ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
asrf961Cชื่อ - ชื่อสกุล
เลขที่
ระดับชั้น
ครูที่ปรึกษา E-mail address โรงเรียนเดิมอุปกรณ์สื่อสาร ผู้ปกครอง
2
5/24/2016 9:13:42กษิดิ มิ่งโคกสูง1ม.1/1
ครู สริตา มากชุมแสง
lavaais.jiis@gmail.comบ้านสุขไพบูลย์smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
3
5/24/2016 9:13:42
ด.ช.เจษฎาภรณ์ เสาะสูงเนิน
2ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
jassadaper0319@gmail.comวรเวทยากร
smart phone, (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา, อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
4
5/24/2016 9:26:23ชัยภัทร อาภรณ์พงษ์3ม.1/1
ครูสริตา มากชุมเเสง
pornpan399@gmail.comอนุบาลหนองกี่
smart phone, notebook, อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
5
6/14/2016 9:22:02ชัยภัทร อาภรณ์พงษ์3ม.1/1
ครูสริตา มากชุมเเสง
come0980953190อนุบาลหนองกี่
smart phone, notebook, อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
6
5/24/2016 10:02:19ฐิติวัฒน์ ประพาวิชา4ม.1/1
สริตา มากชุมแสง
www.tellok@gmail.comอนุบาลหนองกี่
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
7
5/24/2016 9:13:48ธนาคาร ดวงสมศรี5ม.1/1
นาง สริตา มากชุมแสง
nunsan3@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
smart phone, notebook, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
8
6/8/2016 17:36:18 ด.ช. ธีรภัทร ลาไธสงค์6ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
teerapat0625755691@gmail.com
บ้านตะกรุมทองsmart phone
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
9
5/24/2016 9:15:01นาวี เกื้อปัญญา7ม.1/1
นาง สริตา มากชุมแสง
fsat7@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
10
5/24/2016 20:18:24บรรณธร สาติยะ8ม.1/1
สริตา มากชุมแสง
bannaton11@gmail.comไตรคาม
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
11
5/24/2016 9:14:07
ด.ช.ปรมัตถ์ สะโลรัมย์
9ม.1/1
สริตา มากชุมเเสง
Paramat1905@gmail.comมารีย์อนุสรณ์notebookอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
12
5/24/2016 9:06:47
ด.ช. พีรภาส ปาราเมศวิศิษฏ์
10ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
viviyo65@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
smart phone, notebook, อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
13
5/24/2016 9:16:32ด.ช.ภูดิศ พึ่งทรัพย์11ม.1/1
นาง สริตา มากชุมแสง
zx06251@gmail.comโรงเรียนชนิดา
smart phone, อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
14
5/24/2016 9:17:33ด.ช.วทัญญู ชุบไธสง12ม.1/1
ครูสาริตา มากชุมแสง
0984030583nuang@gmail.com
โรงเรียนบ้านหนองมัน
smart phone, notebook
อาศัยอยู่กับมารดา, อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
15
5/24/2016 9:08:13ด.ช. วรเมธ สุขวงกฎ13ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
voramethza@gmail.comอนุบาลหนองกี่
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
16
5/24/2016 9:17:21เศรษฐพงศ์ ปรูกระโทก14ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
serttaphong2016@gmail.com
นิภาศิริ
อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
17
5/24/2016 9:15:31
ด.ช.อภิรักษ์ ชัยพิทักษ์
15ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
chayphithaksx959@gmail.com
บ้านกระเบื้อง
smart phone, notebook
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
18
6/14/2016 9:26:54กัญญพัชร เทพวงค์16ม.1/1สริตา มากชุมแสงkanyaphat31210@gmail.comสะเดาหวานsmart phoneอาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
19
5/24/2016 9:18:11
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันพวง
17ม.1/1
นางสาวสริตา มากชุมแสง
jutatip11223344@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
smart phoneอาศัยอยู่กับมารดา
20
6/14/2016 9:59:20ด.ญ.ชลิษา มุ่งพูนกลาง18ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
chit01711426@gmail.comบ้านหนองกราดsmart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
21
5/24/2016 9:22:57ด.ญ.ณัฎฐ์กฤตา ปรือทอง19ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
natkritta5973@gmail.comนิภาศิริsmart phone
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
22
5/24/2016 9:08:08ณิชชยา ยินดี20ม.1/1
สริตา มากชุมแสง
nyindee772@gmail.comอนุบาลหนองงกี่smart phone
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
23
5/24/2016 9:10:24
เด็กหญิงธมนวรรณ ดวงดารา
21ม.1/1
คุณครูศริตา มากชุมเเสง
film97831@gmail.com
โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
smart phone
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
24
5/24/2016 9:08:03นลินรัตน์ ผูกมิตร22ม.1/1
ครู สริตา มากชุมเเสง
nongnut282524@gmail.com
อนุบาลหนองกี่smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
25
5/24/2016 9:52:02ด.ญ.นิจฉรา ชลากรโกศล23ม.1/1
น.ส.สาริตา มากชุมแสง
nitchara022@gmail.comอนุบาลหนองกี่smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
26
6/14/2016 9:30:36นิจฉรา ชลากรโกศล23ม.1/1
น.ส.สริตา มากชุมแสง
nitchara22315@gmail.comอนุบาลหนองกี่smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
27
5/24/2016 9:05:19
ประติมากร สร้อยทองหลาง
24ม.1/1
สริตา มากชุมแสง
raiwfang@gmail.comวรเวทยากรsmart phone
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
28
5/24/2016 9:56:27ปริตา ฉิมจารย์25ม.1/1
คุณครูสริตา มากชุมแสง
Parita271246@gmail.com
จตุคามราษฎร์วิทยา
smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
29
5/24/2016 9:12:55ด.ญ.พัชรภรณ์ จีนกลาง26ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
Patcharaporn5652@gmail.com
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
30
5/24/2016 9:17:07พิมพ์ชนก ฉิมจารย์ 27ม.1/1
ครูสริตา มากชุมเเสง
ch.phimchanok@gmail.com
จตุคามราษฎร์วิทยา
smart phone
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
31
6/7/2016 9:12:26มินตรา พืชพันธ์28ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
pmintra2246@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
smart phone, notebook, อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
32
5/24/2016 9:07:00
เด็กหญิง วริศรา สุขร่วม
29ม.1/1
คุณครู สลิตา มากชุมเเสง
wsukhrwn@gmail.com
โรงเรียนบ้านตะครอง
smart phoneอาศัยอยู่กับมารดา
33
6/7/2016 9:36:50ศศิวรรณ ทินกระโทก30ม.1/1
ครู สริตา มากชุมแสง
pupe5946@gmail.com
สายมิตรหนองบุญมาก11
smart phone, notebook, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), Tablet
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
34
5/24/2016 9:10:37ศศิวิมล เทพตาแสง31ม.1/1
สริตา มากชุมเเสง
Sasiwimolthapthasang@gmail.com
โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
35
6/14/2016 9:21:57เด็กหญิงศศิวิมล เทพตาเเสง31ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
Sasiwimol11223344@gmail.com
โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
36
5/24/2016 9:05:51 ศิริยุภา นนทสี32ม.1/1
ครู สริตา มากชุมแสง
Buddy 36748458@gmail.com
บ้านตระกรุมทองsmart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
37
5/31/2016 15:46:32
เด็กหญิงศิริยุภา นนทสี
32ม.1/1
นางสาวสริตา มากชุมแสง
่Siriyupa11223344@gmaill.com
โรงเรียนบ้านตะกุมทอง
smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
38
5/24/2016 9:11:16ศิริรัตน์ รักสนิท33ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
Siriratmint2546@gmail.comนิภาศิริsmart phone
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
39
6/7/2016 18:04:42ศิริรัตน์ รักสนิท33ม.1/1
คุณครูสริตา มากชุมแสง
Sirirat2546mint@gmail.comนิภาศิริsmart phone
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
40
6/14/2016 9:08:23ศิริรัตน์ รักสนิท33ม.1/1
คุณครูสริตรา มากชุมแสง
Sirirat2546mint@gmail.comนิภาศิริsmart phoneอาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
41
6/14/2016 9:09:20ศิริรัตน์ รักสนิท33ม.1/1
คุณครูสริตรา มากชุมแสง
Sirirat2546mint@gmail.comนิภาศิริsmart phone
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
42
5/24/2016 9:08:32ศุภธิดา กระแสอินทร์34ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
suphathida1133@gmail.com
โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
smart phone, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
43
5/24/2016 8:59:09
ศุภพิชญ์ สุรัตน์ภิรมย์
35ม.1/1
ครู สริตา มากชุมแสง
nongboandarno@gmail.comอนุบาลหนองกี่smart phoneอาศัยอยู่กับมารดา
44
6/11/2016 9:42:01
ศุภพิชญ์ สุรัตน์ภิรมย์
35ม.1/1
ครูสริตา มากชุมเเสง
suphapitbotabn@gmail.comอนุบาลหนองกี่smart phoneอาศัยอยู่กับมารดา
45
5/24/2016 9:10:41สโรชา วิเศษพันธ์36ม.1/1
ครู สริตา มากชุมแสง
jeed1280io@gmail.comวรเวทยากร
อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
46
5/24/2016 9:37:33สุทธิดา บรรดาศักดิ์37ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
suttida@gmail.comอนุบาลหนองกี่ไม่มีอาศัยอยู่กับมารดา
47
5/24/2016 9:08:08
สุธาสินี สุรัตน์ภิรมย์
38ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
sutasinee@gmail.comอนุบาลหนองกี่ไม่มีอาศัยอยู่กับมารดา
48
6/14/2016 9:08:27
สุธาสินี สุรัตน์ภิรมย์
38ม.1/1
ครู สริตา มากชุมแสง
sutasinee7999@gmail.comอนุบาลหนองกี่ไม่มี
อาศัยอยู่กับมารดา, อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
49
5/24/2016 9:20:13สุพรรษาวัฒนากลาง39ม.1/1
ครูสาริตา มากชุมแสง
Supansa27235@gmil.comร.ร.นิภาศิริ
อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
50
5/31/2016 10:16:10สุพัตรา ชนะ40ม.1/1
ครู สริตา มากชุมแสง
Suphatrachna@gmail.comอนุบาลหนองกี่smart phone
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
51
5/28/2016 18:30:01สุวนันท์ สินสันเทียะ41ม.1/1
น.ส. สริตา มากชุมแสง
suwanan.chonlasit@gmail.com
โรงเรียนนิภาสิริ
smart phone, notebook, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet), Tablet
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
52
5/24/2016 8:54:56อนันตญา ทุลาไธสง42ม.1/1
ครู สริตา มากชุมแสง
Anantaya@gmail.com บ้านสะเดาหวานsmart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
53
5/24/2016 9:05:33อนุธิดา ไพบูลย์43ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
5384nooknik@gmail.comอนุบาลหนองกี่smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
54
5/24/2016 9:31:59อภัสรา ดาโสม44ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
apatsara903@gmail.comนิภาศิริsmart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
55
5/24/2016 9:44:06เอมิกา ชุ่มชาลี45ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
amiga@gmail.comวรเวทยากรไม่มีอาศัยอยู่กับมารดา
56
6/14/2016 10:06:49ด.ญ.เอมิกา ชุ่มชาล๊45ม.1/1
ครูสริตา มากชุมแสง
AMIGA@SMAIL.COMวรเวทยากรไม่มีอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
57
58
5/16/2016 10:02:15กานต์กวี ยุทธศักดิ์1ม.1/10
ชุติมา คล้ำภิบาล
znolimit81@gmail.comวรเวทยากร
smart phone, notebook, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
59
5/16/2016 10:13:34คุณานนท์ วิชาเกวียน2ม.1/10
คุณครูชุติมา คล้ำพิบาล
Kunanon331@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
60
5/16/2016 10:07:06ด.ช.ธนชัย อัปมา3ม.1/10
นางสาวชุติมา คลํ้าภิบาล
thanachai02547@gmail.comวรเวทยากร
smart phone, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
61
5/23/2016 10:03:44
ธเนตรวิทย์ สินสุพรรณ์
4ม.1/10
คุณครูชุติมา คล้ำภิบาล
tanetwit2016@gmail.comนิภาศิริsmart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
62
5/16/2016 10:04:18
เด็กชายนันทิพัฒน์ พัดทอง
5ม.1/10
ครูชุติมา คล้ำภิบาล
nanthiphat2267nut@gmail.com
โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
smart phone, อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
63
5/16/2016 10:10:05ด.ช.ปิยวิทย์ จูงกลาง6ม.1/10
คุณครูชุติมา คล้ำภิบาล
piyawit18popjoong@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
notebook
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
64
5/16/2016 10:00:33
เด็กชายพณเทพ ประทุมวัน
7ม.1/10
คุณครูชุติมา คล้ำภิบาล
Panatep31210@gmail.com
โรงเรียนวรเวทยากร
smart phone, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet), Tablet
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
65
5/16/2016 10:05:11รพีวัฒน์ ยุทธศักดิ์8ม.1/10
ครู ชุติมา คล้ำภิบาล
homkie1190@gmail.comวรเวทยากร
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
66
5/23/2016 10:05:58
ด.ช.วงศธณ์ รุ่งรวีพิริยะกิจ
9ม.1/10
ครูชุติมา คล้ำภิบาล
nickzeed2547@gmail.com
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
smart phone
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
67
5/16/2016 10:14:42สหรัฐ อาสาคติ10ม.1/10
คุณครูชุติมา คล้ำภิบาล
saharat5asakati@gmail.com
โรงเรียนวรเวทยากร
smart phoneอาศัยอยู่กับมารดา
68
5/16/2016 10:04:28ด.ช. สุภกิจ จอสูงเนิน11ม.1/10
ครู ชุติมา คล้ำภิบาล
petersuphakit2546@gmail.com
โรงเรียนวรเวทยากร
smart phone
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
69
5/16/2016 10:00:09จุฑาภัทร พงษ์กลาง12ม.1/10
ครูชุติมา คล้ำภิบาล
Beemlovelittlemix@gmail.com
อนุบาลหนองกี่
smart phone, notebook, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
70
5/23/2016 10:06:32ฑิฆัมพร ปะจะนัง13ม.1/10
ชุติมา คล้ำพิบาล
986673039ศรีม่วงแดงTablet
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
71
5/16/2016 10:02:22ด.ญ.ณัฐณิชา รงค์ทอง14ม.1/10
คุณครูชุติมา คล้ำภิบาล
melonnicha@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
smart phone, notebook, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet), Tablet
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา, อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
72
5/16/2016 10:19:13
ณัฐระพีร์ มูลสันเทียะ
15ม.1/10
ครู ชุติมา คล้ำภิบาล
Jee3466@gmail.comนิภาศิริsmart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
73
5/16/2016 10:10:36
นิตย์รดี เกษเมธีการุณ
16ม.1/10
ครูชุติมา คลํ้าภิบาล
Nitradee120@gmail.com
โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
smart phone, notebook, อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
74
5/16/2016 10:15:25นิศานาถ ทินกะโทก17ม.1/10
ชุติมา คลํ้าภิบาล
nisanatthinkrathok@gmail.com
นิภาศิริsmart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
75
5/16/2016 10:04:33ด.ญ.นุษรา อุภัย18ม.1/10
ครูชุติมา คล้ำภิบาน
pasandee5757@gmail.com
โรงเรียนวรเวทยากร
smart phone
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
76
5/30/2016 10:11:28
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ สัตย์ธรรม
19ม.1/10
ครูชุติมา คล้ำภิบาล
preeyapron27088วรเวทยากร
smart phone, notebook, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
77
5/16/2016 16:22:12ด.ญ.ปานชนก แนมขุนทด20ม.1/10
ครูชุติมา คล้ำภิบาล
panchanok8311@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
smart phone, อินเตอร์เน็ต (Internet), Tablet
อาศัยอยู่กับมารดา
78
6/12/2016 11:35:01ด.ญ.ปานชนก แนมขุนทด20ม.1/10
ครูชุติมา คล้ำภิบาล
panchanokpinpin@gmail.com
อนุบาลสกุลจิตรsmart phoneอาศัยอยู่กับมารดา
79
5/16/2016 10:02:05ด.ญ.ปานชีวา แนมขุนทด21ม.1/10
ครูชุติมา คลำ้ภิบาล
panchewa8311@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
smart phone, อินเตอร์เน็ต (Internet), Tablet
อาศัยอยู่กับมารดา
80
6/6/2016 9:54:33ด.ญ.ปานชีวา แนมขุนทด21ม.1/10
ครูชุติมา คลำ้ภิบาล
panchiwa@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
smart phone, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet), Tablet
อาศัยอยู่กับมารดา
81
6/12/2016 11:34:39ด.ญ.ปานชีวา แนมขุนทด21ม.1/10
ครูชุติมา คลำ้ภิบาล
pancheewapimpim@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
smart phone, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet), Tablet
อาศัยอยู่กับมารดา
82
5/23/2016 10:07:57พรทิพย์ ทองภูธร22ม.1/10ชุติมา คำภิบาลPonthip2003@gmail.com
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
83
5/16/2016 10:18:39พรประภา พรมมาปี23ม.1/10
ชุติมา คล้ำภิบาล
pornpapa27113@gmail.comบ้านดอนสมบูรณ์smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
84
5/16/2016 16:29:22
พลอยชมพู บุบผามะตะนัง
24ม.1/10
ชุติมา คล้ำภิบาล
Ploy66049@gmail.comวรเวทยากรsmart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
85
5/16/2016 10:10:06พัทธ์ธีรา แซ่คู25ม.1/10
ครูชุติมา คล้ำภิบาล
putteera1990@gmail.comวรเวทยากร
smart phone, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
86
5/16/2016 10:11:47มณฑกานต์ แสนเจ็ก26ม.1/10
ชุติมา คล้ำภิบาล
tery1546@gmail.com
โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา
smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
87
5/16/2016 10:04:28ศิริประภา ฉิมจารย์27ม.1/10
ครูชุติมา คล้ำภิบาล
iripraa.hr@gmail.com
จตุคามราษฎร์วิทยา
smart phone
อาศัยอยู่กับผู้อื่นที่เป็นญาติ
88
5/30/2016 10:07:49ศิริยุภา มิตรนอก28ม.1/10
ครูชุติมา คล้ำภิบาล
mitrnxksmr@gmail.com
ชุมชนบ้านดอนอะราง
smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
89
6/5/2016 18:39:28สรัลชนา คิดถูก29ม.1/10
ครูชุติมา คล้ำภิบาล
saranchana25478@gmail.com
ชุมชนบ้านดอนอะราง
smart phone, notebook, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
90
5/16/2016 9:59:11ด.ญ.สาริศา อร่าม30ม.1/10
คุณครูชุติมา คล้ำภิบาล
tubtimsarisa@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
smart phone, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
91
5/16/2016 10:00:33
ด.ญ.สุดารัตน์ พรหมเกตุ
31ม.1/10
คุณครูชุธิมา คล้ำภิบาล
ํYing123.Ygci@gmail.comอนุบาลหนองกี่
smart phone, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet), Tablet
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
92
5/16/2016 10:11:37อนันตพร อินทรามะ32ม.1/10
คุณครูชุติมา คล้ำภิบาล
fanganantaphorn@gmail.com
นิภาศิริ
smart phone, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
93
5/16/2016 10:00:40อรชพร พัชร์จิระเสฐ33ม.1/10
ชุติมา คล้ำภิบาล
focus2547123@gmail.com
โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
smart phone, notebook, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
94
5/16/2016 10:20:36อรทัย หงษ์ขาว34ม.1/10
ครูชุติมา คลํ้าภิบาล
OrathaiHongkhaw@gmail.com
โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
smart phoneอาศัยอยู่กับมารดา
95
5/16/2016 10:18:10อารียา มิสา35ม.1/10
ชุติมา คล้ำภิบาล
arrya.mata2.@gmail.comนิภาศิริ
smart phone, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop), อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
96
5/16/2016 10:11:28อุษณีย์ แก้วนอก36ม.1/10
ชุติมา คลํ้าภิบาล
kwang.kaeonok45@gmail.com
นิภาศิริ
smart phone, อินเตอร์เน็ต (Internet)
อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า หรือ ตายาย
97
98
5/25/2016 13:53:27คฑาวุธ นนทะชาติ1ม.1/2
ครูพุทธพร ศรีทะลับ
katawutnontachat@gmail.com
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
99
5/25/2016 13:40:22ด.ช.จารุภัทร ผลาเลิศ2ม.1/2พุทธพร ศรีทะลับ
kswan31120kswan@gmail.com
อนุบาลหนองกี่อินเตอร์เน็ต (Internet)อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
100
5/25/2016 13:44:52
เด็กชายจิระศักดิ์ คุ้มกลาง
3ม.1/2
นายพุทธพร ศรีทะลับ
chirasak31210@gmail.com
โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
smart phoneอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา
Loading...
Main menu