ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
KISSME FERME產品於Sasa獨家發售,
詳細店舖地址請參閱各分頁!
2
*部分貨品及色系只限於指定店舖發售,敬請留意
3
4
唇妝
5
水漾亮澤繪形唇釉筆豐盈亮澤雙色唇膏持色潤澤亮彩唇膏持色魅艷亮彩唇膏潤色打底護唇膏
6
各款唇妝產品分別於不同Sasa分店發售,
7
手機版請向右邊移動查看各款銷售點
8
9
10
11
12
13
香港
14
銅鑼灣 駱克道541號地下
15
銅鑼灣 禮頓道 77號 禮頓中心地下及1樓
16
銅鑼灣 告士打道311號皇室堡1樓118-119舖
17
銅鑼灣 羅素街8號地下及1樓,20號地下
18
中環皇后大道中88號 麗晶中心地舖1號
19
銅鑼灣 波斯富街72-74號 地下
20
銅鑼灣 紀利佐治街1號 金百利商場地下2-3號鋪
21
中環 德己立街 6號 地下連閣樓
22
灣仔 莊士敦道108號全幢
23
北角英皇道349A新達大廈地舖4號
24
鰂魚涌 康山道 康怡廣場 F35-F38舖
25
香港仔 利港商場地下 G08 & G10號舖
26
柴灣新翠商場3樓312-315號舖
27
銅鑼灣 軒尼詩道 489號 銅鑼灣廣場 1期地下G19舖
28
銅鑼灣 恩平道50號地下及1樓
29
銅鑼灣 怡和街60-62號 地下
30
上環干諾道中168-200號信德中心2樓234-235號舖
31
西環 卑路乍街8號 西寶城2樓205號鋪
32
銅鑼灣駱克道500號地下
33
北角180號電氣道, 地下及 1樓, 3A & 3B號舖
34
鰂魚涌 康山道 康怡廣場 F35-F38舖
35
36
37
九龍
38
尖沙咀 廣東道68-80號 恆利大廈地下05-06號鋪
39
尖沙咀 加連威老道10號 加威中心地下及1樓
40
尖沙咀 梳士巴利道 星光行 地下G03及1樓102號舖
41
旺角彌敦道625及639號雅蘭中心地下G15至19號及
1樓104號舖
42
佐敦彌敦道221及221A號同昌商業大廈地下B號鋪及
地庫A及B號鋪
43
尖沙咀北京道73號 誠信大廈地舖
44
尖沙咀 彌敦道 36-44號 重慶站 1樓 全層
45
旺角西洋菜南街13-19號好望角大廈地下13 及15號舖
46
九龍彌敦道88號
47
尖沙咀 金巴利道 26號地下 1號2號及3號舖
48
九龍灣 德福商場 第一期 G35-36號
49
旺角 彌敦道 750號 始創中心 G12-G16
50
尖沙咀 梳士巴利道 星光行 下層商場B17-B19, B23
D-H號舖
51
旺角 西洋菜南街 160-162號 地下至2樓
52
將軍澳唐俊街9號PopCorn 2期1樓F108-110號舖
53
紅磡黃埔花園聚寶坊地下19-20號
54
九龍黃大仙 龍翔道136號 龍翔廣場1樓N125,N126及
N127號鋪
55
佐敦彌敦道378號彌敦酒店地下B鋪
56
旺角 西洋菜街38-40號地下
57
尖沙咀金馬倫道 23-25A
58
尖沙咀廣東道30號新港中心111-112號舖
59
佐敦道31-37號百誠大厦地下 A4號舖
60
尖沙咀加連威老道25號地下
61
彌敦道539號地下
62
尖沙咀彌敦道200號
63
大角咀 奧海城2期 商場 高層 地下 UG 11號舖
64
九龍灣 淘大商場一期 G59-60, G64-70號舖
65
尖沙咀 中港城 1樓 19號舖
66
旺角 彌敦道 636號 銀行中心 一樓17號
67
新蒲崗太子道東638號 "Mikiki" G17-18 號舖
68
九龍尖沙咀柯士甸道 29 號 地下 一號舖
69
九龍灣 觀塘道 418 號 創紀之城五期 APM
1樓 L1-26a號舖
70
油搪 大本型 1樓 124 號舖
71
尖沙咀廣東道30號新港中心 2樓 241J號舖
72
尖沙咀 麼地道 68號 帝國中心地下 G38及G42及
UG50-57號舖
73
將軍澳欣景道8號 新都城中心第二期 1136-1138號
74
深水土步欽州街 37K號 西九龍中心第一層 112A號舖
75
九龍紅磡紅磡港鐵站HUH E 號鋪
76
將軍澳 重華路8號 東港城1樓136-137號鋪
77
鑽石山荷李活廣場3樓345-346號鋪
78
九龍 聯合道198號 樂富商場1樓 1159號鋪
79
尖沙咀 海防道51-52號地下 A-D號鋪
80
旺角 新世紀廣場1樓 148號鋪
81
將軍澳 景嶺路8號 都會駅2樓 L2-034號舖
82
尖沙咀 柯士甸道西3號 香港西九龍站B1售票大堂
WEK B1-8號舖
83
九龍城廣場 UG20-22&25A號舖
84
尖沙咀 海防道 35-37號 海利行 1樓及2樓
85
九龍酒店 2號 地舖及地下B1層
86
尖沙咀廣東道68-80號 廣東八十地下至2樓
87
尖沙咀 加拿芬道33-35號發利大廈地下35, 35A, 35N
及2B號舖
88
89
90
91
新界
92
元朗青山公路138號 地下
93
上水龍琛路39號上水廣場4樓409A號舖
94
沙田新城市廣場一期357舖
95
東涌東薈城一樓 117A號舖
96
天水圍嘉湖銀座二期 G12 號舖
97
青衣 青衣城二樓215號舖
98
屯門市廣場 2樓 2057-2060 號舖
99
上水龍運街8號新都廣場1樓104及105號舖
100
上水新豐路104-104A 號地下