รายงานผลการสมัคร OBEC LINE 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
บัญชีสรุปการสมัครสมาชิก OBEC LINE 2018
2
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
3
4
ที่โรงเรียนเครือข่ายอำเภอจำนวนบุคลากรทั้งหมด (คน)สมัครแล้ว (คน)
5
1คีรีรัฐนิคมคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม1111
6
2บ้านทรายแก้วคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม55
7
3บ้านท่าขนอนคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม2626
8
4บ้านปากโตนคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม66
9
5บ้านปากทำเรียงคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม77
10
6วัดโกศาวาสคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม1818
11
7วัดอินทราวาสคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม1515
12
8บ้านตะเคียนทองคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม4
13
9บ้านโตนยางคีรีรัฐนิคม 1คีรีรัฐนิคม1515
14
10บ้านเชี่ยวหมวงคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม44
15
11บ้านดอนสุวรรณคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม1717
16
12บ้านย่านยาวคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม55
17
13บ้านหินดานคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม1212
18
14วัดนิลารามคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม88
19
15บ้านยางคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม44
20
16บ้านปากหารคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม44
21
17วัดน้ำหักคีรีรัฐนิคม 2คีรีรัฐนิคม1211
22
18บ้านบางพระคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม1111
23
19บ้านวังพลายคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม66
24
20บ้านท่าไครคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม99
25
21บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม2323
26
22บ้านน้ำราดคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม1611
27
23บ้านบ่อน้ำผุดคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม1111
28
24บ้านบางขนุนคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม136
29
25บ้านมะเลาะ*อคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม99
30
26มหาราชบ้านแสงอรุณคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม2020
31
27วัดถ้ำสิงขรคีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม1010
32
28
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
คีรีรัฐนิคม 3คีรีรัฐนิคม1616
33
29บ้านคลองไม้แดงไชยา 1ไชยา2323
34
30บ้านนาไชยา 1ไชยา55
35
31บ้านพรุยายชีไชยา 1ไชยา1918
36
32วัดเขาพนมแบกไชยา 1ไชยา77
37
33วัดเดิมเจ้าไชยา 1ไชยา88
38
34วัดวิโรจนารามไชยา 1ไชยา2018
39
35บ้านลุ่มชุมแสงไชยา 1ไชยา1010
40
38บ้านตะกรบไชยา 2ไชยา99
41
36บ้านห้วยตาหมิงไชยา 1ไชยา1717
42
37บ้านห้วยไผ่ไชยา 1ไชยา55
43
39บ้านนาแคไชยา 2ไชยา66
44
40บ้านห้วยพุนไชยา 2ไชยา1212
45
41วัดไตรรัตนากรไชยา 2ไชยา44
46
42วัดพุมเรียงไชยา 2ไชยา2323
47
43
วัดโพธาราม (โพธิพิทยากร)
ไชยา 2ไชยา1111
48
44วัดวิชิตธารารามไชยา 2ไชยา66
49
45บ้านหนองมนไชยา 2ไชยา55
50
46บ้านเหนือน้ำไชยา 2ไชยา55
51
47บ้านไทรงามไชยา 3ไชยา44
52
48วัดจาย (สุทธบูรราษฎร์)ไชยา 3ไชยา44
53
49บ้านสามสักไชยา 3ไชยา1111
54
50วัดชยารามไชยา 3ไชยา2525
55
51วัดธารน้ำไหลไชยา 3ไชยา77
56
52วัดพระบรมธาตุไชยาไชยา 3ไชยา1111
57
53วัดรัตนารามไชยา 3ไชยา3333
58
54วัดสุทธาวาสไชยา 3ไชยา2020
59
55สารภีอุทิศไชยา 3ไชยา109
60
56บ้านทุ่งนางเภาไชยา 3ไชยา55
61
57ชุมชนวัดจันทารามท่าฉาง 1ท่าฉาง2121
62
58บ้านคชาธารท่าฉาง 1ท่าฉาง55
63
59วัดนันทารามท่าฉาง 1ท่าฉาง55
64
60วัดน้ำพุท่าฉาง 1ท่าฉาง44
65
61วัดบ่อมะปริงท่าฉาง 1ท่าฉาง98
66
62วัดบางน้ำจืดท่าฉาง 1ท่าฉาง66
67
63วัดบางปอท่าฉาง 1ท่าฉาง55
68
64วัดพระพรหมท่าฉาง 1ท่าฉาง1111
69
65บ้านคลองวัวท่าฉาง 1ท่าฉาง66
70
66บ้านควนราท่าฉาง 1ท่าฉาง88
71
67บ้านท่าแซะท่าฉาง 2ท่าฉาง2020
72
68บ้านควนสุวรรณท่าฉาง 2ท่าฉาง55
73
69วัดอัมพารามท่าฉาง 2ท่าฉาง1313
74
70วัดบางครามท่าฉาง 2ท่าฉาง2424
75
71วัดประตูใหญ่ท่าฉาง 2ท่าฉาง1818
76
72บ้านหน้าซึงท่าฉาง 2ท่าฉาง55
77
73บ้านเคี่ยมเพาะท่าฉาง 2ท่าฉาง88
78
74บ้านกลางท่าชนะ 1ท่าชนะ1717
79
75บ้านคลองพาท่าชนะ 1ท่าชนะ1010
80
76บ้านควนสูงท่าชนะ 1ท่าชนะ1111
81
77บ้านคันธุลีท่าชนะ 1ท่าชนะ1313
82
78บ้านชายท่าท่าชนะ 1ท่าชนะ88
83
79บ้านท่าไทท่าชนะ 1ท่าชนะ1010
84
80บ้านมะม่วงงามท่าชนะ 1ท่าชนะ77
85
81วัดสังขประดิษฐ์ท่าชนะ 1ท่าชนะ98
86
82บ้านขวัญพัฒน์ท่าชนะ 1ท่าชนะ1111
87
83ตลาดหนองหวายท่าชนะ 2ท่าชนะ3333
88
84บ้านทุ่งเสียนท่าชนะ 2ท่าชนะ1616
89
85บ้านหนองปรือท่าชนะ 2ท่าชนะ108
90
86วัดขจรบำรุงท่าชนะ 2ท่าชนะ187
91
87วัดชัยธาราวาสท่าชนะ 2ท่าชนะ55
92
88วัดสุมังคลารามท่าชนะ 2ท่าชนะ66
93
89วัดอัมพาวาสท่าชนะ 2ท่าชนะ88
94
90บ้านดินก้องท่าชนะ 2ท่าชนะ88
95
91บ้านทุ่งพลับท่าชนะ 2ท่าชนะ77
96
92บ้านหนองเหรียงท่าชนะ 2ท่าชนะ55
97
93บ้านปากน้ำท่ากระจายท่าชนะ 2ท่าชนะ54
98
94วัดศรีสุวรรณท่าชนะ 2ท่าชนะ2121
99
95ต.ช.ด.ราษฏร์พิทักษ์ท่าชนะ 3ท่าชนะ1010
100
96บ้านเกาะมุกด์ท่าชนะ 3ท่าชนะ1616
Loading...
Main menu