PK_R_2017-2018_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърска програма
ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

ПРОГРАМА НА ЗАНЯТИЯТА
(занятията се провеждат в 4 бл. на СУ - бул. Цариградско шосе 125, освен в случаите, когато изрично е указано др.място)
3
РЕДОВНА ф.о. | учебна година: 2017-2018 | семестър: ЗИМЕН | редовна сесия: 22.01. - 16.02.2018 | поправителна сесия: 20.08. - 07.09.2018
4
дисциплинапреподавателдатаденчасзалагрупа студенти
5
отдо
6
СТРАТЕГИЧЕСКО И ОРГАНИЗАЦИОННО МИСЛЕНЕ В КОНСУЛТИРАНЕТОАдем Дурмушев16.10.2017 г.понеделник18:0021:305261к.сп. + 2к.нсп.
7
17.10.2017 г.вторник18:0021:305261к.сп. + 2к.нсп.
8
23.10.2017 г.понеделник18:0021:305261к.сп. + 2к.нсп.
9
24.10.2017 г.вторник18:0021:305261к.сп. + 2к.нсп.
10
30.10.2017 г.понеделник18:0021:305261к.сп. + 2к.нсп.
11
31.10.2017 г.вторник18:0021:305261к.сп. + 2к.нсп.
12
01.11.2017 г.сряда18:0021:303041к.сп. + 2к.нсп.
13
ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТАдоц. Мария Пиргова16.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
14
23.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
15
24.10.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
16
30.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
17
31.10.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
18
06.11.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
19
07.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
20
ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИдоц. Горан Горанов17.10.2017 г.вторник17:3021:303261к.нсп
21
18.10.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
22
21.10.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
23
22.10.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
24
КОНСУЛТИРАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИдоц. Борис Попиванов18.10.2017 г.сряда18:3021:303041к.сп. + 2к.нсп.
25
19.10.2017 г.четвъртък18:3021:303041к.сп. + 2к.нсп.
26
20.10.2017 г.петък18:3021:303041к.сп. + 2к.нсп.
27
26.10.2017 г.четвъртък18:3021:303041к.сп. + 2к.нсп.
28
27.10.2017 г.петък18:3021:303041к.сп. + 2к.нсп.
29
02.11.2017 г.четвъртък18:3021:303041к.сп. + 2к.нсп.
30
03.11.2017 г.петък18:3021:303041к.сп. + 2к.нсп.
31
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯд-р Милен Любенов19.10.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
32
26.10.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
33
02.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
34
09.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
35
14.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
36
16.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
37
21.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
38
ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕдоц. Мария Пиргова21.10.2017 г.събота10:0018:453041к.сп. + 2к.нсп.
39
28.10.2017 г.събота10:0018:453041к.сп. + 2к.нсп.
40
04.11.2017 г.събота10:0018:453041к.сп. + 2к.нсп.
41
ДЕМОКРАЦИЯТА - ТЕОРИЯ И МОДЕЛИдоц. Добрин Канев25.10.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп.
42
01.11.2017 г.сряда17:3021:30326
43
08.11.2017 г.сряда17:3021:30326
44
13.11.2017 г.понеделник17:3021:30326
45
25.11.2017 г.събота10:0018:45326
46
ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ / ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИас. Живко Георгиев22.10.2017 г.неделя10:0018:45Галъп Интернешънъл (б.Джеймс Баучер 23)1к.сп. + 2к.нсп.
47
29.10.2017 г.неделя10:0018:451к.сп. + 2к.нсп.
48
05.11.2017 г.неделя10:0018:451к.сп. + 2к.нсп.
49
ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯд-р Иван Начев28.10.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
50
29.10.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
51
04.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
52
ЛОБИРАНЕ В ЕС И САЩд-р Христо Панталеев06.11.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
53
13.11.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
54
20.11.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
55
27.11.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
56
04.12.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
57
11.12.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
58
18.12.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
59
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМАдоц. Горан Горанов08.11.2017 г.сряда17:3021:301к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
60
09.11.2017 г.четвъртък17:3021:301к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
61
11.11.2017 г.събота10:0018:451к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
62
12.11.2017 г.неделя10:0018:451к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
63
ПРАВИЛНИЦИ И РЕГЛАМЕНТИ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИд-р Валери Жаблянов15.11.2017 г.сряда17:3021:001к.сп.
64
16.11.2017 г.четвъртък17:3021:001к.сп.
65
22.11.2017 г.сряда17:3021:001к.сп.
66
23.11.2017 г.четвъртък17:3021:001к.сп.
67
29.11.2017 г.сряда17:3021:001к.сп.
68
30.11.2017 г.четвъртък17:3021:001к.сп.
69
06.12.2017 г.сряда17:3021:001к.сп.
70
ИЗБОРИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИас. Димитър Димитров18.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп.
71
19.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп.
72
26.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп.
73
ЕКСПЕРТНО КОНСУЛТИРАНЕ В ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИдоц. Васил Пенев18.11.2017 г.събота10:0017:151к.сп. + 2к.нсп.
74
19.11.2017 г.неделя10:0017:151к.сп. + 2к.нсп.
75
25.11.2017 г.събота10:0017:151к.сп. + 2к.нсп.
76
26.11.2017 г.неделя10:0017:151к.сп. + 2к.нсп.
77
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТАд-р Стойчо Стойчев21.11.2017 г.вторник17:3021:001к.сп.
78
28.11.2017 г.вторник17:3021:001к.сп.
79
05.12.2017 г.вторник17:3021:001к.сп.
80
12.12.2017 г.вторник17:3021:001к.сп.
81
19.12.2017 г.вторник17:3021:001к.сп.
82
09.01.2018 г.вторник17:3021:001к.сп.
83
16.01.2018 г.вторник17:3021:001к.сп.
84
ЛОБИЗЪМ И ГРУПИ ЗА НАТИСКд-р Ваня Нушева02.12.2017 г.събота10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
85
03.12.2017 г.неделя10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
86
16.12.2017 г.събота10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
87
17.12.2017 г.неделя10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
88
МЕДИИ И ВЛАСТдоц. Иво Инджов
89
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И КОМУНИКАЦИИ ПРИ КРИЗАд-р Илия Вълков
Loading...
 
 
 
Програма по дисциплини
Копие на Програма по дисциплини