ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Hãy chọn 1 đáp ánKết quả
2
STTTên công việcHãy chọn 1 đáp án1) Không! Không bao giờ!Tổng số đáp án 1 Không! Không bao giờ!0
3
1Theo dõi và cập nhật ngày công4) Có! Nhưng không phải con người!2) Có lẽ sẽ làm!Tổng số đáp án 2) Có lẽ sẽ làm!1Quang
4
2Check mail và giải quyết các đơn xin nghỉ phép, giấy báo ốm, giấy báo xin nghỉ để tổ chức tiệc cưới,... của nhân sự công ty5) Có! Nhưng không phải tôi!3) Có! Nhưng không phải bây giờ!Tổng số đáp án 3) Có! Nhưng không phải bây giờ!8Quang
5
3Tiếp nhận công văn, đơn thư - giấy tờ đề nghị, các loại văn bản, tài liệu được chuyển đến5) Có! Nhưng không phải tôi!4) Có! Nhưng không phải con người!Tổng số đáp án 4) Có! Nhưng không phải con người!1Giang
6
4Phân loại xử lý trong phạm vi quyền hạn cho phép 3) Có! Nhưng không phải bây giờ!5) Có! Nhưng không phải tôi!Tổng số đáp án 5) Có! Nhưng không phải tôi!13Giang
7
5Họp giao ban phân chia công việc cho các nhân sự vào lúc 8h30 hàng ngày6) Có! Tôi sẽ làm!6) Có! Tôi sẽ làm!Tổng số đáp án 6) Có! Tôi sẽ làm!3Trang
8
6Tổng hợp thông tin về đãi ngộ phù hợp với thị trường lao động hiện tại5) Có! Nhưng không phải tôi!Trang
9
7Phân tích và đề xuất các điều chỉnh về mức lương, thưởng và đãi ngộ cho năm tới phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty6) Có! Tôi sẽ làm!Hãy chọn 1 đáp ánTrang
10
8Đôn đốc các phòng ban khác thực hiện đánh giá nội bộ đúng kế hoạch5) Có! Nhưng không phải tôi!2) Có lẽ sẽ làm!Quang
11
9Tổng hợp đánh giá năng lực3) Có! Nhưng không phải bây giờ!Dũng
12
10Cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT5) Có! Nhưng không phải tôi!Hãy chọn 1 đáp án
13
11Đối chiếu với cơ quan BHXH3) Có! Nhưng không phải bây giờ!3) Có! Nhưng không phải bây giờ!
14
12Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để nhân viên đó được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định5) Có! Nhưng không phải tôi!
15
13Lập kế hoạch cho sự kiện diễn tập phòng tránh cháy nổ - hoả hoạn3) Có! Nhưng không phải bây giờ!Hãy chọn 1 đáp ánThế Anh
16
14Mua sắm trang thiết bị bảo hộ, an toàn lao động5) Có! Nhưng không phải tôi!4) Có! Nhưng không phải con người!Thế Anh
17
15Cấp phát, bàn giao sử dụng5) Có! Nhưng không phải tôi!sang
18
16Báo cáo tới TP nhân sự về tiến độ chuẩn bị và kế hoạch thực hiện3) Có! Nhưng không phải bây giờ!Hãy chọn 1 đáp ánsang
19
17Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng5) Có! Nhưng không phải tôi!5) Có! Nhưng không phải tôi!sang
20
18Đăng tuyển thông tin lên các kênh tuyển dụng2) Có lẽ sẽ làm!Huyền
21
19Tiếp nhận, phản hồi ngay khi có ứng viên tuyển3) Có! Nhưng không phải bây giờ!Hãy chọn 1 đáp ánHuỳen
22
20Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng3) Có! Nhưng không phải bây giờ!6) Có! Tôi sẽ làm!Thọ
23
21Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của Công ty5) Có! Nhưng không phải tôi!Thọ
24
22Soạn thảo hợp đồng lao động3) Có! Nhưng không phải bây giờ!Thọ
25
23Tổ chức tiệc ngọt chào đón nhân viên mới5) Có! Nhưng không phải tôi!Vân
26
24Bàn giao các trang thiết bị phục vụ công việc cho nhân viên này5) Có! Nhưng không phải tôi!Vân
27
25HCNS cần tiếp đón6) Có! Tôi sẽ làm!Dũng
28
26Hỗ trợ chuẩn bị slide thuyết trình5) Có! Nhưng không phải tôi!Dũng
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100