คะแนน4/3-1/2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
กิจกรรม123456รวม
อันดับที่
2
คะแนนเต็ม
102030
1. เอกสารแนะนำตัวเองโดย google doc
3
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อสกุล0
2. แทรกตารางและรูปภาพ google doc
4
129722นายธีระนัสประจันพล07
5
230093นาย
ภูริพัฒน์
อภิรัตนวงศ์
10101
6
330167นาย
จิระวัฒน์
โสภาราษฎร์
07
7
430176นายรุ่งอรุณ
อุ่นจันที
07
8
530221นายอดิเทพนิยมสุข07
9
630249นายจตุโชค
ตระกูลศรี
07
10
730468นาย
ศิริวัฒนา
สีทา10101
11
832140นายธนัญชัย
แจ้งสว่าง
07
12
932155นายขจรเดชวงค์ใหญ่07
13
1032156นาย
จิตติศักดิ์
ไสยันต์07
14
1132157นายธนาดล
ด้วงปัญญา
07
15
1230148นางสาวณัฐพรดวงโนแสน07
16
1330318นางสาวพรธิตา
สำราญวงค์
07
17
1430357นางสาวบัณฑิตา
ชีวเสริมสุข
07
18
1530361นางสาวรัตนาพร
ตติบวรชัย
07
19
1630369นางสาวอนัญญาดรพระยา10101
20
1730409นางสาวสมปรียามีพร้อม10101
21
1830410นางสาว
สุทธิกาญจน์
ชุมแวงวาปี
10101
22
1930437นางสาวกมลวรรณปานนี้07
23
2132158นางสาวกนกทิพย์บุญพูล07
24
2232159นางสาวทานตะวันสิงหรา07
25
2332160นางสาววนิดาสีหาบง07
26
2432161นางสาวสุจิราดวงบุบผา07
27
2632163นางสาวอาร์คเนสน้อยบัง886
28
3532169นางสาวอาภาพร
โพธิ์หล้า
07
29
2732201นางสาวอรอุมาสีแสด07
30
28นางสาว
จุฑาทิพย์
สินเดช07
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...