ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
STTSocial Cắt May AlamodeTên bài viếtURLInternal linkLưu ý
2
https://alamode.vn
88
1https://www.reddit.com/user/alamode269đã tạo ifttt
111
2https://twitter.com/catmayalamode/Tự động đăng
114
3https://medium.com/@catmayalamode
Cài đặt Title ngoài Google, thẻ mô tả, tag...->Your Story-> Chọn bài viết đó và xem-> Thấy nút răng cưa setting -> Story Setting
Nếu your story -> chọn edit là không hiện ra
129
4https://catmayalamode.tumblr.com
130
114/11/2019Học cắt may vest tại Hà Nội
https://catmayalamode.tumblr.com/post/189050512805/hoc-cat-may-vest-tai-ha-noi-alamode
131
132
133
5https://g.page/catmayalamode
147
6
https://photos.app.goo.gl/JShw1Mw23cwCwrWD8
https://photos.app.goo.gl/JShw1Mw23cwCwrWD8
https://photos.app.goo.gl/McyVypBUhz7xpniGA
Tạo video ảnh bằng GG photos chỉ tạo đc trên điện thoại
158
7https://www.facebook.com/ala1thanhthom
https://www.facebook.com/ala1thanhthom/about
https://www.facebook.com/ala1thanhthom
172
Facebook NOTE
173
8https://trello.com/catmayalamodeTự động đăng
Đăng ở bảng CẮT MAY ALAMODE
179
9https://www.pinterest.com/catmayalamode/
195
10
https://linkedin.com/company/cat-may-alamode
noindex
206
11
https://www.linkedin.com/showcase/trung-tam-cat-may-alamode
226
12
https://www.youtube.com/channel/UCU-hBjf--jBd7YJ4oOIqF2Q
https://www.youtube.com/channel/UCU-hBjf--jBd7YJ4oOIqF2Q/about
Các video hướng dẫn https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hx3c__X4Hovc70fJWYGakKN8pz8z2VV65Dk0zgyWl1A/edit?usp=sharing
242
13https://www.vietnamta.vn/catmayalamode/
https://www.vietnamta.vn/catmayalamode/?link-id=19813
256
14https://www.vietnamta.vn/catmay-alamode/
https://www.vietnamta.vn/catmay-alamode/wall/?link-id=19812
https://www.vietnamta.vn/catmay-alamode/wall/?link-id=19404
257
258
259
15https://www.vietnamta.vn/ala1thanhthom
https://www.vietnamta.vn/ala1thanhthom/?link-id=19811
https://www.vietnamta.vn/ala1thanhthom/?link-id=19401
260
16https://www.linkedin.com/in/ala1thanhthom/
https://www.linkedin.com/posts/ala1thanhthom_ala1thanhthom-activity-6595144052251996161-mYmc
https://www.linkedin.com/posts/ala1thanhthom_ala1thanhthom-activity-6595143665797201920-V4dn
Đang noindex
263
17https://www.pinterest.com/ala1thanhthom/Tự động đăng
277
18https://www.flickr.com/people/ala1thanhthom/Tư động đăng
288
19https://soundcloud.com/ala1thanhthom
https://soundcloud.com/ala1thanhthom/trinh-dien-thoi-trang-alamode-fashion-show
https://soundcloud.com/ala1thanhthom/ala1thanhthom-ceo-catmayalamode
289
20https://www.reddit.com/user/ala1thanhthom
https://www.reddit.com/user/ala1thanhthom/comments/dp49yh/mang_xa_hoi_catmayalamode/?utm_source=share&utm_medium=web2x
https://www.reddit.com/user/ala1thanhthom/comments/d6cnlt/ala1thanhthom/?utm_source=share&utm_medium=web2x
301
21https://issuu.com/ala1thanhthom
https://issuu.com/ala1thanhthom/docs/profile_linkedin_1c2bf06c09d4e8
https://issuu.com/ala1thanhthom/docs/profile_linkedin_0ee8fad13c8b41
310
22https://medium.com/@ala1thanhthomIndex khá nhanh
323
23https://myspace.com/ala1thanhthom
https://myspace.com/ala1thanhthom/post/activity_profile_45320454_bcbfcc73ba944ef5942cb18cf53dc3c2/comments
https://myspace.com/ala1thanhthom/post/activity_profile_45320454_fd2f8f93af904741aa2fe34e81296cd0/comments
326
24https://www.behance.net/ala1thanhthom
https://www.behance.net/gallery/87415013/Ct-may-alamode
https://www.behance.net/gallery/87427407/ala1thanhthom-Bui-Th-Thanh-Thom-giam-dc-Catmayalamode
330
25https://mix.com/ala1thanhthom
https://mix.com/!qpXO4-b4:b%C3%A0i-1%3A-thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-v%C3%A0-may-%C3%A1o-s%C6%A1-mi-c%E1%BB%95-b%E1%BA%BB-2-ve-thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-th%C3%A2n-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-th%C3%A2n-sau
https://mix.com/!FqFuWRvN:ala1thanhthom
331
26https://www.slideshare.net/ala1thanhthom
https://www.slideshare.net/ala1thanhthom/social-catmayalamode
https://www.slideshare.net/ala1thanhthom/thng-tin-c-nhn-ala1thanhthom-ch-ct-may-alamode
Trang TopCV tạo PDFs đăng dc trên SlideShare
341
28http://getpocket.com/@ala1thanhthomTự động đăng- share link
342
29https://catmayalamode.tumblr.com
https://catmayalamode.tumblr.com/post/188674925090/social-catmayalamode
https://ala1thanhthom.tumblr.com/post/188847657130/social-ala1thanhthom
345
30https://www.goodreads.com/ala1thanhthom
352
31
https://www.reverbnation.com/ala1thanhthom
Có đăng blog-> Content-> blog
365
32https://codepen.io/ala1thanhthom
https://codepen.io/ala1thanhthom/full/bGGaWJx
https://codepen.io/ala1thanhthom/full/wvvpdbE
373
33https://trello.com/ala1thanhthomhttps://trello.com/c/xUQ5Dcu5https://trello.com/c/PzHcGQPmĐăng ở bảng CÁ NHÂN
378
34https://www.scoop.it/u/ala1thanhthom
https://www.scoop.it/topic/thoi-trang-by-ala1thanhthom/p/4112095508/2019/11/02/mang-xa-hoi-cua-trung-tam-cat-may-alamode
https://www.scoop.it/topic/thoi-trang-by-ala1thanhthom/p/4112095526/2019/11/02/mang-xa-hoi-cua-ala1thanhthom
379
380
381
35https://flipboard.com/@ala1thanhthom
https://flipboard.com/@ala1thanhthom
https://flipboard.com/@ala1thanhthom/d%E1%BA%A1y-may-alamode-hl6n1stoy
https://flipboard.com/@ala1thanhthom/váy-cưới-k7173f94y
382
36https://kinja.com/ala1thanhthom
396
37https://www.plurk.com/ala1thanhthom
397
38https://www.pearltrees.com/ala1thanhthom
http://www.pearltrees.com/ala1thanhthom/item275650684
http://www.pearltrees.com/ala1thanhthom/item275650684
398
1Thiết kế thời trang bằng illustrator
http://www.pearltrees.com/ala1thanhthom/item279706421
411
39https://ala1thanhthom.tumblr.com
https://ala1thanhthom.tumblr.com/post/188847657130/social-ala1thanhthom
https://ala1thanhthom.tumblr.com/post/188869369260/social-ala1thanhthom-ala1thanhthom-ceo
https://ala1thanhthom.tumblr.com/post/188869281920/social-catmayalamode-b%E1%BB%9Fi-ala1-thanhthom-qua
412
40https://twitter.com/ala1thanhthom
413
41https://www.quora.com/profile/ThanhThom
414
42- up ảnh- xác minh thẻ ngân hàng mới đăng đc stt
https://www.couchsurfing.com/people/ala1-thanhthom
415
43Prezi.com
https://prezi.com/view/tAVcMnTi64SLK52lSK5W/
416
44https://scholar.google.com/
417
file DOCs
https://www.scribd.com/user/478131683/Ala1ThanhThom
https://www.scribd.com/document/433173369/m%E1%BA%A1ng-xa-h%E1%BB%99i-C%E1%BA%AFt-May-alamode-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-CatMayAlamode
https://www.scribd.com/document/433173944/M%E1%BA%A1ng-Xa-H%E1%BB%99i-C%E1%BB%A7a-C%E1%BA%AFt-May-Alamode
https://www.scribd.com/document/433197191/Social-Ala1thanhthom
418
45Google DOCs xuất bản
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSRSNR7MjipNE1e9noW7Ffx4fQTScwqIXTPfxEu0jU658Elglb5Aclav8UUBpCFoHLZqs0Uj7ik1mA_/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSEys9pMTqLQvByThE7tkkbwWg5du20oAeZmnQQf9sGnKArMSKFijW3D4pyfJ_IHksBXARaoxTrdiCJ/pub
428
46Google Sheet
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hx3c__X4Hovc70fJWYGakKN8pz8z2VV65Dk0zgyWl1A/edit?usp=sharing
429
47ala1thanhthom.blogspot.com
https://ala1thanhthom.blogspot.com/2019/09/ala1thanhthom.html
https://ala1thanhthom.blogspot.com/2019/11/social-cat-may-alamode.html
https://ala1thanhthom.blogspot.com/2019/11/alamode-day-cat-may.html
https://ala1thanhthom.blogspot.com/2019/11/social-ala1thanhthom.html
442
48https://sites.google.com/site/dayhocmay/
https://sites.google.com/site/dayhocmay/gioi-thieu
https://sites.google.com/site/dayhocmay/home/ala1thanhthom
447
https://www.facebook.com/catmayalamode/
https://www.facebook.com/pg/catmayalamode/about/
448
50
https://www.facebook.com/thoitrang.alamode/
https://www.facebook.com/pg/thoitrang.alamode/about/
449
k posthttps://about.me/ala1thanhthom
450
https://www.instagram.com/ala1thanhthom/
451
https://vi.gravatar.com/ala1thanhthom
452
https://www.udemy.com/user/ala1thanhthom/
453
https://angel.co/company/catmayalamode/
454
https://www.codecademy.com/profiles/ala1ThanhThom
455
https://www.threadless.com/@ala1thanhthom
456
https://www.topcv.vn/cong-ty/cat-may-alamode/27037.html
457
https://www.topcv.vn/p/ala1thanhthom
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487