ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TTMSSVHọTênNgày sinhNơi sinhLớpKhóaTình trạngLý doSố quyết định thành lập lớpSố quyết định tốt nghiệpGhi chú
2
11751010001 Dương Ngọc Khánh 27.09.1999Hà TĩnhK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
3
21751020001 Nguyễn Ngọc Anh 18.11.1999Hà TĩnhK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
4
31751020002 Phạm Thị Hiển 4.7.1999Nghệ AnK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
5
41751020003 Phạm Tuấn Anh 21.8.1999Hà TĩnhK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
6
51751020004 Phan Thị Khánh 06.07.1999Đồng NaiK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
7
61751020005 Trần Hữu Thiện 9.12.1999Nam ĐịnhK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
8
71751020006 Vũ Quốc Việt 8.10.1999Hà TĩnhK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
9
81751020007 Lê Thị Thùy Linh 29.07.1999Hà TĩnhK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
10
91751020008 Đinh Thị Kim Quỳnh 06.06.1999Nghệ AnK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
11
101751020009 Trương Văn Khải 11.8.1999K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
12
111751020010 Bùi Minh Tiến 11.10.1999K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
13
121751020011 Đào Minh 6.7.1999K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
14
131751020012 Phạm Thanh Phong 25.04.1999K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
15
141751020013 Nguyễn Đức Văn 02.10.1999K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
16
151751020014 Ngô Tuấn Lương 11.10.1999K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
17
161751020015 Nguyễn Nhất Hoàng 20.11.1998K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
18
171751020016 Phạm Kim Toàn 26.9.1999K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
19
181751020017 Trần Quang Tuyến 04.12.1998K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
20
191751020018 Trần Danh Lam 17.11.1999K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
21
201751020019 Hoàng Thị Lan 22.9.1999K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
22
211751020020 Vũ Tiến Tài 23.9.1999K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
23
221751020021 Lê Thị Hồng Nga 4.5.1998K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
24
231751020022 Phan Hoàng Thiệp K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
25
241751020023 Đỗ Anh Tuấn 30.11.1999K11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
26
251751020024 Lê Đức Anh 18.08.1997Hà TĩnhK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
27
261751020025 Lê Huy Lâm 09.9.1998Hà TĩnhK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
28
271751020026 Đặng Hải 04.06.1998Nghệ AnK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
29
281751020027 Nguyễn Thị Kiều Loan 5.2.1999Hà TĩnhK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
30
291751020028 Mai Quang Huy 09.07.19Đồng NaiK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
31
301751020029 Trần Quốc Tấn 20.07.1998Nam ĐịnhK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
32
311751020030 Nguyễn Nghĩa Hiệp 08.11.1996Hà TĩnhK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
33
321751020031 Quách Thị Ánh Hằng 22.07.1999Hà TĩnhK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
34
331751020032 Phan Văn Chiến 8.8.1999Nghệ AnK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
35
341751020035 Ngô Văn Minh 10.7.1997Nghệ AnK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
36
351754030017 Trần Đức Việt Huy 5.8.1999Nghệ AnK11-CNTT K11 Đang học 2017-2021
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100