เวลากลับถึงสถาบัน คอร์สประจำตลอดปี 58
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
รายชื่อ29/8/255830/8/255831/8/25581/9/25582/9/25583/9/2558
2
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุ
3
1
สุประวิตร มากท่า
มาเรียนมาเรียน17.27 น.
ทำเกษตรที่โรงเรียน
17.12 น.
ทำเกษตรที่โรงเรียน
16.35 น.17.10 น.
4
2อธิบดี อุทัยมาเรียนมาเรียน17.05 น.16.16 น.16.35 น.16.55 น.
5
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
มาเรียนมาเรียน16.40 น.16.19 น.16.44 น.18.33 น.
6
4
ณัฐภาคย์ บุญช่วย
มาเรียนมาเรียน18.23 น.18.30 น.ตัดผม18.16 น.18.33 น.
7
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
มาเรียนมาเรียน18.10 น.18.05 น.18.11 น.18.25 น.
8
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
กลับบ้าน19.30 น.18.23 น.กลับบ้าน18.16 น.18.33 น.
9
10
รายชื่อ4/9/25585/9/25586/9/25587/9/25588/9/25589/9/2558
11
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุ
12
1
สุประวิตร มากท่า
17.30 น.มาเรียนมาเรียน17.30 น.
ทำเกษตรที่โรงเรียน
17.30 น.
ทำเกษตรที่โรงเรียน
17.30 น.กีฬาสี
13
2อธิบดี อุทัย17.30 น.มาเรียนมาเรียน17.00 น.16.05 น.17.30 น.กีฬาสี
14
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
16.38 น.มาเรียนมาเรียน16.58 น.16.40 น.17.30 น.สอบชีวะ
15
4
ณัฐภาคย์ บุญช่วย
18.13 น.มาเรียนมาเรียน18.20 น.18.30 น.18.20 น.
16
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
18.05 น.มาเรียนมาเรียน18.00 น.กลับบ้าน18.08 น.
17
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
18.13 น.มาเรียนมาเรียน18.20 น.18.30 น.กลับบ้าน
18
19
รายชื่อ10/9/255811/9/255812/9/255813/9/255814/9/255815/9/2558
20
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุ
21
1
สุประวิตร มากท่า
17.00 น. สอบเคมี17.16 น.มาเรียนมาเรียน17.45 น.
ทำเกษตรที่โรงเรียน
17.41 น.
22
2อธิบดี อุทัย15.55 น.15.50 น.มาเรียนมาเรียน17.50 น.
เล่นบาสที่โรงเรียน
17.43 น.
23
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
16.30 น.17.35 นข้อเท้าเจ็บมาเรียนมาเรียน16.34 น.
ไปหาหมอทีโรงพยาบาล
24
4
ณัฐภาคย์ บุญช่วย
18.22 น.18.25 น.มาเรียนมาเรียน18.27 น.18.42 น.
25
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
18.09 น.18.00 น.กลับบ้านกลับบ้าน18.13 น.18.23 น.
26
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
18.22 น.18.25 น.กลับบ้าน18.27 น.กลับบ้าน
27
28
รายชื่อ16/9/255817/9/255818/9/255819/9/255820/9/255821/9/2558
29
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุ
30
1
สุประวิตร มากท่า
17.15 น.17.49 น.ซื้อของทำงานชีวะ
31
2อธิบดี อุทัย17.15 น.16.00 น.15.55 น.
32
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
18.30 น.
รถติดเนื่องจากน้ำท่วม
ไม่ได้ไป รร.เนื่องจากน้ำท่วม
33
4
ณัฐภาคย์ บุญช่วย
18.23 น.18.23 น.
34
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
18.10 น.กลับบ้านกลับบ้าน
35
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
18.23 น.18.23 น.
36
37
รายชื่อ9/11/201510/11/201511/11/201512/11/201513/11/201514/11/2015
38
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุ
39
1
สุประวิตร มากท่า
18.00 น.16.40 น.15.20 น.16.30 น.
40
2อธิบดี อุทัย18.00 น.16.40 น.15.55 น.16.12 น.
41
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
16.30 น.16.20 น.16.15 น.16.40 น.
42
4
ณัฐภาคย์ บุญช่วย
18.05 น.18.09 น.18.00 น.18.02 น.
43
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
18.30 น.18.22 น.18.35 น.
44
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
18.30 น.18.22 น.18.30 น.18.35 น.
45
46
รายชื่อ15/11/201516/11/201517/11/201518/11/201519/11/201520/11/2015
47
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุ
48
1
สุประวิตร มากท่า
17.18 น.17.00 น.17.56 น.16.30 น.
49
2อธิบดี อุทัย16.29 น.16.58 น.17.03 น.17.10 น.16.45 น.
50
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
17.40 น.16.42 น.17.30 น.17.00 น.17.20 น.
51
4
ณัฐภาคย์ บุญช่วย
18.05 น.17.56 น.18.05 น.กลับบ้าน
52
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
18.45 น.18.35 น.17.30 น.18.30 น.กลับบ้าน
53
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
18.45 น.18.35 น.18.22 น.18.30 น.กลับบ้าน
54
55
รายชื่อ21/11/201522/11/201523/11/201524/11/201525/11/201526/11/2015
56
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุ
57
1
สุประวิตร มากท่า
17.02 น.16.40 น.
58
2อธิบดี อุทัย17.17 น.17.20 น.17.10 น.
59
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
17.49 น.16.54 น.16.10 น.17.10 น.
60
4
ณัฐภาคย์ บุญช่วย
18.06 น.18.05 น.18.05 น.18.05 น.
61
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
กลับบ้านกลับบ้าน18.24 น.กลับบ้าน
62
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
กลับบ้านกลับบ้าน18.24 น.กลับบ้าน
63
64
รายชื่อ27/11/201528/11/201529/11/201530/11/20151/12/20152/12/2015
65
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุ
66
1
สุประวิตร มากท่า
17.00 น.16.50 น.17.23 น.สอบเคมี
67
2อธิบดี อุทัย15.55 น.17.00 น.16.50 น.16.14 น.
68
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
17.00 น.16.50 น.16.39 น.
69
4
ณัฐภาคย์ บุญช่วย
กลับบ้านกลับบ้าน18.14 น.
70
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน18.57 น.กินข้าวก่อนเข้า
71
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
18.39 น.18.30 น.18.57 น.กินข้าวก่อนเข้า
72
73
รายชื่อ3/12/20154/12/20155/12/20156/12/20157/12/20158/12/2015
74
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุ
75
1
สุประวิตร มากท่า
17.04 น.17.38 น.16.55 น.
76
2อธิบดี อุทัย15.06 น.16.32 น.16.55 น.
77
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
16.55 น.17.50 น.16.30 น.
78
4
ณัฐภาคย์ บุญช่วย
18.05 น.18.23 น.กลับบ้าน18.14 น.
79
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
18.30 น.กลับบ้าน
80
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
18.30 น.กลับบ้าน18.28 น.
81
82
รายชื่อ9/12/201510/12/201511/12/201512/12/201513/12/201514/12/2015
83
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุ
84
1
สุประวิตร มากท่า
17.26 น.เลิกเรียนช้า17.35 น.สอบชีวะ16.55 น.
85
2อธิบดี อุทัย17.10 น.17.12 น.ท่องศัพท์16.55 น.
86
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
17.14 น.16.33 น.
87
4
ณัฐภาคย์ บุญช่วย
18.08 น.
88
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
89
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
18.30 น.
90
91
รายชื่อ15/12/201516/12/201517/12/201518/12/201519/12/201520/12/2015
92
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุลงเวลาหมายเหตุ
93
1
สุประวิตร มากท่า
16.55 น.16.09 น.16.40 น.16.50 น.
94
2อธิบดี อุทัย16.52 น.17.20 น.16.40 น.
95
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
16.30 น.17.13 น.17.25 น.16.50 น.
96
4
ณัฐภาคย์ บุญช่วย
18.06 น.18.00 น.18.18 น.18.06 น.
97
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
19.04 น.18.27 น.นั่งรถกลับมาก่อน19.43 น.
ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน
98
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
19.04 น.18.30 น.18.39 น.18.35 น.
99
100
รายชื่อ21/12/201522/12/201523/12/201524/12/201525/12/201526/12/2015
Loading...
Main menu