ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Съвместни администратори:Ликора ООД, Ликора София ООД, ДЗЗД Ликора Отворени семинари и Фондация За подпомагане растежа на малкия бизнес - съвместни администратори
2
Име на ДЛЗД:Мария Петрова Николова
3
Контакти:0888777128, 0292311015, maria@likora.com
4
Интернет сайтове:www.likora.com, www.doubleyourbusiness.bg, www.likoraonline.com, www.workingbusinessmodel.com
5
Дата на последна промяна:23.5.2018
6
7
8
I.Категории лични данни, за които администраторите са и обработващи:
9
Реф. номерКатегории субекти на данниКатегории лични данни (ЛД)Чувствителни ли са ЛД?Бизнес процесИзточник на ЛДЦел на обработванетоПравно основаниеАко е съгласие, как е полученоПредоставяне на ЛД на:Достъп на субекта до информациятаМясто на съхранение на даннитеДържаваПериод на съхранениеНиво на криптиранеСподелено
с 3-ти страни извън ЕС
Коментари
10
1Назначени по трудов договор или сключен граждански договорИме, Фамилия, Имейл, Телефон, адрес, ЕГН, номер и дата на лична карта, място на раждане, снимков материалненаемане на персоналЛД са предоставени от субекта имсключване на трудов или граждански договордоговорн/асчетоводна къща, НАП, НОИпри поискване в офис на администраторите / сч.къща;
чрез ПИК/КЕП през сайта на НАП
На хартия - в офис на администраторите в заключен шкаф;
електронно - в системата на счетоводната къща;
онлайн чрез сайтовете на НАП и НОИ чрез криптирана връзка
Българиясъгласно разпоредбите на законодателствотоhttpsне
11
2Клиенти физически лица (ФЛ)Име, Фамилия, Имейл, Телефон, адрес, рождена дата, снимков материалнезакупуване на продукт или услуга от администраторитеЛД са предоставени от субекта имтърговска дейност и дейности по обслужване на клиентидоговор; търговско споразумениен/аимейл платформа, хостинг компаниячрез онлайн профила си; чрез получени електронни писма с линк за проверка на данните и отписванедоговори - на хартия в офиса на администраторите или онлайн в електронния магазинБългариядо искане за унищожениеhttpsне
12
3Потенциални клиенти ФЛИме, Фамилия, Имейл, Телефон, адрес, IP адреснерегистрация в интернет сайтоветеЛД са предоставени от субекта имизпращане на допълнителна информация, получаване на обратна връзка по попределени въпросисъгласиечрез изрично заявяване при регистрацията и/или потвърждение на регистрацията по имейлимейл плаформа, хостинг компаниячрез получени електронни писма с линк за проверка на данните и отписванеонлайн в платформата GetResponse, собственост на полската фирма GetResponse Sp. z o.o., с адрес Arkońska 6, A3, ZIP/Postal Code: 80-387, Гданск, Полша, VAT PL9581468984Полшадо искане за унищожениеhttpsне
13
14
15
II.Категории лични данни, за които администраторите са само обработващи:
16
Реф. номерКатегории субекти на данниКатегории лични данни (ЛД)Чувствителни ли са ЛД?Бизнес процесИзточник на ЛДЦел на обработванетоПравно основаниеАко е съгласие, как е полученоПредоставяне на ЛД на:Достъп на субекта до информациятаМясто на съхранение на даннитеДържаваПериод на съхранениеНиво на криптиранеСподелено
с 3-ти страни извън ЕС
Коментари
17
1Физически лица, участващи в обучение на администраторите, възложено от друг администратор на ЛДИме, Фамилия, Имейл, Телефон, снимков материалнепровеждане на корпоративно обучениеЛД са предоставени от възложителя на обучениетотърговска дейност - поддържане на архивни списъци при дългосрочни търговски взаимоотношения с възложителя на обучениетодоговор с възложителян/асамо и единствено обратно на възложителя на обучениетопри поискванеелектронно в архив на външен хард диск, заключен в офиса на обработващия.Българиядо искане за унищожение от страна на субекта или възложителяфайловете са заключени с паролине
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100