH - Raid Roster
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMAEAFAGAHAIAJAKAL
1
T20 Boss Requirements (Gear)
Last update: 9/08/2017
2
3
ToonRoleGearTokenGorothDemonic InquisitionHarjatanSisters of the MoonMistress Sassz'ineThe Desolate HostMaiden of VigilanceFallen AvatarKil'Jaden
4
KarjaisuTankLeatherVanq
5
MerlssaTankLeatherVanqNNNNYNYYN
6
ChaffwundMDPSPlateVanqNYYNYYYYN
7
StrawberriezHealerPlateConqNYYYYYNYY
8
DibHealerClothConqNYYYYNYNY
9
LilliaathHealerClothConqNNYYYNYNY
10
NickythenoseHealerMailProtYYNYYYNYY
11
JirenHealerPlateConqNYYYYNYYY
12
Shambamtymam
MDPSMailProtNYYNYYYYN
13
JefftherogueMDPSLeatherVanqNNYNYYYYY
14
NashqqMDPSLeatherVanqNYYYYYYYY
15
YuqiiMDPSLeatherConqYYNYYYNYY
16
HavochugsMDPSLeatherConqNYYYYYYYY
17
SwizzayMDPSPlateConq------
18
GelliganMDPSPlateProtNNYNYYYYN
19
BarmeezyRDPSClothConqNNYNYYYYY
20
BucketzRDPSClothConqNNYYYYYYY
21
MârcusRDPSClothVanqYYNYYNYYY
22
VeximRDPSClothVanqNYNYYNYNY
23
MiathanRDPSClothVanqNYNYYNYYY
24
MysticullRDPSLeatherVanqNYYYYYNYN
25
CarpetmooseRDPSMailProtYYYYYNNYY
26
AdalwolfaRDPSMailProtYNNYYNNYY
27
SkreezneezRDPSMailProtYYNNYNNYY
28
29
30
31
32
Tank2
33
Healer5
34
RDPS9
35
MDPS824
36
37
Conq9
38
Vanq9
39
Prot624
40
41
Plate5
42
Mail5
43
Leather7
44
Cloth724
45
46
47
48
49
50
LavaliciousMDPSLeatherConq----
51
CaxowaryMDPSPlateVanq
52
BelliineMDPSPlateVanq
53
ChariteyRDPSClothConq
54
YlaénaRDPSClothConq
55
PsytbRDPSClothConq
56
AashtroHealerPlateConq
57
DivineprimeHealerPlateConq
58
AngrymurtMDPSPlateProt
59
CloudfallMDPSPlateProt
60
MorijinMDPSPlateConq
61
BluberriesRDPSMailProt
62
ChaffsascrubTankLeatherVanq/
63
CabiniMDPSPlateProt----
64
CeiriosRDPSLeatherVanq----
65
SnippsMDPSLeatherVanqYY--
66
KayseeRDPSMailProtYYNYYYYYY
67
ValendriaHealerLeatherVanqYYYNYYNYY
68
PromsMDPSLeatherProtYNNYYYYNY
69
UccicideRDPSClothConqNYYYYNYNY
70
ElevatorbossTankPlateVanqNNNNYNYNY
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Gear Required
20/09/2017
13/09/2017
06/09/2017
30/08/2017
23/08/2017
16/08/2017
09/08/2017
02/08/2017
26/07/2017
19/07/2017
03/07/2017
Legion Template
14/06/2017
17/05/2017
10/05/2017
26/04/2017
19/04/2017
12/04/2017
05/04/2017
29/03/2017
22/03/2017
15/03/2017
08/03/2017
01/03/2017
22/02/2017
15/02/2017
08/02/2017
01/02/2017
25/01/2017
21/12/2016
11/01/2017
14/12/2016
07/12/2016
Links