Bảng giá bán T8.2017.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
BẢNG GIÁ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG ECO VALLEY RESORT HOTLINE: 0982 234 998Tình trạng
2
3
4
TTMã SPHướng cửa chínhDiện tích đất (m2)Số tầng XDTổng diện tích sàn XD (m2)Giá đất +VAT (VNĐ)Tổng giá trị đất + VAT( VNĐ)Giá nhà HT nội thất cơ bản(VNĐ) Tổng giá đất + nhà HT nội thất cơ bản+ VAT (VNĐ)
5
6
Phân khu BT01
7
1
BT01.01
T480,102330,04.000.0001.920.400.0001.800.000.0003.720.400.000Đã bán
8
2
BT01.02
T420,002330,04.000.0001.680.000.0001.800.000.0003.480.000.000Đã bán
9
3
BT01.03
T420,002330,04.000.0001.680.000.0001.800.000.0003.480.000.000Đã bán
10
4
BT01.04
T512,922330,04.000.0002.051.680.0001.800.000.0003.851.680.000Đã bán
11
5
BT01.05
TB586,222330,04.000.0002.344.880.0001.800.000.0004.144.880.000Đã bán
12
6
BT01.06
TB585,742330,04.000.0002.342.960.0001.800.000.0004.142.960.000Đã bán
13
7
BT01.07
BTB540,912330,04.000.0002.163.640.0001.800.000.0003.963.640.000Đã bán
14
8
BT01.08
BTB504,682330,04.000.0002.018.720.0001.800.000.0003.818.720.000Đã bán
15
9
BT01.09
B504,322330,03.800.0001.916.416.0001.800.000.0003.716.416.000Đã bán
16
10
BT01.10
B504,502330,03.800.0001.917.100.0001.800.000.0003.717.100.000Đã bán
17
11
BT01.11
BĐB540,452330,03.800.0002.053.710.0001.800.000.0003.853.710.000Đã bán
18
Phân khu BT02
19
1
BT02.01
Đ505,222330,03.500.0001.768.270.0001.800.000.0003.568.270.000
20
2
BT02.02
Đ480,002330,03.500.0001.680.000.0001.800.000.0003.480.000.000
21
3
BT02.03
Đ480,002330,03.500.0001.680.000.0001.800.000.0003.480.000.000Đã bán
22
4
BT02.04
Đ480,012330,03.500.0001.680.035.0001.800.000.0003.480.035.000
23
5
BT02.05
Đ555,002330,03.500.0001.942.500.0001.800.000.0003.742.500.000
24
6
BT02.06
ĐB631,452330,03.500.0002.210.075.0001.800.000.0004.010.075.000Đã bán
25
Phân khu BT03
26
1
BT03.01
TB442,532330,03.500.0001.548.855.0001.800.000.0003.348.855.000
27
2
BT03.02
T663,642330,03.500.0002.322.740.0001.800.000.0004.122.740.000
28
3
BT03.03
T457,632330,03.500.0001.601.705.0001.800.000.0003.401.705.000Đã bán
29
4
BT03.04
T457,632330,03.500.0001.601.705.0001.800.000.0003.401.705.000
30
5
BT03.05
T379,992330,03.500.0001.329.965.0001.800.000.0003.129.965.000
31
6
BT03.06
TN529,962330,03.500.0001.854.860.0001.800.000.0003.654.860.000
32
7
BT03.07
TN464,422330,03.500.0001.625.470.0001.800.000.0003.425.470.000
33
8
BT03.08
TN465,002330,03.500.0001.627.500.0001.800.000.0003.427.500.000Đã bán
34
9
BT03.09
TN586,432330,03.500.0002.052.505.0001.800.000.0003.852.505.000Đã bán
35
10
BT03.10
ĐB435,702330,03.500.0001.524.950.0001.800.000.0003.324.950.000Đã bán
36
11
BT03.11
ĐB430,042330,03.500.0001.505.140.0001.800.000.0003.305.140.000Đã bán
37
12
BT03.12
ĐB754,492330,03.500.0002.640.715.0001.800.000.0004.440.715.000Đã bán
38
13
BT03.13
Đ513,532330,03.500.0001.797.355.0001.800.000.0003.597.355.000Đã bán
39
14
BT03.14
Đ498,632330,03.500.0001.745.205.0001.800.000.0003.545.205.000Đã bán
40
15
BT03.15
ĐB554,732330,03.500.0001.941.555.0001.800.000.0003.741.555.000Đã bán
41
Phân khu BT04
42
1
BT04.01
TN634,212330,03.500.0002.219.735.0001.800.000.0004.019.735.000Đã bán
43
2
BT04.02
TN443,512330,03.500.0001.552.285.0001.800.000.0003.352.285.000Đã bán
44
Phân khu BT05
45
1
BT05.01
ĐN607,361150,03.800.0002.307.968.0001.300.000.0003.607.968.000Đã bán
46
2
BT05.02
ĐN466,531150,03.800.0001.772.814.0001.300.000.0003.072.814.000Đã bán
47
3
BT05.03
ĐN466,611150,03.800.0001.773.118.0001.300.000.0003.073.118.000Đã bán
48
4
BT05.04
ĐĐN466,581150,03.800.0001.773.004.0001.300.000.0003.073.004.000Đã bán
49
5
BT05.05
ĐĐN467,221150,03.800.0001.775.436.0001.300.000.0003.075.436.000
50
Phân khu BT06
51
1
BT06.01
Đ417,911150,03.800.0001.588.058.0001.300.000.0002.888.058.000
52
2
BT06.02
ĐĐB383,181150,03.800.0001.456.084.0001.300.000.0002.756.084.000
53
3
BT06.03
ĐĐB322,241150,03.800.0001.224.512.0001.300.000.0002.524.512.000Đã bán
54
4
BT06.04
ĐB329,271150,03.800.0001.251.226.0001.300.000.0002.551.226.000Đã bán
55
5
BT06.05
ĐB370,371150,03.800.0001.407.406.0001.300.000.0002.707.406.000Đã bán
56
6
BT06.06
ĐB361,681150,03.800.0001.374.384.0001.300.000.0002.674.384.000Đã bán
57
Phân khu BT07
58
1
BT07.01
ĐĐN340,001150,03.800.0001.292.000.0001.300.000.0002.592.000.000Đã bán
59
2
BT07.02
ĐĐN340,001150,03.800.0001.292.000.0001.300.000.0002.592.000.000Đã bán
60
3
BT07.03
ĐĐN340,001150,03.800.0001.292.000.0001.300.000.0002.592.000.000
61
4
BT07.04
ĐĐN346,771150,03.800.0001.317.726.0001.300.000.0002.617.726.000
62
Phân khu BT08
63
1
BT08.01
TTB425,001150,03.800.0001.615.000.0001.400.000.0003.015.000.000Đã bán
64
2
BT08.02
TTB425,001150,03.800.0001.615.000.0001.400.000.0003.015.000.000
65
3
BT08.03
TTB425,001150,03.800.0001.615.000.0001.400.000.0003.015.000.000
66
4
BT08.04
TTB425,001150,03.800.0001.615.000.0001.400.000.0003.015.000.000
67
5
BT08.05
TTB419,911150,03.800.0001.595.658.0001.400.000.0002.995.658.000
68
Phân khu BT09
69
1
BT09.01
TTB472,011150,03.200.0001.510.432.0001.400.000.0002.910.432.000
70
2
BT09.02
TTN483,031150,03.200.0001.545.696.0001.400.000.0002.945.696.000
71
3
BT09.03
TTN405,151150,03.200.0001.296.480.0001.400.000.0002.696.480.000
72
4
BT09.04
TTN405,231150,03.200.0001.296.736.0001.400.000.0002.696.736.000
73
5
BT09.05
TTN394,661150,03.200.0001.262.912.0001.400.000.0002.662.912.000
74
6
BT09.06
TN506,951150,03.200.0001.622.240.0001.400.000.0003.022.240.000
75
7
BT09.07
TN504,541150,03.200.0001.614.528.0001.400.000.0003.014.528.000
76
Phân khu VIP BT12
77
1
BT12.01
TN1.559,374.000.0006.237.480.000
78
2
BT12.02
TN1.445,734.000.0005.782.920.000Đã bán
79
Phân khu BT13
80
1
BT13.01
TB669,071150,03.400.0002.274.838.0001.400.000.0003.674.838.000
81
2
BT13.02
TB446,051150,03.400.0001.516.570.0001.400.000.0002.916.570.000
82
3
BT13.03
TB432,641150,03.400.0001.470.976.0001.400.000.0002.870.976.000
83
4
BT13.04
TTB416,581150,03.400.0001.416.372.0001.400.000.0002.816.372.000
84
5
BT13.05
TTB382,911150,03.400.0001.301.894.0001.400.000.0002.701.894.000
85
6
BT13.06
TTB374,761150,03.400.0001.274.184.0001.400.000.0002.674.184.000
86
7
BT13.07
TTB384,371150,03.400.0001.306.858.0001.400.000.0002.706.858.000
87
8
BT13.08
T509,691150,03.400.0001.732.946.0001.400.000.0003.132.946.000Đã bán
88
9
BT13.09
T535,611150,03.400.0001.821.074.0001.400.000.0003.221.074.000
89
10
BT13.10
T527,971150,03.400.0001.795.098.0001.400.000.0003.195.098.000
90
11
BT13.11
T527,861150,03.400.0001.794.724.0001.400.000.0003.194.724.000Đã bán
91
12
BT13.12
T528,141150,03.400.0001.795.676.0001.400.000.0003.195.676.000
92
Phân khu VIP BT14
93
1
BT14.01
Đ724,354.000.0002.897.400.000Đã bán
94
2
BT14.02
T649,454.000.0002.597.800.000
95
3
BT14.03
TN935,944.000.0003.743.760.000
96
4
BT14.04
ĐN700,584.000.0002.802.320.000Đã bán
97
Phân khu BT15
98
1
BT15.01
TN555,321150,03.200.0001.777.024.0001.400.000.0003.177.024.000
99
2
BT15.02
TN494,231150,03.200.0001.581.536.0001.400.000.0002.981.536.000
100
3
BT15.03
TN474,351150,03.200.0001.517.920.0001.400.000.0002.917.920.000
Loading...
 
 
 
T7,8
 
 
Main menu