K.TRA TXE HÀNG
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
NgàyMác tàuSố hiệuĐơn viTrạng thái kỹ thuậtHà Nội
Đà Nẵng
Sài Gòn
Đ/VỊ KHÁC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2
131709SG#N/A#N/AG#N/AĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
3
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
4
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A Diêu Trì, ngày 05 tháng 6 năm 2015
5
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/ABÁO CÁO GÁ GỬI TOA XE VÀ XE KHÔNG VẬN DỤNG
6
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/AGA: DIÊU TRÌ
7
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/AThời điểm thống kê: 6h00 ngày 05 / 5 / 2015
8
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/ASTTLoại, số hiệuĐến ngàyNơi sửa chữaĐơn vi chủ quảnGhi chú
9
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Atoa xe
10
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A152216626/5Quy NhơnSG
11
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A263277821/5Quy NhơnĐN
12
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A362288416/5Quy NhơnĐN
13
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A413199027/5Yên ViênHN
14
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A513124331/5Tháp ChàmĐN
15
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A623159414/4ntSG
16
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A762287927/5ntSG
17
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A823138922/4ntĐN
18
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A923134721/5ntHN
19
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A1063293823/4ntSG
20
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A1113187721/5ntSG
21
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A1223146023/4ntSG
22
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A1323146931/5ntSG
23
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A1413103131/5ntSG
24
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A1533151118/5ĐNXe hư cắt lại ga chờ sửa chữa
25
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A1633225220/4ĐN
26
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A17#N/A
27
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A18#N/A
28
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A19#N/A
29
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A20#N/A
30
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
31
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
32
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
33
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
34
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
35
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
36
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
37
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
38
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
39
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
40
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
41
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
42
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
43
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
44
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
45
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
46
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
47
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
48
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
49
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
50
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
51
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
52
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
53
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
54
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
55
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
56
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
57
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
58
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
59
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
60
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
61
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
62
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
63
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
64
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
65
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
66
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
67
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
68
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
69
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
70
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
71
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
72
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
73
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
74
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
75
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
76
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
77
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
78
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
79
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
80
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
81
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
82
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
83
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
84
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
85
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
86
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
87
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
88
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
89
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
90
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
91
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
92
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
93
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
94
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
95
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
96
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
97
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
98
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
99
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
100
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
Loading...