188698_แบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ( มกราคม 2558-12 มกราคม 2561)
3
จังหวัด..................................................เขตสุขภาพ...................
4
5
ลำดับ ชื่อ รพ.สต. ที่เกิดเหตุการณ์อำเภอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
6
(ระบุประเด็นสำคัญ)
ที่เกิดเหตุ
เวลาราชการ
ขณะปฎิบัติงาน
บ้านพัก
7
นอกเวลาราชการ
ใน รพ.สต
8
1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดง
นาหว้า
- - - - -
9
2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางัว
นาหว้า
ไม่มี
10
3
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด
นาหว้า
ผู้ป่วยมาทำแผล ขณะมึนเมา
4 ม.ค.61 ใน รพ.สต.
/
11
นาหว้า
ผู้ป่่วยจิตเวชมารับยา/ฉีดยา/รับริการ
22 พ.ย.60 ใน รพ.สต.
/
12
4
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคอย
นาหว้้า
ไม่่มี
13
5
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอูนนา
นาหว้้า
ไม่่มี
14
6
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ
นาหว้้า
ไม่่มี
15
16
17
18
19
20
21
ผู้ประสานงาน............................................................
22
เบอร์โทร..................................................................
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu