เวลาเรียน2/3-1-2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เดือนพ.ค.มิ.ย.
รวมขาดเรียน
2
วันที่ 182518152229
3
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อสกุล
4
130558
เด็กชาย
ถิรวัฒน์
คูณสี0
5
230559
เด็กชาย
ธนวัฒน์บัวทิพย์0หมายเหตุ
6
330561
เด็กชาย
นิธิกรงามพริ้ง0
ว่างคือมาเรียน
7
430562
เด็กชาย
ปิยะวัฒน์
บุญตาสุทธิ
02 ขาดเรียน
8
530563
เด็กชาย
พชรพลจรรยา01 คือ ป่วย กิจ
9
630565
เด็กชาย
พัชรพลมณีจักร0
10
730566
เด็กชาย
ภากรบัวไข0
11
830568
เด็กชาย
ภูตะวัน
อ่อนอินทร์
0
12
930569
เด็กชาย
เมตไตรย
พานสมบูรณ์
0
13
1030572
เด็กชาย
อนุชิตดาสี0
14
1130603
เด็กชาย
ชัยสิทธิ์
ศรีบุญ0
15
1230573
เด็กหญิง
กานต์ธิดา
ห้าวหาญ0
16
1330574
เด็กหญิง
เกตนิกาพลสิทธิ์0
17
1430576
เด็กหญิง
จิราวรรณ
ย่อมคำ0
18
1530577
เด็กหญิง
ชลธิชาพรมแก้ว0
19
1630578
เด็กหญิง
ณัฐภรณ์พระนคร0
20
1730579
เด็กหญิง
ณัฐกานต์
ไทยน้อย0
21
1830580
เด็กหญิง
ณัฐธยาน์
แก้วน๊ะ0
22
1930581
เด็กหญิง
ดรุณีนาธงชัย0
23
2030582
เด็กหญิง
ถิรดาหอมลา0
24
2130583
เด็กหญิง
นลินีศรีทรง0
25
2230584
เด็กหญิง
นิติมาผาภู0
26
2330585
เด็กหญิง
ปริญญา
เอี่ยมสอาด
0
27
2430586
เด็กหญิง
ปิยะธิดา
นาสมวาส0
28
2530587
เด็กหญิง
พัชรินทร์
สีมาจันทร์
0
29
2630589
เด็กหญิง
รัตนพรบุตรวงษ์0
30
2730590
เด็กหญิง
เรวดีเกตุค้อ0
31
2830591
เด็กหญิง
ศิรภัสสร
ศิริแก้ว0
32
2930592
เด็กหญิง
ศิริลักษณ์
อินตลาด0
33
3030593
เด็กหญิง
ศิริวิมล
ทาเภา0
34
3130594
เด็กหญิง
ศุภักจิรา
ชาวัด0
35
3230596
เด็กหญิง
อัญศิริ
ทัดไธสงค์
0
36
3330598
เด็กหญิง
พัชริดา
ตรีศาสตร์
0
37
3430599
เด็กหญิง
สุดารัตน์
เมืองกลาง
0
38
3530601
เด็กหญิง
อชิรวิทย์
ดุสิตา0
39
3630624
เด็กหญิง
ชลลดาศรีพูน0
40
3730625
เด็กหญิง
ณัฐชาสารพินิจ0
41
3830629
เด็กหญิง
นิชาภา
กัลปพฤกษ์
0
42
3930640
เด็กหญิง
ภัทรธิดา
ต้นกันยา0
43
4030649
เด็กหญิง
อาริสา
อ่อนอินทร์
0
44
4130663
เด็กหญิง
กชกรพลหาร0
45
4230666
เด็กหญิง
เข็มอัปสร
มะณีแสน0
46
4330668
เด็กหญิง
จุฑารัตน์
อินนั่งแท่น
0
47
4430670
เด็กหญิง
ณัฐธินันท์
วังศรีแก้ว
0
48
4530732
เด็กหญิง
ศศิมาภรณ์
สาระบุญ0
49
4630737
เด็กหญิง
สุพรรษาคำไธสง0
50
4730740
เด็กหญิง
หทัยรัตน์
จุฬารมย์0
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...