คะแนน 4/2-1/2562 วิทย์คำนวณฯ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
กิจกรรม1234รวม
อันดับที่
2
คะแนนเต็ม1010201050
3
รหัสนักเรียน
คำนำหน้า
ชื่อสกุล0
4
129976นายเนติธรพรมบาง9102094818
5
230012นายภัทรนันท์ทองป้อง92093826
1. เอาชีวิตรอดจากหมี (กลุ่ม)
6
330128นายดารากรประวัติ920103924
2. ลดลายละเอียด
7
430211นายธนรัตน์นังตะลา10102010501
3. สรุปการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
8
530295นายนันทวุธเพียโถน9102010495
4 กำหนดข้อมูลและเงื่อนไข
9
630337นายธีเดชอุตตรนคร9102094818
10
731078นายธนวัฒน์ประโสทะนัง1010204023
11
832148นาย
ไพฑูรย์
สิงห์ท่าเมือง
1010193924
12
932149นาย
วีระทักษ์
สันโดด9102010495
13
1030024นางสาวธนพรสมบัติทอง9182729
14
1130025
นางสาว
ธิติธิดา
จันทร์เกิ้น
10192928
15
1230067นางสาวณัฐรุจาเนื้อไม้หอม10102084818
16
1330114นางสาววัชราภรณ์สอนออน91018104722
17
1430142นางสาวกิตติยาภรณ์ประไวย์10102010501
18
1530144นางสาวชโลธรขิมเกาะ9102010495
19
1630146นางสาวญาณพัฒน์เหล่าศรีชัย10102010501
20
1730222นางสาวกานต์นภัสเค้าโนนกอก9102010495
21
1830223นางสาวกุสุมาแสงราชา9102010495
22
1930238นางสาวศลิษาวงษ์ธานี9102094818
23
2030239นางสาวสุกัญญาอ่อนสุด910183727
24
2130351นางสาวคุณัญญาเพชรประกอบ1010209495
25
2230355นางสาวนราพรชาฮาต10101910495
26
2330362นางสาวลักษิกาสิงห์เหิน10102010501
27
2431002นางสาวปฐมาวดีรัตน์ธรรม9102010495
28
2531618นางสาวชนิกุลเอกพันธ์10101910495
29
2632150
นางสาว
จันทิมา
ภูกองไชย
1010209495
30
2732151
นางสาว
ธัญลักษณ์
ค่อมสิงห์
181830
31
2832152
นางสาว
นริศรา
รัตนปัญญา
9102010495
32
2932153
นางสาว
วรรณวิสา
พรมโคตร
9102010495
33
3032154
นางสาว
สุธาทิพย์
ทิพกนก9102010495
34
กก1กก1กก2
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...