ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
2
5:00pm - 6:00pm
6:00pm - 7:00pm
5:00pm - 6:00pm
6:00pm - 7:00pm
5:00pm - 6:00pm
6:00pm - 7:00pm
5:00pm - 6:00pm
6:00pm - 7:00pm
5:00pm - 6:00pm
6:00pm - 7:00pm
3
Fields
4
9v9 Stather 1GRADE 3/4 ACADEMY
5
7v7 Stather 2
6
7v7 Stather 3 Goalie Training
7
Stather Town 1 & 25PM-5:45 K-1 ACADEMY 5:45-6:30 TEAM 5:45PM-6:30PM GRADE 2 ACADEMY 6:30PM-7:15 GRADE 2 TEAM
8
9v9 Friends 1
GRADE 5/6 ACADEMY
6th Grade Girls Palmer
9
9v9 Friends 2
10
11v11 - HerseyGRADE 7/8 ACADEMY
11
11v11 - Sam Berns
12
7:30 - 9:007:30 - 9:007:30 - 9:007:30 - 9:00
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100