Hurum jordbruksproduksjon.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
2
ProduktAvling/ AvkastningForbruk/ innbygger pr årBehov til Hurums befolkning 9358 innbyggere9358Produksjon Juli 2014
Arbeidsspørsmål:
3
Planteprodukterkg/daakg antall kgantall daaantall daa
4
Brød og kornprodukter50076.671682314346742
Korn produksjon: Hva er til folk, hva er til fæ? Bør arealer nedjusteres for annen avl?
5
Poteter250027.42564091031
Poteter: Hvilke år blir her dyrket poteter, kan det samordnes til å dekke forbruket?
6
Grønnsaker250050.146883618884
Hvilke grøntsaker, når er de modne, kan de lagres eller foredles?
7
Frukt og bær230028262024114186
Frugt/bær: mår er de modne, kan de lagres eller foredles?
8
9
Melke og Osteprodukter
liter/kuliterantall liter
antall melkekuer
antall malkekuer
10
8500110.410331231220
Hvilke insentiver skal til for å reetablere melkeproduksjon på Hurum? Hvordan er mulighetene for lokal produksjon, foredling og distribusjon?
11
12
Eggkg egg/hønekg antall kgantall hønerantall høner
13
19.77.7720573658278
Hva ska til for at storfebønderne implementere "chickentractors=?
14
15
Kjøttkg/dyrkg antall kgantall dyrantall dyr
16
Storfekjøtt2654.239304148238
17
Fersk svinekjøtt749.1851581151172
Hurum har mye skogareal der kan benyttes til frilandsgriseoppdrett: Stimuli?
18
Fersk sauekjøtt362.5233956501228
Mulighet for holistik management av sau for oppbygging av jordmonet og reduksjon av høyforbruk.
19
Fersk fjørfekjøtt1874864748640
Hva ska til for at storfebønderne implementere "chickentractors=?
20
21
Grovfor arealdaa/dyrantall daaantall daa
22
Arealbehovet til storfekjøtt1437783332
En stor del av disse arealer inkluderer høyproduksjon: Hvordan får vi det til å optimere dette via "mobgrazing"?
23
Arealbehovet til sauekjøtt213002456
En stor del av disse arealer inkluderer høyproduksjon: Hvordan får vi det til å optimere dette via "mobgrazing"?
24
25
Sentrale spørsmål:
26
Totalareal691512801
Hvordan vil et attraktivt og effektivt lokal distribusjons system se ut?
27
Hvordan endrer vi forbruker vaner til å velge lokal produsert mindre pakket og foredlet mat; akseptere årstidens tilbud; hvordan reduserer vi kjøtt forbruket?
28
29
30
Totalt landareal i Hurum kommune
168.890dekar
31
Jordbruksareal13.500dekar8.00%
32
Produktiv skogareal100.900dekar59.00%
33
-barskog98.600dekar
34
-løvskog2300dekar
35
Myr6730dekar4.00%
36
Annen fastmark41.400dekar25.00%
37
Sum fastlandsareal162.530dekar
38
Vannareal (94 vann)6360dekar4.00%
39
Totalareal168.890dekar
40
41
Fra Kommunedelplan for landbruket i Hurum, 2005:
42
Ifølge jordpolitisk arealvurdering (JAV) som ble gjennomført av fylkesmannen på 1990-tallet, er områdene fra Sandungen til Grønnsletta på vestsiden av Hurum klassifisert i gruppa A. Dette utgjør den beste dyrka marka i landet og er særsdeles viktig å bevare som produksjonsjord.