meetavailability201112
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAWAXAY
1
Hover then click link to sign up for 2018 LC meets.May Meters Matter Festa NY ***CLOSED***No MeetNo MeetFinal CCM Meet *SCYNo meetBrng Heat @RUNo MeetNo MeetSharks @ Festa Sprints @RUNO MEET No MeetNo MeetNo MeetJuly Jubilee @ Festa Silver/Bronze @RU BAC Summer Champs Meet No meetSummer Send-Off @Rutgers SCYJO's @RutgersSr ZonesFuturesAge Group Zones
2
Click on KEY tab below for coding explanationsL2-5L2-5L2-5L1.5-512&U Closed13&O ClosedSilver Times, now OPENL2-5L2-5TimesL2-5L2-5Times *Only for Sr Zone / Futures attendeesBY INVITE ONLY 13&O Times Times *Not for SrZn/Fut attendeesTimesTimesTimes
3
5/4 FRI5/5 SAT5/6 SUN5/12 SAT5/13 SUN5/19 SAT5/20 SUN6/2 SAT6/3 SUN6/8 FRI6/9 SUN6/10 SUN6/16 SAT6/17 SUN6/16 SAT6/17 SUN6/22 FRI6/23 SAT6/24 SUN6/29 FRI6/30 SAT7/1 SUN7/3 TUE7/6 FRI7/7 SAT7/8 SUN7/13 FRI7/14 SAT7/15 SUN7/20 FRI7/21 SAT7/22 SUNNANA7/21 SAT7/22 SUN7/26 THU7/27 FRI7/28 SAT729 SUN8/2-58/2-5 TBD8/8-11
4
Ale, C
5
Antonius, Z
6
Antonov, DEEE
7
Antonov, MEESCR
8
Arturi, AS1eS1eSCRLAaEEEaEEEEEEEEEaaE
9
Arturi, C
10
Arturi, J
11
Bailey, CS2eS3eS4eAAEEaAEES3eS3eAAAAaa
12
Balamurali, S
13
Bangalore, MAEaEEaAS3eEaaaa
14
Bannerji, A
15
Barlotta, M
16
Barone, C
17
Barone, O
18
BatrachenkoEES1eSCREaEEEEAEEEEEEES3eaEEE
19
Bhatia, I
20
Boiko, MEEAAAEEES3eAAAAaEEAS2eES1eS1eEEaaaEEaEEaAAA
21
Bongiovanni, S
22
Bottass, C
23
Bowen, BES3eS4eEaEEAAAAAEEEAES1eES1eS3eS4eaEEaaaaA
24
BrandstaedterAAAEEES3eAAAAAaaaS3eS3eaa
25
Brennan, D
26
Bromberg, A
27
Bruhn, M
28
Buccino, D
29
Cahill, J
30
Cahill, R
31
Cainglet
33
Carey, LEEES2eS4eS4eaEEeA
34
Carlin, GS2eEESCREES3eEAAaS3eS1eE
35
Carragher, MEE
36
Carpentier, JEEE
37
Carpentier, KEEEEAEE
38
Caruthers, R
39
Catrambone, D
40
Cawley, DS2eS4eS4e
41
Chainani, M
42
Chakraborty, AE
43
Chan, J
44
Chen, AlalaELAaEEES3eaaaEES3eaEEaaaa
45
Chen, TlalaELAEEEaEaaaEEEEEEaaaaA
46
Chitti, S
47
Clemson, A
48
Clemson, E
49
Collins, CEEEEEaaaEEaaaaA
52
Crickenberger
53
Crowe, SE
54
Crowe, ZS2eS4eS4eEaEEEEEEEEEES1eS1eEEaEEaaaaAA
55
Crowley, ESCR
56
Crowley, LS3eS3e
57
Crowther, HE
58
Curry, AEES3eS3eS3e
59
Curry, OEES3eAAEAEEEEAAAAAAEEEaS3eS4eEEEaaaaAAA
60
Dalton, E
61
Davis, O
62
Delargy, DAAAS2eS4eS4eEEEaaaAA
63
De Luca, LS3eS3eEEES3eS3eAAAAaaS4eS4e
64
DeMuth, DeEEEEES3eEAAaaaES1eS2eS3eS3eaaaaAAA
65
DeMuth, Dy
66
DenBleyker, S
67
Deodhar, R
68
DePietro, K
69
DePietro, LS3e
70
Desai, AEEaaES3e<--Aaa-->S3eE
71
Desjardins,S
72
Ding, K
73
Dino, J
74
DiPasquale,IEEEAAASCRaEES3eS3eAAAAEEAEEEEEaaEEaaaaA
75
Doller, MES4eEEES3eEAAEEEEEEES3eaEEaaaaA
76
Donnelly, C
77
Dowd, AS4eS3e
78
Dubij, DaEEAEES3eEEEEEEaEA
79
Duffy, LEEEEAEEaEEaES3eEEEEaaaa
80
Farrell, C
81
Fearon, SE
82
Ferdinandi, ISCRE
83
Ferdinandi, JE
84
Fernandez, E
85
Fernandez, T
86
Fixter, LaaS3eS3e
87
Flynn, T
88
Forsell, A
89
Fracchiolla, MEEEEaEES3eS3eAAEEES4eS4eEEEEEaaaaAA
90
Fu, E
91
Galloway,C
92
Gao, DaS3eAa
93
Genrich, OS4eAS3eE
95
Getahoun, NEEEAAAEEaAEEEEAAAAAEEEAEEEEEEaaaEEEEEEAAA
96
Gigantino, JEEEEaEEEEEEEEaE
97
Ginalski, K
98
Giordano, SEES1eSCREEa orEAAEEEEEEEEEEA
99
Givone, ME
100
Godkar R
101
Gold, BAAEEEES1eEaEaEAAAA
102
Green, T
103
Gregory, MS2eS3eS3eEEES3eS3eAAAAAS2eS3eS3eS4eS3eaaaa
104
Grizzetti, CS3eS3eLALALAS2eS3eS3eS1eS4eS3eaaaaaa
Loading...
 
 
 
MA Report
KEY
 
 
Main menu