การเข้าชั้นเรียน ม.4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZAAAB
1

ป้อนค่า P สำหรับ เข้าเรียน, L สำหรับ เข้าเรียนสาย, E สำหรับ ขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอน, และ U สำหรับ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน. ใช้แท็บ "คีย์การเข้าชั้นเรียน" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
2
ชื่อชั้นเรียนคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบเข้าเรียนสายขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอนขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน
3
นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์12345678910111213141516171819202122LEU
4
1ภัทรพงษ์ อ่าวนิลPP000
5
2ชนแดน ผ่องสะอาดPP000
6
3
นาย กุลพพงษ์ ชินบุตร
PP000
7
4
นิติพร จันทร์บุรี
PP000
8
5ธีรพงษ์ บัวขาวPP000
9
6ชินกฤต แก้วมณีPP000
10
7สุุทัศน์ ชุมทาPU001
11
8
อาภัสรา วงค์สุวรรณ
UP001
12
9
อินทิรา ศรีสมเชื้อ
pU001
13
10พิยดา โตสุขPP000
14
11สุมาลี ยองPP000
15
12เพ็ญโฉม โตเหล็กUP001
16
13จารุวรรณ วัยไฉยาPP000
17
14
สุวนันท์ วงษ์โพธิ์
UP001
18
15
ภาธิตา สุนทรนันท์
PP000
19
16อนันตญา ขุมคำPU001
20
17 อุปพร สุพรรณนอกpP000
21
18
อุ้มทอง เพ็งเอื้อพันธ์
pU001
22
19ธนกร ปรีดาPP000
23
20000
24
21000
25
000
26
000
27
000
28
000
29
000
30
000
31
000
32
000
33
000
34
000
35
000
36
000
37
000
38
000
39
000
Loading...
 
 
 
ชั้นเรียนที่ 1
คีย์การเข้าชั้นเรียน
แผ่น4
 
 
Main menu