รายงานผลการสมัคร OBEC LINE 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
บัญชีสรุปการสมัครสมาชิก OBEC LINE 2018
2
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
3
4
ที่โรงเรียนเครือข่ายอำเภอ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด (คน)
สมัครแล้ว (คน)
5
1คีรีรัฐนิคมคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม1111
6
2บ้านทรายแก้ว้ คีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม
7
3บ้านท่าขนอนคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม
8
4บ้านปากโตนคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม
9
5บ้านปากทำเรียงคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม
10
6วัดโกศาวาสคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม
11
7วัดอินทราวาสคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม
12
8บ้านตะเคียนทองคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม44
13
9บ้านโตนยางคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม
14
10บ้านเชี่ยวหมวงคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม
15
11บ้านดอนสุวรรคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม
16
12บ้านย่านยาวคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม
17
13บ้านหินดานคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม
18
14วัดนิลารามคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม88
19
15บ้านยางคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม
20
16บ้านปากหารคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม44
21
17วัดน้ำหักคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม1211
22
18บ้านบางพระคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม1111
23
19บ้านวังพลายคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม
24
20บ้านท่าไครคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม
25
21บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม
26
22บ้านน้ำราดคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม
27
23บ้านบ่อน้ำผุดคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม1111
28
24บ้านบางขนุนคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม
29
25บ้านมะเลาะ*อคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม99
30
26มหาราชบ้านแสงอรุณคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม
31
27วัดถ้ำสิงขรคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม1010
32
28
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
คีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม1616
33
29บ้านคลองไม้แดงไชยา 1ไชยา
34
30บ้านนา ิ ิ ไชยา 1ไชยา
35
31บ้านพรุยายชีไชยา 1ไชยา
36
32วัดเขาพนมแบกไชยา 1ไชยา
37
33วัดเดิมเจ้าไชยา 1ไชยา88
38
34วัดวิโรจนารามไชยา 1ไชยา2018
39
35บ้านลุ่มชุมแสงไชยา 1ไชยา1010
40
36บ้านห้วยตาหมิงไชยา 1ไชยา1717
41
37บ้านห้วยไผ่ไชยา 1ไชยา
42
38บ้านตะกรบไชยา 2ไชยา99
43
39บ้านนาแคไชยา 2ไชยา
44
40บ้านห้วยพุนไชยา 2ไชยา1212
45
41วัดไตรรัตนากรไชยา 2ไชยา
46
42วัดพุมเรียงไชยา 2ไชยา
47
43
วัดโพธาราม (โพธิพิทยากร)
ไชยา 2ไชยา1110
48
44วัดวิชิตธารารามไชยา 2ไชยา6
49
45บ้านหนองมนไชยา 2ไชยา
50
46บ้านเหนือน้ำไชยา 2ไชยา
51
47บ้านไทรงามไชยา 3ไชยา
52
48วัดจาย (สุทธบูรราษฎร์)ไชยา 3ไชยา
53
49บ้านสามสักไชยา 3ไชยา
54
50วัดชยารามไชยา 3ไชยา
55
51วัดธารน้ำไหลไชยา 3ไชยา
56
52วัดพระบรมธาตุไชยาไชยา 3ไชยา1111
57
53วัดรัตนารามไชยา 3ไชยา
58
54วัดสุทธาวาสไชยา 3ไชยา
59
55สารภีอุทิศไชยา 3ไชยา
60
56บ้านทุ่งนางเภาไชยา 3ไชยา55
61
57ชุมชนวัดจันทารามท่าฉาง 1ท่าฉาง
62
58บ้านคชาธารท่าฉาง 1ท่าฉาง
63
59วัดนันทารามท่าฉาง 1ท่าฉาง
64
60วัดน้ำพุท่าฉาง 1ท่าฉาง
65
61วัดบ่อมะปริงท่าฉาง 1ท่าฉาง
66
62วัดบางน้ำจืดท่าฉาง 1ท่าฉาง
67
63วัดบางปอท่าฉาง 1ท่าฉาง
68
64วัดพระพรหมท่าฉาง 1ท่าฉาง1111
69
65บ้านคลองวัวท่าฉาง 1ท่าฉาง66
70
66บ้านควนราท่าฉาง 1ท่าฉาง
71
67บ้านท่าแซะท่าฉาง 2ท่าฉาง2020
72
68บ้านควนสุวรรณท่าฉาง 2ท่าฉาง55
73
69วัดอัมพารามท่าฉาง 2ท่าฉาง1313
74
70วัดบางครามท่าฉาง 2ท่าฉาง
75
71วัดประตูใหญ่ท่าฉาง 2ท่าฉาง
76
72บ้านหน้าซึงท่าฉาง 2ท่าฉาง
77
73บ้านเคี่ยมเพาะท่าฉาง 2ท่าฉาง
78
74บ้านกลางท่าชนะ 1ท่าชนะ
79
75บ้านคลองพาท่าชนะ 1ท่าชนะ
80
76บ้านควนสูงท่าชนะ 1ท่าชนะ
81
77บ้านคันธุลีท่าชนะ 1ท่าชนะ
82
78บ้านชายท่าท่าชนะ 1ท่าชนะ
83
79บ้านท่าไทท่าชนะ 1ท่าชนะ1010
84
80บ้านมะม่วงงามท่าชนะ 1ท่าชนะ
85
81วัดสังขประดิษฐ์ท่าชนะ 1ท่าชนะ
86
82บ้านขวัญพัฒน์ท่าชนะ 1ท่าชนะ
87
83ตลาดหนองหวายท่าชนะ 2ท่าชนะ
88
84บ้านทุ่งเสียนท่าชนะ 2ท่าชนะ
89
85บ้านหนองปรือท่าชนะ 2ท่าชนะ
90
86วัดขจรบำรุงท่าชนะ 2ท่าชนะ187
91
87วัดชัยธาราวาสท่าชนะ 2ท่าชนะ
92
88วัดสุมังคลารามท่าชนะ 2ท่าชนะ
93
89วัดอัมพาวาสท่าชนะ 2ท่าชนะ88
94
90บ้านดินก้องท่าชนะ 2ท่าชนะ
95
91บ้านทุ่งพลับท่าชนะ 2ท่าชนะ77
96
92บ้านหนองเหรียงท่าชนะ 2ท่าชนะ
97
93บ้านปากน้ำท่ากระจายท่าชนะ 2ท่าชนะ
98
94วัดศรีสุวรรณท่าชนะ 2ท่าชนะ
99
95ต.ช.ด.ราษฏร์พิทักษ์ท่าชนะ 3ท่าชนะ1010
100
96บ้านเกาะมุกด์ท่าชนะ 3ท่าชนะ
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น2
แผ่น3
 
 
Main menu