ศรีบุญเรือง 3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASBBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBX
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 อัพเดทเมื่อมีการเปลี่ยนเเปลงรวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร.ได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาคุณภาพ
ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
(
อยากให้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.โปรดเเจ้ง
4
1760158103976015839010166โนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3บ้านตะเคียนทอง1003011101
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1ฝายหินประชารักษ์30
094-5049229
5
2760169103976016939010185ยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย00141010.501นางสุดา แคร์โรล์ฟสันปกติิบ้านดอนเกล็ดยางหล่อศรีีบุญเรือง2201424139111111113
093-4269945
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา
6
3760171103976017139010187ยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3บ้านป่าคา10051000.510
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายอนุสรณ์ ชัยสงค์ปกติบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยยางหล่อศรีบุญเรือง30
081-0547755
นายอนุสรณ์ ชัยสงค์
7
4760172103976017239010188ยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3บ้านสันป่าพลวง10020100.501
ครููจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายเสมือน อุดมรักษ์ปกติบ้านฝายหินประชารักษ์โนนม่วงศรีบุญเรือง3057411315800044
088-7383479
นายเสมือน อุดมรักษ์
8
5760173103976017339010189ยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3โนนสมบูรณ์วิทยา1001110011นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์ปกติบ้านสันป่าพลวงยางหล่อศรีบุญเรือง30
087-8559599
นางสุวิมล พรหมมาหล้า
9
6ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
10
7ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3บ้านโนนหว้าทอง1006220101
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
3นายปัญญา ขนานแข็งปกติโรงเรียนบ้านโนนเมืองโนนเมืองนากลาง3
061-1187036
นายปัญญา ขนานแข็ง
11
8ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3ฝายหินประชารักษ์11011120110
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายเจนภพ ชัยวรรณปกติิโรงเรีียนบ้านตะเคียนทองโนนม่วงศรีบุญเรือง3
097-3011156
นายเจนภพ ชัยวรรณ
12
9ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3บ้านมอเหนือ
13
10ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3บ้านดอนเกล็ด110110.51นายหนูพิษ หาญเชิงชัยปกติบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยยางหล่อศรีบุญเรือง21330302331342932222819406206
นายภูมิธรรม พลธรรม
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu