Plán konzultací a zkoušek pro žáky s individuálním studijním plánem - 2. pololetí - 2016 - 2017