ABCDEFGHIJKLMNOP
1
Podporujete zákonnú ochranu života človeka od počatia?Podporujete zákonné povolenie vykonávania eutanázie alebo asistovanej samovraždy?Podporujete vedecké pokusy s kmeňovými bunkami získanými z ľudských embryí?Podporujete klonovanie ľudí či už pre „terapeutické“ alebo pre „vedecké“ účely?Podporujete inštitút manželstva ako výlučný vzťah muža a ženy?Podporujete zákonné povolenie na adopciu dieťaťa pre osoby rovnakého pohlavia?Podporujete zákonnú úpravu, ktorá bude rešpektovať svedomie zdravotníckych pracovníkov, zvlášť lekárov a sestier pri výkone svojho povolania?Podporujete zákonné úpravy, ktoré budú viesť k otvorenej justícii?Podporujete zákonné opatrenia vedúce k decentralizácii moci?Podporujete zákonné opatrenia, ktoré budú viesť k transparentnosti pri štátnych zákazkách, výberových konaniach a financovaní politických strán?Podporujete úplné zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov?Podporujete zákonné opatrenia, ktoré budú v súlade s princípom subsidiarity (opatrenia, ktoré motivujú sociálne odkázaným postarať sa o seba a nemotivujú ich žiť iba zo štátnej pomoci)?Podporujete zákonné úpravy, ktoré zabezpečia rozvoj tretieho sektora?Podporujete zákonné úpravy, ktoré zabezpečia zlepšenie podnikateľského prostredia, hlavne malého a stredného?Podporujete zákonné obmedzenie hazardu, pornografie, násilia či návykových látok?
2
Kliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosť
3
1. Ján FigeľNIEÁNOÁNOÁNO
4
2. Pavol Hrušovský
5
3. Daniel LipšicÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
6
4. Július Brocka
7
5. Ivan UhliarikÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
8
6. Ján Hudacký
9
7. Pavol Abrhan
10
8. Jana ŽitňanskáÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
11
9. Martin Fronc
12
10. Radoslav ProcházkaÁNONIENIENIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
13
11. Pavol ZajacNIENIE
14
12. Alojz Přidal
15
13. Peter Muránsky
16
14. Marián Kvasnička
17
15. Marián RadošovskýÁNONIENIENIEÁNONIEÁNO
18
16. Jozef Bobík
19
17. Monika GibalováÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNO, AJ KEĎ TÁTO OBLASŤ NIE JE MOJOU ODBORNOSŤOUAK BUDÚ JASNÉ PRAVIDLÁ, A NEBUDE SA STÁVAŤ TO, ČOHO SME SVEDKAMI (ZNEUŽÍVANIE MOCI V REGIÓNOCH A OBCIACH-SOCIÁLNE SLUŽBY A DISTRIBÚCIA SOCIÁLNEJ POMOCI V RÁMCI ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ!)ÁNO, POZRI HLASOVANIA V NR SRPO ODBORNEJ A VECNEJ DISKUSIISVOJIMI OSOBNÝMI POSTOJMI AJ LEGISLATÍVNYMI AKTIVITAMI SOM TAK KONALANIE LEN ŽE ICH PODPORUJEM, ALE SOM BOLA AJ ICH TVORCOM A NAVRHOVATEĽOMÁNO, POZRI HLASOVANIA V NR SRÁNO, POZRI HLASOVANIA V NR SR
20
18. Miloš Moravčík
21
19. Peter Belinský
22
20. Peter Mach
23
21. Peter Bobula
24
22. Maroš Žilinka
25
23. Eva GreyÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
26
24. Branislav RajčániÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
27
25. Stanislav Kahanec
28
26. Michal Slašťan
29
27. Iveta Sokolová
30
28. Pavol ČiernikÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
31
29. Roman Sovaanonienienieanonieanoanoanoanoanoanoanoanoano
32
30. Jaroslav Ivananonienienieanonieanoanoanoanoanoanoanoanoano
33
31. Roman ŠimoníkÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
34
32. Pavel Kravecanonienienieanonieanoanoanoanoanoanoanoano
35
33. Anna Neumannová
36
34. Jozef Mikloškoánonienienieánonieánoánoánoánoánoánoánoánoáno
37
35. Jozef Šimko
38
36. Peter WeberÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
39
37. Ján DečoANONIENIENIEANONIEANOANOANOANOANOANOANOANOANO
40
38. Marián SopčákANONIENIENIEANONIEANOANOANOANOANOANOANOANOANO
41
39. Karel JasenovskýANONIENIENIEANONIEANOANOANOANOANOANOANOANOANO
42
40. Ján Vančo
43
41. Pavol BaxaÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
44
42. Peter LačnýNIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
45
43. Ladislav Vančo
46
44. Tibor Hlavatý
47
45. Pavol Tarcalaanonienienieanonieanoanoanoanoanoanoanoanoano
48
46. Vladimír Šiškaanonienienieanoanoanoanoanoanoanoano
49
47. Marián SasákANONIENIENIEANONIEANOANOANOANOANOANOANOANO
50
48. Juraj GordanÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
51
49. Róbert Korecanonienienieanonieanoanoanoanoanoanoanoanoano
52
50. Miroslav Baník
53
51. Lukáš PokornýÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOnerozumiem otazkeÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
54
52. Ondrej Binder
55
53. Katarína Smieškováánonienienieánonieánoánoánoánoánoánoánoánoáno
56
54. Ján Porubskýánonienienieánonieánoánoánoánoánoánoánoánoáno
57
55. Milan Majerský
58
56. Peter CabanNIENIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
59
57. Miroslava Szitová
60
58. Ivan Sádovský
61
59. Blažena Královičová
62
60. Marek Mesároš
63
61. Pavol KosseyÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
64
62. Jozef Paločko
65
63. Ján Kotuľa
66
64. Peter Stanko
67
65. Michal Babínanonienienie
68
66. Peter Belica
69
67. Anna Nemčíková
70
68. Ladislav KšiňanÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
71
69. Jozef KloknerÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
72
70. Miloš Zaujec
73
71. Marián PríbelskýÁnoNIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNO
74
72. Jozef Vretenička
75
73. Peter MoldaÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
76
74. Katarína TuhárskaÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
77
75. Ján SoliarÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
78
76. Roman Špirec
79
77. Mária Sabolová
80
78. Viera NemcováÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
81
79. Miroslav Papay
82
80. Stanislav JiríčekÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
83
81. Juraj Pavelek
84
82. Peter Gottreich
85
83. Marián Železník
86
84. Marcela Machilováánonienienieánonieánoánoánoánoánoánoánoánoáno
87
85. Ján Fekiač
88
86. Zdenko KubáňÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
89
87. Róbert BeníkÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
90
88. Alojz Svedek
91
89. Peter ŠtullerÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
92
90. Ľubomír Bošanský
93
91. Juraj Lauko
94
92. Mária SliackaÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
95
93. Michal Kapusta
96
94. František Orlovský
97
95. Marianna KianičkováÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
98
96. Matúš Cinkaničánonienienieánonieánoánoánoánoánoánoánoánoáno
99
97. Ferdinand Kováč
100
98. Peter Dvoran