สรุปการไปราชการของบุคลากรคณะ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่
ชื่อสกุลหัวข้ออบรมกำหนดการ
เดินทางไปราชการ
สถานที่
2
อ.ชวนพิศเจยาคมนิเทศนศ.สหกิจศึกษา21 ก.พ.6121 ก.พ.61
บ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จก. อ.ระโนด จ.สงขลา
3
นิเทศนศ.สหกิจศึกษา14-15 ก.พ.6114-15 ก.พ.61
อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท อ.ลายัน จ.ภูเก็ต
4
ผศ.สุชาดาศรีเชื้อนิเทศนศ.สหกิจศึกษา21 ก.พ.6121 ก.พ.61
โรงแรมเซนทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5
นิเทศนศ.สหกิจศึกษา14-15 ก.พ.6114-15 ก.พ.61
อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท อ.ลายัน จ.ภูเก็ต
6
อ.ธันยพรอริยะเศรณีนิเทศนศ.สหกิจศึกษา
17 ม.ค.61
28 ก.พ.61
17 ม.ค.61
28 ก.พ.61
บ.พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จก. อ.หาดใหญ่
7
สัมมนาวิชการ"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 พลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อสร้างคนยุคใหม่
21-23 มี.ค.6119-24 มี.ค.61
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
8
อ.ภัทราภรณ์
แก้วกนิษฐารักษ์
นิเทศนศ.สหกิจศึกษา
9 ม.ค.61
23 ก.พ.61
9 ม.ค.61
23 ก.พ.61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา
9
อ.อรพรรณจันทร์อินทร์นิเทศนศ.สหกิจศึกษา
17 ม.ค.61
28 ก.พ.61
17 ม.ค.61
28 ก.พ.61
บ.อดิศรวสงขลาจก. อ.เมือง จ.สงขลา
10
อ.อัจฉรารัตนมานิเทศนศ.สหกิจศึกษา
24 ม.ค.61
21 ก.พ.61
24 ม.ค.61
21 ก.พ.61
สนง.สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 อ.เมือง จ.สงขลา
11
ร่วมโครงการนิทรรศการวิชาการบริหารธุรกิจ
17-19 ม.ค. 2561
17-19 ม.ค. 2561
วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
12
ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มทร. สถาบันพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
20-23 ก.พ.6119-25 ก.พ.61มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา
13
อ.ปาลิตาเอกอุรุ
อบรมเรื่อง Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคม 2561
18 ม.ค.6116-20 ม.ค.61
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
14
โครงการอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ24-27 เม.ย.61
22 เม.ย.-29 เม.ย.61
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
15
ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มทร. สถาบันพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
20-23 ก.พ.6119-25 ก.พ.61มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา
16
อ.ชัยรัตน์จุสปาโล
นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยการพํมนากระบวนการผลิตและการตลาด
29 ธ.ค.6028-30 ธ.ค.60
17
อ.บุญรัตน์บุญรัศมีนิเทศนศ.สหกิจศึกษา14-15 ก.พ.6114-15 ก.พ.61
อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท อ.ลายัน จ.ภูเก็ต
18
วิทยากรร่วมเสวนาในทัศนะของศาสนาพุทธ หัวข้อ การอยู่ร่วมกันในหลากหลายของศาสนา และการตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของผู้ป่วย" ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
9 ก.พ.619 ก.พ.61
หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา
19
อ.กิตติยาอินทกาญจน์อบรมเรื่ื่องกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1-2 ก.พ.61
31 ม.ค.-3 ก.พ.61
20
นิเทศนศ.สหกิจศึกษา6 ก.พ.,2 มี.ค 616 ก.พ.,2 มี.ค 61บ. บีเทคอินดัสตรี จก.
21
สัมมนาวิชการ"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 พลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อสร้างคนยุคใหม่
21-23 มี.ค.6119-24 มี.ค.61
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
22
อ.กุลธีราทองใหญ่ร่วมโครงการนิทรรศการวิชาการบริหารธุรกิจ
17-19 ม.ค. 2561
17-19 ม.ค. 2561
วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
23
อ.มนต์ทนาคงแก้วนิเทศนศ.สหกิจศึกษา24 ม.ค..2561
บ.เมืองไทยประกันชีวิต สาขาหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
24
สัมมนาวิชการ"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 พลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อสร้างคนยุคใหม่
21-23 มี.ค.6119-24 มี.ค.61
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
25
ผศ.นงเยาว์อินทสโรนิเทศนศ.สหกิจศึกษา6 ก.พ.,2 มี.ค 616 ก.พ.,2 มี.ค 61บ. บีเทคอินดัสตรี จก.
26
อ.สุภาพรทองราชนิเทศนศ.สหกิจศึกษา6 ก.พ.616 ก.พ.61
27
อ.ณัฐวุฒิ
จันทร์ศรีบุตร
นิเทศนศ.สหกิจศึกษา12 ก.พ.6112 ก.พ.61ศาลจังหวัดนาทวี
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สาขาการจัดการ
สาขาการตลาด
สาขาระบบสารสนเทศ
สาขาการบัญชี
สายสนับสนุน