לוח מבחנים חט''ב - תש''פ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHJLM
1
שבתבגרותחופשהל. בקר
2
משג'ס. עבודההערותחברתיז הרב גולןז הרב משהח הרב גדיח הרב ברק
3
אלול אלול אלול אלול אלול אלול אלול אלול אלול אלול אלולראשוןא'01/09/20191תחילת שנה"ל
4
שניב'02/09/2019
5
שלישיג'03/09/2019מבחן הקבצות מדעים
6
רביעיד'04/09/2019
7
חמישיה'05/09/2019טיול פתיחה
8
שישיו'06/09/2019
9
שבתז'07/09/2019שופטים
10
ראשוןח'08/09/20192
11
שניט'09/09/2019
12
שלישיי'10/09/2019מבדק עמית שפה
13
רביעיי"א11/09/2019גמרא הקבצות 1גמרא הקבצות 1
14
חמישיי"ב12/09/2019
15
שישיי"ג13/09/2019
16
שבתי"ד14/09/2019כי תצא
17
ראשוןט"ו15/09/20193
18
שניט"ז16/09/2019
19
שלישיי"ז17/09/2019יום בחירות
20
רביעיי"ח18/09/2019מבדק עמית
21
חמישיי"ט19/09/2019
22
שישיכ'20/09/2019
23
שבתכ"א21/09/2019כי תבוא
24
ראשוןכ"ב22/09/20194מתמטיקהמתמטיקה
25
שניכ"ג23/09/2019שיחה עם גלעד האןאנגליתאנגליתאנגליתאנגלית
26
שלישיכ"ד24/09/2019מתמטיקהמתמטיקהמבחן הקבצות בגמרא 2
27
רביעיכ"ה25/09/2019
28
חמישיכ"ו26/09/2019סיור סליחות
29
שישיכ"ז27/09/2019
30
שבתכ"ח28/09/2019ניצבים
31
ראשוןכ"ט29/09/2019ערב רוה"ש
32
תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרי תשרישניא'30/09/2019רוה"ש
33
שלישיב'01/10/2019רוה"ש
34
רביעיג'02/10/2019צום גדליה
35
חמישיד'03/10/2019
36
שישיה'04/10/2019
37
שבתו'05/10/2019וילך (שובה)-ישיבה
38
ראשוןז'06/10/2019משנהמשנההלכההלכה
39
שניח'07/10/2019שיחה עם הרב חיים
40
שלישיט'08/10/2019ערב יוה"כ
41
רביעיי'09/10/2019יוה"כ
42
חמישיי"א10/10/2019גשר
43
שישיי"ב11/10/2019
44
שבתי"ג12/10/2019האזינו
45
ראשוןי"ד13/10/2019ערב סוכות
46
שניט"ו14/10/2019סוכות
47
שלישיט"ז15/10/2019סוכות
48
רביעיי"ז16/10/2019סוכות
49
חמישיי"ח17/10/2019סוכות
50
שישיי"ט18/10/2019סוכות
51
שבתכ'19/10/2019שבת חוה"מ סוכות
52
ראשוןכ"א20/10/20195שמיני עצרת
53
שניכ"ב21/10/2019אסרו חג
54
שלישיכ"ג22/10/2019
55
רביעיכ"ד23/10/2019
56
חמישיכ"ה24/10/2019מדעיםמדעיםמדעיםמדעים
57
שישיכ"ו25/10/2019
58
שבתכ"ז26/10/2019בראשית
59
ראשוןכ"ח27/10/20196שעון חורף
60
שניכ"ט28/10/2019
61
שלישיל'29/10/2019
62
חשוון חשוון חשוון חשוון חשוון חשוון חשוון חשווןרביעיא'30/10/2019הלכההלכה
63
חמישיב'31/10/2019
64
שישיג'01/11/2019
65
שבתד'02/11/2019נח
66
ראשוןה'03/11/20196
67
שניו'04/11/2019שפה
68
שלישיז'05/11/2019שפהנביאנביא
69
רביעיח'06/11/2019תורהתורהשפהשפה
70
חמישיט'07/11/2019
71
שישיי'08/11/2019
72
שבתי"א09/11/2019לך לך
73
ראשוןי"ב10/11/20197
74
שניי"ג11/11/2019גמראגמראגמראגמרא
75
שלישיי"ד12/11/2019מתמטיקהמתמטיקהתורהתורה
76
רביעיט"ו13/11/2019
77
חמישיט"ז14/11/2019מדעיםמדעיםמדעיםמדעים
78
שישיי"ז15/11/2019
79
שבתי"ח16/11/2019וירא-פתיחת חודש ארגון
80
ראשוןי"ט17/11/20198אנגליתאנגליתמתמטיקהמתמטיקה
81
שניכ'18/11/2019טיול שנתי
82
שלישיכ"א19/11/2019טיול שנתי
83
רביעיכ"ב20/11/2019טיול שנתי
84
חמישיכ"ג21/11/2019אין לימודים
85
שישיכ"ד22/11/2019
86
שבתכ"ה23/11/2019חיי שרה
87
ראשוןכ"ו24/11/20199אנגליתאנגלית
88
שניכ"ז25/11/2019
89
שלישיכ"ח26/11/2019
90
רביעיכ"ט27/11/2019חג הסיגדנביאנביא
91
חמישיל'28/11/2019סוף שליש אסוף שליש א
92
כסלו כסלו כסלו כסלו כסלו כסלו כסלו כסלושישיא'29/11/2019
93
שבתב'30/11/2019תולדות
94
ראשוןג'01/12/201910שבוע ארגון
95
שניד'02/12/2019
96
שלישיה'03/12/2019
97
רביעיו'04/12/2019
98
חמישיז'05/12/2019
99
שישיח'06/12/2019
100
שבתט'07/12/2019ויצא-שבת ארגון בנ"ע
Loading...