PK_R_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърска програма
ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯТА
(занятията се провеждат в 4 бл. на СУ - бул. Цариградско шосе 125, освен в случаите, когато изрично е указано др.място)
за контакт: Антоанета Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg)
3
форма на обучение: РЕДОВНА | учебна година: 2018-2019 | семестър: ЗИМЕН | редовна сесия: 21.01. - 15.02.2019 |
поправителна сесия: 19.08. - 05.09.2019
4
дисциплина
(И = избираема, З = задължителна)
преподавателдатаденчасзала
(в 4 бл. освен ако не е посочено друго)
група студенти
5
отдо
6
1 курс специалисти + 2 курс специалисти + 2 курс неспециалисти
7
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА (И)д-р Стойчо Стойчев16.10.2018 г.вторник17:3021:003071к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
8
17.10.2018 г.сряда17:3021:003071к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
9
18.10.2018 г.четвъртък17:3021:003071к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
10
22.10.2018 г.понеделник17:3021:003071к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
11
24.10.2018 г.сряда17:3021:003071к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
12
29.10.2018 г.понеделник17:3021:003071к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
13
31.10.2018 г.сряда17:3021:003071к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
14
КОНСУЛТИРАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ (З)доц. Борис Попиванов19.10.2018 г.петък17:3021:003041к.сп. + 2к.нсп.
15
30.10.2018 г.вторник17:3021:003041к.сп. + 2к.нсп.
16
01.11.2018 г.четвъртък17:3021:003041к.сп. + 2к.нсп.
17
02.11.2018 г.петък17:3021:003041к.сп. + 2к.нсп.
18
05.11.2018 г.понеделник17:3021:003041к.сп. + 2к.нсп.
19
09.11.2018 г.петък17:3021:003041к.сп. + 2к.нсп.
20
16.11.2018 г.петък17:3021:003041к.сп. + 2к.нсп.
21
ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ (З)ас. Живко Георгиев20.10.2018 г.събота10:0017:15Галъп Интернешънъл (б.Джеймс Баучер 23)1к.сп. + 2к.нсп.
22
21.10.2018 г.неделя10:0017:151к.сп. + 2к.нсп.
23
27.10.2018 г.събота10:0017:151к.сп. + 2к.нсп.
24
28.10.2018 г.неделя10:0017:151к.сп. + 2к.нсп.
25
СТРАТЕГИЧЕСКО И ОРГАНИЗАЦИОННО МИСЛЕНЕ В КОНСУЛТИРАНЕТО (З)Адем Дурмушев03.11.2018 г.събота10:0017:153041к.сп. + 2к.нсп.
26
10.11.2018 г.събота10:0017:153041к.сп. + 2к.нсп.
27
11.11.2018 г.неделя10:0017:153041к.сп. + 2к.нсп.
28
17.11.2018 г.събота10:0017:153041к.сп. + 2к.нсп.
29
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМА (И)доц. Горан Горанов04.11.2018 г.неделя10:0017:153041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
30
22.11.2018 г.четвъртък18:0020:303041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
31
23.11.2018 г.петък18:0020:303041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
32
24.11.2018 г.събота10:0017:153041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
33
25.11.2018 г.неделя10:0017:153041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
34
ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ (З)доц. Мария Пиргова06.11.2018 г.вторник17:3020:453041к.сп. + 2к.нсп.
35
07.11.2018 г.сряда17:3020:453041к.сп. + 2к.нсп.
36
08.11.2018 г.четвъртък18:0021:153041к.сп. + 2к.нсп.
37
13.11.2018 г.вторник17:3020:453041к.сп. + 2к.нсп.
38
14.11.2018 г.сряда17:3020:453041к.сп. + 2к.нсп.
39
15.11.2018 г.четвъртък18:0021:153041к.сп. + 2к.нсп.
40
20.11.2018 г.вторник17:3020:453041к.сп. + 2к.нсп.
41
21.11.2018 г.сряда17:3020:453041к.сп. + 2к.нсп.
42
ЛОБИЗЪМ И ГРУПИ ЗА НАТИСК (И)д-р Ваня Нушева12.11.2018 г.понеделник18:0020:303041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
43
18.11.2018 г.неделя10:0017:153041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
44
19.11.2018 г.понеделник18:0020:303041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
45
01.12.2018 г.събота10:0017:153041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
46
02.12.2018 г.неделя10:0017:153041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
47
ПРАВИЛНИЦИ И РЕГЛАМЕНТИ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ (И)д-р Валери Жаблянов27.11.2018 г.вторник17:3021:003331к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
48
28.11.2018 г.сряда17:3021:003331к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
49
29.11.2018 г.четвъртък17:3021:003331к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
50
04.12.2018 г.вторник17:3021:003331к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
51
05.12.2018 г.сряда17:3021:003331к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
52
06.12.2018 г.четвъртък17:3021:003331к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
53
11.12.2018 г.вторник17:3021:003331к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
54
ЛОБИРАНЕ В ЕС И САЩ (И)д-р Христо Панталеев15.12.2018 г.събота10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
55
16.12.2018 г.неделя10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
56
05.01.2019 г.събота10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
57
06.01.2019 г.неделя10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
58
ЕКСПЕРТНО КОНСУЛТИРАНЕ В ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ (И)доц. Васил Пенев12.01.2019 г.събота10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
59
13.01.2019 г.неделя10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
60
19.01.2019 г.събота10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
61
20.01.2019 г.неделя10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
62
1 курс неспециалисти
63
ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТА
(последните две дати ще бъдат посочени допълнително)
доц. Мария Пиргова16.10.2018 г.вторник17:3021:003001к.нсп
64
18.10.2018 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
65
23.10.2018 г.вторник17:3021:003081к.нсп
66
25.10.2018 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
67
30.10.2018 г.вторник17:3021:003081к.нсп
68
1к.нсп
69
1к.нсп
70
ДЕМОКРАЦИЯТА - ТЕОРИЯ И МОДЕЛИдоц. Добрин Канев17.10.2018 г.сряда17:3020:153261к.нсп.
71
24.10.2018 г.сряда17:3020:153261к.нсп.
72
31.10.2018 г.сряда17:3020:153261к.нсп.
73
24.11.2018 г.събота9:0018:003261к.нсп.
74
15.12.2018 г.събота9:0018:003041к.нсп.
75
ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИдоц. Горан Горанов19.10.2018 г.петък17:3020:153261к.нсп
76
21.10.2018 г.неделя9:0018:003041к.нсп
77
26.10.2018 г.петък17:3020:153041к.нсп
78
28.10.2018 г.неделя9:0018:003041к.нсп
79
09.11.2018 г.петък17:3020:153261к.нсп
80
ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯд-р Иван Начев27.10.2018 г.събота9:0018:004071к.нсп
81
03.11.2018 г.събота9:0018:004071к.нсп
82
04.11.2018 г.неделя9:0018:004071к.нсп
83
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯд-р Милен Любенов11.11.2018 г.неделя9:0018:003081к.нсп
84
18.11.2018 г.неделя9:0018:003081к.нсп
85
01.12.2018 г.събота9:0018:003081к.нсп
86
ИЗБОРИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИас. Димитър Димитров05.01.2019 г.събота9:0018:003081к.нсп.
87
06.01.2019 г.неделя9:0018:003081к.нсп.
88
12.01.2019 г.събота9:0018:003081к.нсп.
Loading...
Main menu