Đặc quyền thành tựu
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
STTĐặc quyềnTác dụngĐiều kiệnHÌnh ảnh
2
Cấp độNội dung
3
1Tướng giỏiTăng 1 vị trí chiêu mộ tướng160Đánh bại Lưu Tú - Đông Hán
4
2Truyền thuyếtXác suất bạo kích cường hóa tăng
(VIp 3 trở lên)
160Đánh bại Lý Quảng - Tây hán
5
3Tâm thànhMở điểm "Tế tự" thành kính
(tế tự thành kính x2 phần thưởng so với bình thường)
160Đánh bại Lưu Triệt - Tây hánĐáng có để kiếm nhiều bạc hơn, nhưng sẽ rất tốn vàng
6
4Phục hy hiển linhMỗi ngày miễn phí tế tự "Phục Hy" 5 lần ( Ngọc thạch)160Đánh bại Hàn tín - Đại Phong Ca
7
5Niềm vui bất ngờKhi nhận được toái phiến từ chinh chiến có xác xuất nhận được 2 tấm160Đánh bại Lưu Bang - Đại Phong Ca
8
6Nữ Oa hiển linhMỗi ngày miễn phí Tế tự Nữ Oa 2 lần(Bạc )165Đánh bại Hạng Lương - Sở Bá Vương
9
7Binh phápMỗi ngày miễn phí đi săn chí tôn 1 lần165Đánh bại Hạng Vũ - Sở Bá Vương
10
8Thợ giỏi tay nghềMiễn phí tăng cấp thợ tinh luyện 3 lần170Đánh bại Lệ Thực Kỳ - Bối thủy nhất chiến
11
9Hợp lòng dânTăng giới hạn dân trung lên 50 điểm170Đánh bại Hàn Tín - Bối thủy nhất chiến
12
10Gộp báuX2 lượng bảo thạch từ combo tinh luyện175Đánh bại Bành VIệt - Vận trù duy ác
13
11Làm ăn phát đạtSản lượng combo thông thương tăng 50%175Đánh bại Trương Lương - Vận trù duy ác
14
12Đuổi đánhMiễn phí 3 lần "Đặc công" khi chiến đấu với NPC(không mất vàng)180Đánh bại Lưu Bang - Bá Vương biệt cơ
15
13Thiên chúMở tính năng khoan đồ gia cát180Đánh bại Hạng Vũ - Bá Vương biệt cơTốn tiền, nhưng cần có để mạnh, vượt giới hạn săn
16
14Thượng LộMỗi ngày thông thương tăng 3 lần ( 15 lần)180Đánh bại Hạng Vũ - Hồng Môn Yến
17
15Hợp lòngTăng giới hạn dân trung lên 100 điểm
(200 điểm)
180Đánh bại Lưu Bang - Hồng Môn Yến
18
16Càn quétx2 mảnh binh khí nhận được từ chinh chiến182Đánh bại Hạng Vũ - Sở Hán tranh hùng
19
17Làm ăn phát đạt 2Thông thương Combo tăng 100%182Đánh bại Lưu Bang - Sở Hán Tranh Hùng
20
18Nhịp nhàngLợi nhuận dệt tăng 50%184Đánh bại Phạm Tăng - Ô Giang Tự Vẫn
21
19Tử khí đông laiKhi tế Nữ Oa nhận thêm 1 bảo thạch184Đánh bại Hạng Vũ - Ô Giang Tự Vẫn
22
20Thợ giỏiSản lượng ngọc từ cắt ngọc tăng 50%186Đánh bại Bành VIệt - Lữ Hậu Truyền Kỳ
23
21Tử khí đông lai 2Khi tế tự Nữ Oa nhận thêm 2 bảo thạch186Đánh bại Lữ Trĩ - Lữ Hậu Truyền kỳ
24
22Nhịp nhàng 2Lợi nhuận dệt tăng 100%188Đánh bại Vương Lăng - Hán Cao Tổ
25
23Tử khí đông lai 3Khi tế tự Nữ Oa nhận thêm 3 bảo thạch188Đánh bại Lưu Bang - Hán Cao Tổ
26
24Binh pháp 2Miễn phí đi săn bạch kim 2 lần190Đánh bại Hoàng Phủ - Hoàng Cân chi loạn
27
25Kim ngọcX2 số ngọc thạch từ tế tự Phục Hy190Đánh bại Trương Giác - Hoàng Cân chi loạn
28
26Long mạchX2 Sản lượng từ mỏ ngọc thạch192Đánh bại Tào Nhân - Trần Lưu khởi binh
29
27Thần tàiTrưng thu có xác xuất bạo kích x2 192Đánh bại Tào Tháo - Trần Lưu khởi binh
30
28Thần binh lợi khíTập chợ không xuất hiện binh khí đỏ194Đánh bại Phan Phụng - Ổn tửu trảm Hoa Hùng
31
29Nữ Oa hiển linh 2Mỗi ngày tế tự Nữ Oa miễn phí 4 lần194Đánh bại Quan Vũ - Ổn tửu trảm Hoa Hùng
32
30Thợ giỏi tay nghề 2Tinh luyện công nhân miễn phí tăng 5 lần196Đánh bại Công tôn Toản - Tam Anh chiến Lữ Bố
33
31Bình phápMiễn phí đi săn chí tôn 2 lần196Đánh bại Lữ Bố - Tam Anh chiến Lữ Bố
34
32Thần tàiTrưng thu có xác xuất bạo kích x4198Đánh bại Viên Thiệu - Giới kiều chi chiến
35
33Tử khí đông lai 4Tế tự Nữ Oa tăng thêm 4 bảo thạch198Đánh bại Công tôn Toản - Giới kiều chi chiến
36
34Đột phi mãnh tiếnEXP đột phi khi huán luyện tăng 30%200Đánh bại Hàn Toại - Mã Đằng khởi binh
37
35Thần tàiTrưng thu có xác xuất bạo kích x10200Đánh bại Mã Đằng - Mã Đằng khởi binh
38
36Thế như chẻ trePhần thưởng từ "Chiến dịch mới" tăng 30%202Đánh bại Lưu Bị - Từ Châu phụ thù
39
37Nữ oa hiển linhMỗi ngày miễn phí tế tự nữ Oa 6 lần202Đánh bại Tào THáo - Từ Châu Phục Thù
40
38Bát phươngHiệu quả mở rương quốc gia tăng 100%204Đánh bại Tào Nhân - Bộc Dương chi chiến
41
39Đại yến thiên hạQuân lệnh từ yến hội tăng 1204Đánh bại Quách Gia - Bộc Dương chi chiến
42
40Hợp lòngGiới hạn dân trung tối đa là 250206Đánh bại Lã Bố - Dạ tập Từ Châu
43
41Tử khí đông lai 5Khi tế tự Nữ Oa tăng thêm 5 bảo thạch206Đánh bại Trương Phi - Dạ tập Từ Châu
44
42Tuyệt thế mỹ ngọcx2 số lượng ngọc nhận được từ cắt ngọc208Đánh bại Chu Thái - Giang Đông lập nghiệp
45
43Làm ăn phát đạt 2Phần thưởng từ Combo thông thương tăng 150%208Đánh bại Thái sử từ ( thần) - Giang đông lập nghiệp
46
Loading...
 
 
 
Thành tựu
 
 
Main menu