ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KTX BÁCH KHOA
3
BẢNG TRA CỨU KẾT QUẢ BÁO VẮNG
4
>>>
Nhập MSSV vào ô và enter:
2051067<<<(Chỉ tương thích trên trình duyệt web của máy tính hoặc ứng dụng "Google Trang tính" trên mobile)
5
Dữ liệu hiển thị từ ngày 30/09/2022
6
7
Dấu thời gian1/. Mã số sinh viên (Student No.)2/. Họ và tên (Full name)3/. Tầng đang ở (Floor)4/.Phòng đang ở (Room)5/. Ngày vắng mặt (the absent date):6/. Ngày có mặt trở lại (the return date):7/. Lý do vắng mặt qua đêm
8
10/01/2023 22:54:022051067Thi Công Thành0910/01/202315/01/2023Về quê
9
11/01/2023 12:13:452051067Thi Công Thành0910/01/202315/01/2023Về quê
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100