ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
SHOPBM24H.COM cung cấp tài nguyên cho các nhà quảng cáo, hệ thống KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM với bất cứ việc sử dụng sai mục đích sử dụng để đi LỪA ĐẢO & CHIẾM DỤNG TÀI SẢN
2
3
THỜI GIAN GỬI BẢO HÀNH: TRONG VÒNG 24H KỂ TỪ THỜI ĐIỂM MUA
4
LƯU Ý VỚI VIA THƯỜNG: BAO LOGIN+ BAO ADS LIVE, ĐỐI VỚI VIA BỊ DIE ADS TRƯỚC THỜI GIAN MUA HÀNG – SẼ BẢO HÀNH CON MỚI, ĐỐI VỚI VIA DIE ADS SAU THỜI GIAN MUA HÀNG SẼ KHÔNG BẢO HÀNH
5
1. Chính sách bảo hành của BM
6
7
LOẠI BMBẢO HÀNHKHÔNG BẢO HÀNH
8
BM350 CỔ
- LOGIN BM
- LÀ HÀNG CỔ, NĂM TẠO BM: 2019-2018-2017
- BM LIMIT $250 (CÓ THỂ TẠO 3 TKQC,
LIMIT ĐẦU 50$ TĂNG DẦN LIMIT KHI CHẠY ADS)
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
- ĐÃ TẠO TKQC
9
BM350 NGÂM
- LOGIN BM
- LÀ HÀNG NGÂM , NĂM TẠO BM: 2021-2020
- BM LIMIT $250 (CÓ THỂ TẠO 3 TKQC,
LIMIT ĐẦU 50$ TĂNG DẦN LIMIT KHI CHẠY ADS)
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
- ĐÃ TẠO TKQC
10
BM350 CỔ -7 USD
- LOGIN BM
- LÀ HÀNG CỔ, NĂM TẠO BM: 2019-2018-2017
- ĐÃ TẠO SẴN 1 TKQC MÚI GIỜ -7 USD
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
11
BM50 CỔ
- LOGIN BM
- LÀ HÀNG CỔ, NĂM TẠO BM: 2019-2018-2017
- BM LIMIT $50 (CHỈ TẠO 1 TKQC)
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
- ĐÃ TẠO TKQC
12
BM50 NGÂM- LOGIN BM
- LÀ HÀNG NGÂM , NĂM TẠO BM: 2021-2020
- BM LIMIT $50 (CHỈ TẠO 1 TKQC)
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
- ĐÃ TẠO TKQC
13
BM50 NGÂM -7 USD- LOGIN BM
- LÀ HÀNG NGÂM , NĂM TẠO BM: 2021-2020
- ĐÃ TẠO SẴN 1 TKQC MÚI GIỜ -7 USD
- BM LIMIT $50 (CHỈ TẠO 1 TKQC)
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
14
BM350 CỔ - KHÁNG
- LOGIN BM
- LÀ HÀNG CỔ, NĂM TẠO BM: 2019-2018-2017
- BAO TẠO TKQC
- BM ĐÃ KHÁNG (CHECK TẠI CHẤT LƯỢNG TÀI KHOẢN)
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
15
BM50 CỔ - KHÁNG
- LOGIN BM
- LÀ HÀNG CỔ, NĂM TẠO BM: 2019-2018-2017
- BAO TẠO TKQC
- BM ĐÃ KHÁNG (CHECK TẠI CHẤT LƯỢNG TÀI KHOẢN)
- BM LIMIT $50 (CHỈ TẠO 1 TKQC)
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
16
BM XÁC MINH DN - LOGIN BM CẤM ADS 48H
- TẠO TKQC
- TICK XMDN 7 NGÀY
- BAO BACK ADMIN 7 NGÀY
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
17
BM NO LIMIT - LOGIN CẤM ADS 24H
- BAO LIMIT ẨN CAMP ĐẦU
- BAO BACK ADMIN 7 NGÀY
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
18
19
20
2. Chính sách bảo hành của VIA
21
22
LOẠI VIABẢO HÀNHKHÔNG BẢO HÀNH
23
Tài khoản Share - Limit 250$
- LOGIN LẦN ĐẦU
- KHÔNG TỤT LIMIT
- ĐỔI MÚI GIỜ TIỀN TỆ
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
24
VIA THÁI - KHÁNG 902- LOGIN LẦN ĐẦU
- CÓ TÍCH 902
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
25
VIA PHI KHÁNG 902- LOGIN LẦN ĐẦU
- CÓ TÍCH 902
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
26
VIA PHILLIP XMDT- LOGIN LẦN ĐẦU
- CÓ TÍCH XMDT
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
27
VIA THÁI XMDT- LOGIN LẦN ĐẦU
- CÓ TÍCH XMDT
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
28
VIA XMDT TÍCH CŨ DIE ADS
- LOGIN LẦN ĐẦU
- CÓ TÍCH XMDT
- HÀNG DIE ADS
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
29
VIA THÁI XMDT LIMIT 1M1- LOGIN LẦN ĐẦU
- CHECK TÍCH XMDT
- LIMIT 1M1
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
30
VIA PHILIPIN XMDT LIMIT 1M1
- LOGIN LẦN ĐẦU
- CÓ TÍCH XMDT
- LIMIT 1M1
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
31
VIA HÀN XMDT- LOGIN LẦN ĐẦU
- CÓ TÍCH XMDT
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
32
VIA PHILLIP- LOGIN LẦN ĐẦU- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
33
VIA INDO - LOGIN LẦN ĐẦU- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
34
VIA THÁI LAN- LOGIN LẦN ĐẦU- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
35
VIA HÀN QUỐC - LOGIN LẦN ĐẦU- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
36
VIA EU ( Ba Lan )- LOGIN LẦN ĐẦU
- HÀNG CỔ
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
- KHÔNG BAO ADS LIVE
37
VIA VN CỔ- LOGIN LẦN ĐẦU
- NĂM TẠO 2010 - 2017
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
- KHÔNG BAO ADS LIVE
38
VIA VN >1 -5K Friends- LOGIN LẦN ĐẦU
- NĂM TẠO 2018-2021
- SỐ FRIENDS: >1 -5K
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
- KHÔNG BAO ADS LIVE
39
VIA VN >50-1K Friends- LOGIN LẦN ĐẦU
- NĂM TẠO 2018-2021
- SỐ FRIENDS: >50-1K
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
- KHÔNG BAO ADS LIVE
40
VIA VIỆT SEEDING- LOGIN LẦN ĐẦU
- NĂM TẠO 2018-2021
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
- KHÔNG BAO ADS LIVE
41
CLONE MOMO- LOGIN LẦN ĐẦU
- CÓ THANH TOÁN MOMO
- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
42
CLONE ĐỨC- LOGIN LẦN ĐẦU- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
43
Clone VN- LOGIN LẦN ĐẦU- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
- KHÔNG BAO ADS LIVE
44
Clone US- LOGIN LẦN ĐẦU- ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
45
46
3. THỜI GIAN BẢO HÀNH VIA VÀ BM: TRONG VÒNG 24H TÍNH TỪ THỜI GIAN MUA HÀNG, NẾU CÓ LỖI VỀ VIA VÀ BM KHÁCH HÀNG SẼ INBOX BÁO CHO SHOP TẠI PAGE SHOPBM24H.COM : https://www.facebook.com/shopbm24h.Support/
47
THỜI GIAN BẢO HÀNH VIA VÀ BM: TRONG VÒNG 24H TÍNH TỪ THỜI GIAN MUA HÀNG, NẾU CÓ LỖI VỀ VIA VÀ
BM KHÁCH HÀNG SẼ INBOX BÁO CHO SHOP TẠI PAGE SHOPBM24H.COM : https://www.facebook.com/shopbm24h.Support/
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100