ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รูปภาพ PHARMACY KKU PHOTO ประจำปี 2565/2022
2
PDS : PHARM KKU PHOTO DELIVERY
3
ลำดับรายการลิงค์รูปภาพหมายเหตุ2565
4
เดือนมกราคม JANUARYมกราคม31
5
12022-01-05_คณบดีและทีมผู้บริหารคณะฯ สวัสดีปีใหม่อธิการบดี มขติดต่อขอภาพได้ที่ rana@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 48503กุมภาพันธ์13
6
22022-01-05_แขก สวัสดีปีใหม่คณบดีมีนาคม28
7
32022-01-05_สวัสดีปีใหม่คณบดี เภสัชเมษายน16
8
42022-01-06_แขกคณบดี เยี่ยมชมสวนสมุนไพรพฤษภาคม14
9
52022-01-07_MBA สวัสดีปีใหม่ เยี่ยมชมสวนสมุนไพรมิถุนายน13
10
62022-01-07_กิจกรรมอบรมแม่บ้านประจำปีงบประมาณ 2565กรกฏาคม16
11
72022-01-07_รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สวัสดีปีใหม่ ชมสวนสิงหาคม8
12
92022-01-09_FACILITY สถานที่ต่างๆ ของคณะ by JEABตุลาคม11
13
122022-01-12_คณะพระ จากวัดสระแก้ว เยี่ยมชมสวนพฤศจิกายน
14
132022-01-12_แม่บ้านคณะเภสัชศาสตร์ ตรวจ ATKธันวาคม
15
142022-01-12_สวัสดีปีใหม่คณบดี พร้อมเยี่ยมชมสวนสมุนไพร
16
152022-01-13_คณะเทคนิคการแพทย์ สวัสดีปีใหม่คณบดีจำนวน150
17
172022-01-14_แขกสวัสดีปีใหม่คณบดี พร้อมชมสวนมค-พค 65102
18
182022-01-14_คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่คณบดีมิย - ธค 6548
19
192022-01-14_คณะผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดีเภสัชฯ
20
202022-01-14_บรรยายการประชุุมนานาชาติ International seminar ICB Pharma4 โดย รศ.ดร.ยุพาพร ปรีชากุล
21
212022-01-14_เภสัช สวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ MBA
22
22
23
232022-01-15_การประกวดแผนการตลาด MPAT ศศภท
24
242022-01-17_คณะมนุษยศาสตร์ มข สวัสดีปีใหม่ คณบดี และชมสวนสมุนไพร
25
252022-01-17_ผู้จัดการเดอะ ฌาร์ม บูทิค รีสอร์ท สวัสดีปีใหม่คณบดี
26
262022-01-18_PHOTO สวนสมุนไพร บรรยากาศ
27
272022-01-21_รองคณบดี คณะวิทย์ อาจารย์ นศ เยี่ยมชม Pharmacy Forest
28
282022-01-25_คณบดีมอบช่อกระเช้า บุคลากร
29
292022-01-25_คณะศิลปากรรม มข มอบภาพวาดแด่ คณบดี
30
302022-01-26_PHOTO สวนสมุนไพร บรรยากาศ
31
312022-01-26_คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์สวัสดีปีใหม่คณบดี
32
322022-01-31_แขกสวัสดีปีใหม่คณบดี
33
34
เดือนกุมภาพันธ์ FEBRUARY
35
12022-02-02_คณะเกษตรศาสตร์จัดงานแถลงข่าวการค้นพบบึ้งปล้องไผ่พระเจ้าตากสิน
36
32022-02-09_Short Cours Training Program
37
42022-02-09_ถ่ายวิดีโอ สอนการใช้งานเครื่อง GC-MS สาธิตโดยบริษัทตัวแทน
38
52022-02-11_ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ2565
39
62022-02-12_Zoomกิจกรรมแนะนำวิชาชีพและชี้แจงรายวิชาและสาขาย่อย
40
72022-02-14_หญ้าสนาม หน้าอาคาร 2
41
82022-02-14_ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดี เยี่ยมชมสวนสมุนไพร
42
92022-02-15_Professor Assoc.Prof.Dr.Isabella Ellinger บรรยายพิเศษ ผ่าน Zoom
43
102022-02-15_คณะคุณทอม เยี่ยมชมคณะเภสัช
44
112022-02-19-20_ประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ผ่านระบบออนไลน์
45
122022-02-22-24_อบรม KKU Exam สาขาเภสัขเคมี ห้องจิณวิภา
46
132022-02-24-25_ประชุมวิชาการ พัฒนาแหล่งฝึก Profeesional Practice Seminar65
47
48
เดือนมีนาคม MARCH
49
12022-03-03_ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ มข. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50
22022-03-05_PHOTO VIDEOทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ อ มณีรัตน์
51
32022-03-07_ประชุมคณะกรรมการ การสอบความรู้ สภาเภสัชกรรม
52
42022-03-07-09_ติดตั้งสายใยแก้นำแสง FiberOptic
53
52022-03-10_VDO ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง อาหารที่มีแคลเซียมสูง และศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ-อ รักษวร
54
62022-03-11_โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการทำงานของบุคลากร2565 (CQI)
55
72022-03-12_Zoomกิจกรรมปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ปี4-5
56
82022-03-13_PHOTO VIDEO LAB TECHNO ภาพห้องปฏิบัติการ
57
92022-03-14_จนท ติดตั้งระบบสายใยแก้นำแสง FiberOptic ตู้แร็ก
58
102022-03-15_Set ค่าที่แร็ก สายใยแก้วนำแสง FiberOptic
59
112022-03-15_ตึก 2 ตำแหน่งติดป้ายไวนิล เหล็ก
60
122022-03-17-18_ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรด้านบริบาล
61
132022-03-19-20_สอบ E-Exam นอกตาราง ปลาย2564
62
142022-03-21_VIDEO PHOTO ถ่ายสต็อก สำหรับกองสื่อสาร ผศ.ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล และนักศึกษาhttps://photos.app.goo.gl/CQ8hurko31wzHuV46
63
152022-03-21_พิธีมอบโล่รางวัล คนดีศรีอีสาน -นศ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
64
162022-03-21-25_ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก6-65
65
172022-03-23_อบรมSynchrotron User and Application Promotion Activity-SUAPA
66
182022-03-24_26_สอบวิชาชีพ ใบประกอบเภสัชกรรม ครั้งที่1-65
67
192022-03-24_PRODUCT Spray สเปรย์แอลกอฮอล์
68
202022-03-25_VIDEO อาหารที่มีแคลเซียมสูง วิชา115418 125418อ รักษวร
69
212022-03-26_PHOTO การจัดถ้วยน้ำชา ถาดประกอบ
70
222022-03-28-29-30_กิจกรรมอบรมClinic of writing Research Article for Publication
71
232022-03-28-30_ประชุม Zoom การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม
72
242022-03-29_ขวดเปล่า PRODUCT ผลิตภัณฑ์
73
252022-03-29_ปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อม Zoom online
74
262022-03-30_PRODUCT ภาพผลิตภัณฑ์
75
272022-03-31_PRODUCT ภาพผลิตภัณฑ์
76
282022-03-31_ภาพบรรยากาศ ถ่าย VIDEO สวนสมุนไพร
77
78
79
เดือนเมษายน APIRL
80
12022-04-03_PRODUCT ภาพผลิตภัณฑ์ รวม
81
22022-04-03_ป้ายใหญ่ ติดข้างหน้า อาคาร 2
82
32022-04-04_PRODUCT ภาพผลิตภัณฑ์ รวม
83
42022-04-05_PHOTO VIDEO PHARMACY FOREST
84
52022-04-06_PHOTO ภาพผลิตภัณฑ์ by Jeab
85
62022-04-07_ต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มข
86
72022-04-08_กิจกรรม OKr และกิจกรรม สงกรานต์ปีใหม่ไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87
82022-04-08_กิจกรรมขบวนแห่ งานสงกรานต์ KKU
88
92022-04-18_สสจ ขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชม Pharmacy Forest
89
102022-04-20_นศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ม แม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานสวนสมุนไพร Pharmacy Forest
90
112022-04-21-22_ประชุม การคิดเชิงระบบการจัดการเภสัชกรรม
91
122022-04-22_PHOTO อ เปา ดร.เพ็ญพิชชา สมตน
92
132022-04-22_คณะเภสัช ร่วมแสดงความยินดี 30ปี KKBS
93
142022-04-25_กิจกรรมปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน
94
152022-04-26_นายกเทศมนตรีและคณะ เทศบาลตำบลน้ำพอง เยี่ยมชมสวน Pharmacy Forest
95
162022-04-26_อบรมเชิงปฏิบัติการ ธรรมาภิบาลในการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1
96
97
เดือนพฤษภาคม MAY
98
12022-05-02_เภสัช ส่งมอบเมล็ดผัก ชุดตรวจATK เครื่องพ่นสเปรย์นาโน
99
2022-05-04_ผลิตภัณฑ์ PRODUCT Hand Spray
100
22022-05-09_คณะเภสัช ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ชัยภูมิ