Biblioteka aktów prawnych - dydaktyka
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Lp.NazwaLink
2
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
3
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (należy pobrać tekst ujednolicony)http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365
4
Warunki prowadzenia studiów
5
1.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-3-pazdziernika-2014-r-w-sprawie-warunkow-prowadzenia-studiow-na-okreslonym-kierunku-i-poziomie-ksztalcenia.html
6
2.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-25-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-warunkow-jakim-musza-odpowiadac-postanowienia-regulaminu-studiow-w-uczelniach.html
7
3.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-jakie-musza-byc-spelnione-aby-zajecia-dydaktyczne-na-studiach-mogly-byc-prowadzone-z-wykorzystaniem-metod-i-technik-ksztalcenia-na-odleglosc-2011.html
8
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-warunkow-jakie-musza-byc-spelnione-aby-zajecia-dydaktyczne-na-studiach-mogly-byc-prowadzone-z-wykorzystaniem-metod-i-technik-ksztalcenia-na-odleglosc.html
9
Standardy kształcenia dla kierunków przygotowujacych do pełnienia wybranych zawodów
10
4.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-standardow-ksztalcenia-dla-kierunkow-studiow-lekarskiego-lekarsko-dentystycznego-farmacji-pielegniarstwa-i-poloznictwa.html
11
5.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-standardow-ksztalcenia-przygotowujacego-do-wykonywania-zawodu-nauczyciela.html
12
6.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: weterynarii i architektury
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-standardow-ksztalcenia-dla-kierunkow-studiow-weterynarii-i-architektury.html
13
Krajowe Ram Kwalifikacji i wzorcowe efekty kształcenia
14
7.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-krajowych-ram-kwalifikacji-dla-szkolnictwa-wyzszego.html
15
8.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-wzorcowych-efektow-ksztalcenia.html
16
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wzorcowych-efektow-ksztalcenia.html
17
Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta
18
9.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-warunkow-i-trybu-przenoszenia-zajec-zaliczonych-przez-studenta.html
19
Dofinansowania projakościowe
20
10.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-3-czerwca-2013-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-podzialu-i-trybu-przekazywania-podmiotowej-dotacji-na-dofinansowanie-zadan-projakosciowych-z-budzetu-panstwa.html
21
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-sposobu-podzialu-i-trybu-przekazywania-podmiotowej-dotacji-na-dofinansowanie-zadan-projakosciowych-z-budzetu-panstwa.html
22
Oceny i zasady wizytacji PKA
23
11.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-3-pazdziernika-2014-r-w-sprawie-podstawowych-kryteriow-i-zakresu-oceny-programowej-oraz-oceny-instytucjonalnej.html
24
12.Statut PKA z 23 lutego 2015 r., w tym kryteria oceny programowej oraz instytucjonalnejhttp://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/statut_full_2015.pdf
25
26
27
MASZ UWAGI?
28
Jeżeli uważasz, że jakiegoś aktu brakuje w powyższym wykazie, zauważyłeś błąd lub chciałbyś wyrazić opinię o projekcie, zachęcamy do kontaktu dknara@psrp.org.pl
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu