SGK Mỹ Yên 2012
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
UỶ BAN NHÂN DÂNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2
XÃ MỸ YÊNĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
3
4
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG SÁCH GIÁO KHOA CÒN THIẾU
5
ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG CHO HỘ NGHÈO NĂM HỌC 2012 - 2013
6
7
TTTên lớpTên sách giáo khoa(bộ)Ghi chú
8
ToánTiếng việtTập viếtTự nhiên và XHKhoa học lịch sửThủ côngKỹ thuậtMỹ thuật
9
1118181818018018Kính mong Ban liên lạc trường Nguyễn Văn Trỗi giúp đỡ.
10
2225252525025025
11
3320202020020020
12
441717170170170
13
551515150150150
14
Tổng cộng9595956332633263
15
16
Ngày 02 tháng 8 năm 2012
17
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
18
Phó chủ tịch
19
20
21
22
23
Nguyễn Quang Khê
Loading...
 
 
 
Báo cáo của Xã
Đóng góp và Chi mua
Tổng Hợp
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5