ข้อมูลจำนวนนักเรียน กศน. จ.ชัยนาท (10 มิ.ย. 2562)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลจำนวนนักเรียน กศน. ปีการศึกษา 2562 จังหวัดชัยนาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
2
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
3
ที่ชื่อสถานศึกษาประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
4
ช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวม
5
1กศน.อำเภอเมืองชัยนาท11774191199104303203128331519306825
6
2กศน.อำเภอมโนรมย์10293911868186137126263265223488
7
3กศน.อำเภอสรรพยา11263710281183163133296276240516
8
4กศน.อำเภอวัดสิงห์335083149132281223248471405430835
9
5กศน.อำเภอสรรคบุรี14264010993202199197396322316638
10
6กศน.อำเภอหันคา121931161131292251249500424399823
11
7กศน.หนองมะโมง1112239375168141134275245221466
12
8กศน.อำเภอเนินขาม716238294176144133277233243476
13
รวม21525246710137781791146113482809268923785067
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100