plan 2016 po sesji RMP 21.06.2016.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Plan 2016po sesji RMP
3
21 czerwca 2016
5
uwzględniający uchwały podjęte do 11 maja 2016
6
7
I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE
8
9
Zakres rzeczowy zadaniaKwotaKlasyfikacja budżetowa
dział - rozdział - paragraf*
10
11
1.2.3.
12
1. Wydatki na zadania procesowe razem:
120 097
13
zakup nagród na konkurs Zielony Poznań3 000010.01095.4210
14
diety radnych21 717750.75095.3030
15
opracowanie strategii rozwoju osiedla na podstawie rozbudowanych konsultacji i warsztatów z mieszkańcami i ekspertami36 750750.75095.4300
16
organizacja konsultacji społecznych6 000750.75095.4300
17
utrzymanie placu zabaw przy ul. Kadłubka - przegląd techniczny, utrzymanie czystości, konserwacje i naprawy, utrzymanie zieleni13 300900.90004.4300
18
modernizacja placu zabaw przy ul. Kadłubka30 000900.90004.4300
19
zakup kwiatów na obchody rocznicowe 1 200921.92195.4210
20
wydanie 10 numerów gazetki osiedlowej "Nasze Jeżyce" 8 130921.92195.4300
21
2. Wydatki na zadania projektowe razem:
0
22
Suma 1+2120 097
23
24
II. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM
25
26
Zakres rzeczowy zadaniaKwotaKlasyfikacja budżetowa
dział - rozdział - paragraf*
Jednostka organizacyjna
27
28
1.2.3.4.
29
1. Wydatki na zadania procesowe razem:
435 004
30
remonty w Zespole Szkół Specjalnych Nr 10610 000801.80102.4270WO
31
remonty w Zespole Szkół Specjalnych Nr 10710 000801.80102.4270WO
32
remonty w Żłobku Kalinka5 000853.85305.4270WZiSS
33
wymiana gaśnic i wykonanie instrukcji przeciwpożarowych w Domu Tramwajarza4 000600.60016.4300BKPiRM
34
rekultywacja zieleni przyulicznej181 000600.60016.4300ZDM
35
strefowe uspokajanie ruchu na ulicach Osiedla Jeżyce67 000600.60016.4300ZDM
36
remont chodnika po obu stronach ul. Jackowskiego na odc. od ul.Kraszewskiego do ul.Gorczyczewskiego0600.60016.4270ZDM
37
remont chodników w miejscach uzgodnionych z ZDM0600.60016.4270ZDM
38
organizacja warsztatów projektowych dla mieszkańców w ramach programu "Odmień swoje podwórko"7 000710.71095.4300BKPiRM
39
drukowanie, powielanie1 204750.75095.4300WZiOU
40
organizacja integracyjnych wycieczek krajoznawczych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych2 000852.85295.2360WZiSS
41
organizacja warsztatów artystyczno-ruchowych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych4 000852.85295.2360WZiSS
42
organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci15 000852.85295.2360WZiSS
43
organizacja kursu samoobrony dla seniorek2 500852.85295.2360WZiSS
44
organizacja festynu "Dzień Jeżyc" 15 000852.85295.2360WZiSS
45
organizacja gali wręczenia nagród "Primus inter pares" i "Złote Jeże" dla uczniów szkół jeżyckich w ZSS 1072 500801.80102.4210WO
46
akcja "Zima w mieście" w SP 231 000801.80101.4300WO
47
jw.1 609801.80101.4170WO
48
jw.342801.80101.4110WO
49
jw.49801.80101.4120WO
50
organizacja międzyszkolnych turniejów sportowych w G 602 000801.80110.4210WO
51
jw.3 000801.80110.4240WO
52
projekt "Poznańskie legendy" p-le 771 000801.80104.4240WO
53
projekt "Zdrowie dzieci w naszych rękach" P-le 711 000801.80104.4240WO
54
organizacja turnieju "Wiosenne zabawy sportowe przedszkoli Jeżyc" P-le 961 500801.80104.4210WO
55
organizacja turnieju "Z Pyrkiem bezpiecznie i zdrowo" SP 361 500801.80101.4210WO
56
dofinansowanie zajęć z pływania i hipoterapii dla klas I-III ZSS 1074 000801.80102.4300WO
57
dofinansowanie kół naukowych w SP 232 897801.80101.4170WO
58
jw.615801.80101.4110WO
59
jw.88801.80101.4120WO
60
dofinansowanie kół naukowych w SP 362 897801.80101.4170WO
61
jw.615801.80101.4110WO
62
jw.88801.80101.4120WO
63
dofinansowanie kół naukowych w SP 713 010801.80101.4170WO
64
jw.515801.80101.4110WO
65
jw.75801.80101.4120WO
66
dofinansowanie warsztatów edukacyjnych (Klub3/4) w ZSS 1061 000801.80102.4210WO
67
dofinansowanie pielęgnacji zieleni w ogrodzie szkolnym ZSS 1071 000801.80102.4210WO
68
dofinansowanie pielęgnacji zieleni na dziedzińcu SP 362 000801.80101.4300WO
69
naprawa części asfaltowego boiska G 6120 000801.80110.4270WO
70
remont bieżni i skoczni, tablic do koszykówki, wymiana nawierzchni na boisku trawiastym SP 2319 000801.80101.4270WO
71
remont łazienki w ZSS 1073 000801.80102.4270WO
72
remont placu zabaw przy P-lu 965 000801.80104.4270WO
73
remont placu zabaw przy P-lu 8615 000801.80104.4270WO
74
remont placu zabaw przy P-lu 7115 000801.80104.4270WO
75
2. Wydatki na zadania projektowe razem:
0
76
Suma 1+ 2435 004
77
78
79
III. ŚRODKI NIEROZDYSPONOWANE
80
81
Kwota
82
Środki nierozdysponowane 67 544
83
doposażenie placu Asnyka w huśtawki i meble miejskie53 174
84
utrzymanie skweru Dąbrowskiego-Kochnowskiego oraz ławek i porządku wokół ławek na skwerze Dąbrowskiego-Janickiego5 000
85
organizacja konkursów dla młodzieży oraz zakup nagród i organizacja wycieczki jako nagrody2 500
86
wolne6 870
87
88
IV. PODSUMOWANIE
89
90
WYDATKI OGÓŁEM
622 645
91
w tym:
92
I. Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle
120 097
93
94
II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym
435 004
95
96
III. Wkład własny na zadanie konkursowe "grantowe"
0
97
98
IV. Środki nierozdysponowane
67 544
99
100
101
Loading...