ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TEST KOTWICE SCHEINA
2
3
Celem tego kwestionariusza jest zachęcenie Cię do refleksji na temat obszarów własnej
4
kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości. Nie ma tu odpowiedzi dobrych i złych.
5
Różne cechy opisane w Kwestionariuszu są równie dobre, a wypełnienie go ma posłużyć do
6
opisania twoich kotwic kariery nie za do ich oceniania. Prosimy o przypisanie najwyższej
7
rangi (najwyższej liczby punktów) tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują, a niskiej rangi
8
(najmniejszej liczby punktów) tym zdaniom, które do ciebie w ogóle nie pasują. Na przykład,
9
jeśli twierdzenie mówi „Marzę o stanowisku prezesa firmy możesz przypisać mu następujące
10
rangi:
11
1 jeśli to twierdzenie zupełnie nie pasuje do ciebie,
12
2 lub 3 jeśli to twierdzenie pasuje do ciebie w niektórych sytuacjach,
13
4 lub 5 jeśli to twierdzenie w dużej mierze pasuje do ciebie,
14
6 jeśli to twierdzenie całkowicie do ciebie pasuje.
15
punktynr pytania
16
Marzę o tym, żeby osiągnąć taki stopień profesjonalizmu, by ludzie zwracali się do mnie po radę jak do eksperta1
17
Najbardziej angażuje mnie praca, dzięki której mogę kierować innymi i koordynować ich wysiłki.2
18
Marzę o karierze, która da mi wolność wyboru sposobu i czasu działania.3
19
Bezpieczeństwo i stabilność są dla mnie ważniejsze niż niezależność i autonomia.4
20
Jestem zawsze otwarty na pomysły, które pozwolą mi otworzyć własną firmę5
21
Odniosę w życiu sukces tylko wówczas, gdy będę miał poczucie, że mam swój udział w budowaniu społecznego dobra6
22
Marzę o takiej karierze, dzięki której będę rozwiązywać trudne problemy lub stawać wobec prawdziwych wyzwań.7
23
Raczej porzucę firmę niż pozwolę, żeby moja praca w niej stwarzała problemy osobiste i rodzinne.8
24
Będę czuł, że odniosłem sukces tylko wtedy, gdy uda mi się doprowadzić moje umiejętności techniczne i umiejętności zarządzania do szczytowego poziomu.9
25
Marzę o tym, żeby zarządzać wielką organizacją i podejmować decyzje mające wpływ na sytuację wielu ludzi.10
26
Najbardziej angażuję się w pracę, kiedy mam całkowitą swobodę decydowania o zadaniu, harmonogramie i procedurach11
27
Z pewnością odejdę z firmy, która nie będzie dbała o moje bezpieczeństwo12
28
Nawet bardzo wysokie stanowisko menedżerskie w cudzej firmie nie jest dla mnie ważne w porównaniu z możliwością prowadzenia własnego biznesu13
29
Najbardziej odpowiada mi kariera, dzięki której będę mógł używać swoich zdolności w służbie innym ludziom14
30
Będę czuł, że moja kariera wiąże się z sukcesem tylko wtedy, gdy stanę twarzą w twarz z trudnymi wyzwaniami.15
31
Marzę o takiej pracy, która pozwoli mi zaspokajać jednocześnie potrzeby natury osobistej, rodzinnej i zawodowej16
32
Bycie szefem i jednocześnie dobrym fachowcem w danej dziedzinie jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż praca dyrektora wysokiego szczebla.17
33
Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję tylko wtedy, gdy zajmę stanowisko dyrektora wysokiego szczebla18
34
Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję, gdy osiągnę wysoką autonomię i swobodę działania19
35
Poszukuję takiej pracy, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji20
36
Zaangażuję się w taką drogę zawodowa, która będzie całkowicie rezultatem mojego własnego wysiłku i moich własnych pomysłów21
37
Zamiast osiągać wysoką pozycję menedżerską wolę spożytkować moje umiejętności dla budowania lepszego świata.22
38
Angażuję się w taką pracę, w której zadania na pierwszy rzut oka wydają się nie do rozwiązania23
39
Sukces w życiu oznacza dla mnie utrzymanie równowagi między wymaganiami życia osobistego, rodzinnego i zawodowego24
40
Raczej odszedłbym z firmy, niż zaakceptował rotacyjny system obejmowania stanowisk, który powoduje utratę pozycji eksperta w danej dziedzinie.25
41
Stanowisko dyrektora wysokiego szczebla jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż menedżera – fachowca26
42
Własny sposób wykonywania pracy, wolny od reguł i barier znaczy dla mnie więcej niż poczucie bezpieczeństwa27
43
Najbardziej zaangażuję się w pracę, kiedy będę miał poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i stałe zarobki.28
44
Odniosę sukces zawodowy tylko wtedy, kiedy uda mi się stworzyć lub zbudować coś co będzie oparte na moim własnym pomyśle.29
45
Marzę o karierze, która wniesie realny wkład w rozwój społeczeństwa.30
46
Poszukuję takiej pracy, która będzie stanowiła wyzwanie dla mojej zdolności rozwiązywania problemów oraz pozwalała na zdrową rywalizację.31
47
Utrzymanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym jest dla mnie ważniejsze niż wysoka pozycja menedżerska.32
48
Najchętniej poświęcam się pracy, która angażuje moje szczególne umiejętności i talenty.33
49
Zmienię pracę, jeśli nie da mi ona szansy na otrzymanie stanowiska dyrektora wysokiego szczebla34
50
Odejdę z firmy, która będzie ograniczać moją wolność i autonomię35
51
Marzę o karierze, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.36
52
Marzę o stworzeniu własnej firmy37
53
. Jestem gotów na odejście z firmy, która nie doceni mojej umiejętności pomagania innym.38
54
Rozwiązywanie problemów pozornie nierozwiązywalnych jest dla mnie w pracy ważniejsze niż osiąganie wysokiej pozycji menedżerskiej.39
55
Zawsze będę poszukiwać takich możliwości pracy, które ograniczają do minimum konflikty “praca-dom”40
56
57
58
P – Profejsonalizm Prz – Przywództwo A/N- Autonomia i Niezależność B/S – Bezpieczeństwo i Stabilizacja K/P – Kreatywność i przedsiębiorczość U/P – Usługi i Poświęcanie innym W – Wyzwanie SŻ – Styl Życianr pytaniaP punktynr pytaniaPrz punktynr pytaniaA/N punktynr pytanianr pytaniaK/P punktynr pytaniaU/P punktynr pytaniaW punktynr pytania
59
121345678
60
9101111213141516
61
17181192021222324
62
25261272829303132
63
33341353637383940
64
#DIV/0!3,24,84,82,62,445
65
PPrzA/NB/SK/PU/PW
66
P – Profejsonalizm Prz – Przywództwo A/N- Autonomia i Niezależność B/S – Bezpieczeństwo i Stabilizacja K/P – Kreatywność i przedsiębiorczość U/P – Usługi i Poświęcanie innym W – Wyzwanie SŻ – Styl Życia
67
68
69
70
71
72
P Prz A/N B/S K/P U/P W SŻ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sum a ÷5 ÷5 ÷5 ÷5 ÷5 ÷5 ÷5 ÷5
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100