Moderne Vreemde Talen, vertaling 'activity types'
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
tykeys
2
World Languages Learning Activity Types.
3
4
The activity types for world languages presented below aim to provide a systematic pedagogically meaningful scaffold that guides teachers' intructional thinking, decision-making, and technology integration while promoting the development of students' communicative competence. The activities draw from the American Council on the Teaching of Foreign Languages(ACTFL) Standards for Foreign Languages Learning, which state that communication in the target language is understood as a process that involves three modes: (a) interpersonal,(b) interpretive, and(c) presentational.
5
6
The interpersonal mode invoves two-way written or oral communication whith negociation of meaning. Becaus of this feature, speaking, listening,reading and writing can be involved. The interpretive mode focuses on the appropriate interpretation of meanings (e.g.listening to a broadcast, reading a text or viewing a movie). Because the author of the news, text or movie is absent, there are no opportunities for active negociation of meaning. This mode involves listening, reading and viewing abilities. The prentational mode is a one-way communication mode therefore, no opportunities for negatiation of meaning between presenters and audience are provides. This mode involves speaking and writing abilities.
7
8
these communication modes require students to work on different skills as they develop their communicative competence, we have conceptualized and organized thes activities into five genres that address different abilities: (a)listening, (b)speaking, (c)reading, (d)writing, and (e)viewing. In each of the genre tables, learning activity types are listed along with descriptions. A third column in each table is comprised of possible technologies to use that are keyed to each of the activity types. The software titles and specific Web sites includes are meant to be illustrative. The taxonomy autors do not necessarily endorse any of these technologies.
9
10
These activities - used in combination or alone - are designed to promote communication in the target language (L2) as well as to provide oppotunities to explore the connections between the target language and its underlying culture(s).
11
12
Leeractiviteiten Moderne Vreemde Talen.
13
14
De leeractiviteiten voor MVT hieronder hebben tot doel om een systematische pedagisch betekenisvol platform te bieden dat docenten leidt in instructie denken, nemen van beslissingen en integratie van technologie terwijl men de ontwikkeling stimuleert van de communicatieve competentie van leerlingen. De activiteiten gehaald uit de ACTFL (bij ons ERK), die zegt dat communicatie in de doeltaal begrepen wordt als een proces dat de volgende drie modi inhoudt: (a) interpersoonlijke, (b) interpreterende en (c) voorstellende
Philip van Tienhoven (philip.v.tienhoven@gmail.com)
15
16
De interpersoonlijke modus betekent een geschreven en modelinge communicatie twee kanten op met een onderhandeling van betekenis. Vanwege dit kenmerk kunnen, spreken,luisteren, lezen en schrijven er bij betrokken worden. De interpreterende modus richt zich op de juiste interpretatie van betekenissen(bijv. luisteren naar een radio uitzending, een tekst lezen of naar een film kijken). Omdat de auteur van het nieuws, tekst of film afwezig is, zijn er geen mogelijkheden voor een actieve onderhandeling van betekenis. Deze modus houdt luister-, lees-en kijkvaardigheden in. De voorstellings modus is een eenrichtings communicatie modus daarom zijn er geen mogelijkheden om te onderhandelen over betekenis tussen de presentator en en het publiek.Deze modus houdt spreek- en luistervaardigheden in.
Philip van Tienhoven (philip.v.tienhoven@gmail.com)
17
18
Deze communicatie modi vereisen van leerlingen dat zij werken aan verschillende vaardigheden terwijl zij hun communicatieve competentie ontwikkelen, wij hebben deze activiteiten ontworpen en georganiseerd in vijf genres die zich richten op verschillende vaardigheden: (a)luisteren,(b) spreken, (c) lezen, (d) schrijven en (e) kijken. In elk van de genre tabellen, worden leeractiviteiten soorten opgesomd met een beschrijving. Een derde kolom in iedere tabel bestaat uit mogelijke ICT(technologiƫn) toepassingen omdat die afgestemd zijn op elk van de activiteiten soorten. De software titels en Web sites zijn bedoeld als illustratie. De auteurs steunen niet noodzakelijkerwijs ieder van de toepassingen.Philip van Tienhoven (philip.v.tienhoven@gmail.com)
19
20
Deze activiteiten- gebruikt in combinatie of alleen- zijn ontworpen om de communicatie te bevorderen in de Doeltaal zowel als om mogelijkheden te geven om de verbindingen te ontdekken tussen de Doeltaal en de onderliggende cultuur(culturen).Philip van Tienhoven (philip.v.tienhoven@gmail.com
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Inleiding Harris
Spreekactiviteiten
Inleiding
Aanvullingen
Luisteractiviteiten
Schrijfactiviteiten
Lees activiteiten
Kijkactiviteiten
 
 
Main menu