Tham quan Khu công nghệ cao Đồng An (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJK
1
TimestampEmail AddressHọ và tênMSSVBạn có thể tham gia vào thời gian nào? (chọn tất cả thời gian rảnh rỗi của bạn)
2
6/28/2018 10:27:1715520665@gm.uit.edu.vnPhạm hoài phương15520665Sáng thứ 3, ngày 03/07/2018, Chiều thứ 3, ngày 03/07/2018, Sáng thứ 5, ngày 05/07/2018, Chiều thứ 5, ngày 05/07/2018
3
6/28/2018 10:35:06
lequochung199712@gmail.com
Lê Quốc Hùng15520274Chiều thứ 2, ngày 02/07/2018
4
6/28/2018 10:40:4617520050@gm.uit.edu.vnDanh Đức Khánh Duy17520050
Chiều thứ 3, ngày 03/07/2018, Sáng thứ 4, ngày 04/07/2018, Chiều thứ 4, ngày 04/07/2018, Chiều thứ 5, ngày 05/07/2018, Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018, Chiều thứ 6, ngày 06/07/2018
5
6/28/2018 10:43:0015520331@gm.uit.edu.vnĐỗ Văn Khải15520331Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018, Chiều thứ 6, ngày 06/07/2018
6
6/28/2018 10:43:1117520206@uit.edu.vnHồ Thái An17520205
Chiều thứ 2, ngày 02/07/2018, Chiều thứ 3, ngày 03/07/2018, Chiều thứ 4, ngày 04/07/2018, Chiều thứ 5, ngày 05/07/2018, Chiều thứ 6, ngày 06/07/2018
7
6/28/2018 10:55:1415520825@gm.uit.edu.vnTrần Quốc Thi15520825Sáng thứ 4, ngày 04/07/2018, Chiều thứ 4, ngày 04/07/2018, Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018, Chiều thứ 6, ngày 06/07/2018
8
6/28/2018 10:59:1816521807@gm.uit.edu.vnPhan Tuấn Thành16521807
Sáng thứ 2, ngày 02/07/2018, Chiều thứ 2, ngày 02/07/2018, Chiều thứ 3, ngày 03/07/2018, Sáng thứ 4, ngày 04/07/2018, Chiều thứ 4, ngày 04/07/2018, Sáng thứ 5, ngày 05/07/2018, Chiều thứ 5, ngày 05/07/2018, Chiều thứ 6, ngày 06/07/2018
9
6/28/2018 11:03:3017520237@gm.uit.edu.vnLê Tuấn Anh17520237
Sáng thứ 2, ngày 02/07/2018, Chiều thứ 2, ngày 02/07/2018, Chiều thứ 3, ngày 03/07/2018, Chiều thứ 4, ngày 04/07/2018, Chiều thứ 5, ngày 05/07/2018, Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018, Chiều thứ 6, ngày 06/07/2018
10
6/28/2018 11:17:38
khanhviethm1999@gmail.com
Nguyễn Bá Quốc Khánh
17520624
Sáng thứ 2, ngày 02/07/2018, Chiều thứ 2, ngày 02/07/2018, Sáng thứ 3, ngày 03/07/2018, Chiều thứ 3, ngày 03/07/2018, Sáng thứ 4, ngày 04/07/2018, Chiều thứ 4, ngày 04/07/2018, Sáng thứ 5, ngày 05/07/2018, Chiều thứ 5, ngày 05/07/2018, Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018, Chiều thứ 6, ngày 06/07/2018
11
6/28/2018 11:17:4315520234@gm.uit.edu.vnNguyễn Văn Hiếu15520234Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018, Chiều thứ 6, ngày 06/07/2018
12
6/28/2018 13:03:0814520343@gm.uit.edu.vnNguyễn Lê Hưng14520343
Sáng thứ 2, ngày 02/07/2018, Sáng thứ 3, ngày 03/07/2018, Sáng thứ 4, ngày 04/07/2018, Sáng thứ 5, ngày 05/07/2018, Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018
13
6/28/2018 13:59:3117520541@gm.uit.edu.vnNguyễn Hưng17520541
Sáng thứ 2, ngày 02/07/2018, Sáng thứ 3, ngày 03/07/2018, Sáng thứ 4, ngày 04/07/2018, Sáng thứ 5, ngày 05/07/2018, Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018
14
6/28/2018 14:29:1115520146@gm.uit.edu.vnLê Vũ Trùng Dương15520146Sáng thứ 2, ngày 02/07/2018
15
6/28/2018 16:28:4417520501@gm.uit.edu.vnNguyễn Đức Hoan17520501
Sáng thứ 2, ngày 02/07/2018, Chiều thứ 2, ngày 02/07/2018, Chiều thứ 3, ngày 03/07/2018, Sáng thứ 4, ngày 04/07/2018, Chiều thứ 4, ngày 04/07/2018, Chiều thứ 5, ngày 05/07/2018, Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018, Chiều thứ 6, ngày 06/07/2018
16
6/28/2018 17:03:54duongtd@uit.edu.vnTrần Đại DươngGiảng viên
Sáng thứ 2, ngày 02/07/2018, Chiều thứ 2, ngày 02/07/2018, Sáng thứ 3, ngày 03/07/2018, Chiều thứ 3, ngày 03/07/2018, Sáng thứ 4, ngày 04/07/2018, Chiều thứ 4, ngày 04/07/2018, Sáng thứ 5, ngày 05/07/2018, Chiều thứ 5, ngày 05/07/2018, Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018, Chiều thứ 6, ngày 06/07/2018
17
6/28/2018 18:44:4915520032@gm.uit.edu.vnTrần Nam Bàng15520032Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018, Chiều thứ 6, ngày 06/07/2018
18
6/28/2018 19:09:3815520119@gm.uit.edu.vnNguyễn Nhất Doanh15520119Sáng thứ 2, ngày 02/07/2018, Chiều thứ 2, ngày 02/07/2018, Sáng thứ 3, ngày 03/07/2018, Chiều thứ 3, ngày 03/07/2018
19
6/29/2018 8:34:4916521006@gm.uit.edu.vnHoàng Anh Quốc16521006
Sáng thứ 2, ngày 02/07/2018, Chiều thứ 2, ngày 02/07/2018, Sáng thứ 3, ngày 03/07/2018, Chiều thứ 3, ngày 03/07/2018, Sáng thứ 4, ngày 04/07/2018, Chiều thứ 4, ngày 04/07/2018, Sáng thứ 5, ngày 05/07/2018, Chiều thứ 5, ngày 05/07/2018, Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018, Chiều thứ 6, ngày 06/07/2018
20
6/29/2018 10:16:3917520424@gm.uit.edu.vnVũ Ngọc Anh Hà17520424
Sáng thứ 2, ngày 02/07/2018, Chiều thứ 2, ngày 02/07/2018, Sáng thứ 3, ngày 03/07/2018, Chiều thứ 3, ngày 03/07/2018, Sáng thứ 4, ngày 04/07/2018, Chiều thứ 4, ngày 04/07/2018, Sáng thứ 5, ngày 05/07/2018, Chiều thứ 5, ngày 05/07/2018, Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018, Chiều thứ 6, ngày 06/07/2018
21
6/29/2018 10:49:0617521194@gm.uit.edu.vnđoàn anh tú17521194
Sáng thứ 2, ngày 02/07/2018, Sáng thứ 3, ngày 03/07/2018, Sáng thứ 4, ngày 04/07/2018, Sáng thứ 5, ngày 05/07/2018, Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018
22
6/29/2018 22:38:0015520329@gm.uit.edu.vnNguyễn Trần Kha
15520329@gm.uit.edu.vn
Sáng thứ 6, ngày 06/07/2018
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...