PK_R_2017-2018_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърска програма
ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

ПРОГРАМА НА ЗАНЯТИЯТА
(занятията се провеждат в 4 бл. на СУ - бул. Цариградско шосе 125, освен в случаите, когато изрично е указано др.място)
3
РЕДОВНА ф.о. | учебна година: 2017-2018 | семестър: ЗИМЕН | редовна сесия: 22.01. - 16.02.2018 | поправителна сесия: 20.08. - 07.09.2018
4
дисциплинапреподавателдатаденчасзалагрупа студенти
5
отдо
6
СТРАТЕГИЧЕСКО И ОРГАНИЗАЦИОННО МИСЛЕНЕ В КОНСУЛТИРАНЕТОАдем Дурмушев16.10.2017 г.понеделник18:0021:305261к.сп. + 2к.нсп.
7
17.10.2017 г.вторник18:0021:305261к.сп. + 2к.нсп.
8
23.10.2017 г.понеделник18:0021:305261к.сп. + 2к.нсп.
9
24.10.2017 г.вторник18:0021:305261к.сп. + 2к.нсп.
10
30.10.2017 г.понеделник18:0021:305261к.сп. + 2к.нсп.
11
31.10.2017 г.вторник18:0021:305261к.сп. + 2к.нсп.
12
01.11.2017 г.сряда18:0021:303041к.сп. + 2к.нсп.
13
ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТАдоц. Мария Пиргова16.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
14
23.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
15
24.10.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
16
30.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
17
31.10.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
18
06.11.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
19
07.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
20
ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИдоц. Горан Горанов17.10.2017 г.вторник17:3021:303261к.нсп
21
18.10.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
22
21.10.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
23
22.10.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
24
КОНСУЛТИРАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИдоц. Борис Попиванов18.10.2017 г.сряда18:3021:303041к.сп. + 2к.нсп.
25
19.10.2017 г.четвъртък18:3021:303041к.сп. + 2к.нсп.
26
20.10.2017 г.петък18:3021:303041к.сп. + 2к.нсп.
27
26.10.2017 г.четвъртък18:3021:303041к.сп. + 2к.нсп.
28
27.10.2017 г.петък18:3021:303041к.сп. + 2к.нсп.
29
02.11.2017 г.четвъртък18:3021:303041к.сп. + 2к.нсп.
30
03.11.2017 г.петък18:3021:303041к.сп. + 2к.нсп.
31
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯд-р Милен Любенов19.10.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
32
26.10.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
33
02.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
34
09.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
35
14.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
36
16.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
37
21.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
38
ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕдоц. Мария Пиргова21.10.2017 г.събота10:0018:453041к.сп. + 2к.нсп.
39
28.10.2017 г.събота10:0018:453041к.сп. + 2к.нсп.
40
04.11.2017 г.събота10:0018:453041к.сп. + 2к.нсп.
41
ДЕМОКРАЦИЯТА - ТЕОРИЯ И МОДЕЛИдоц. Добрин Канев25.10.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп.
42
01.11.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп.
43
08.11.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп.
44
13.11.2017 г.понеделник17:3021:303261к.нсп.
45
25.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп.
46
ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ / ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИас. Живко Георгиев22.10.2017 г.неделя10:0018:45Галъп Интернешънъл (б.Джеймс Баучер 23)1к.сп. + 2к.нсп.
47
29.10.2017 г.неделя10:0018:451к.сп. + 2к.нсп.
48
05.11.2017 г.неделя10:0018:451к.сп. + 2к.нсп.
49
ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯд-р Иван Начев28.10.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
50
29.10.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
51
04.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
52
05.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
53
12.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
54
17.11.2017 г.петък17:3021:303261к.нсп
55
24.11.2017 г.петък17:3021:303261к.нсп
56
ЛОБИРАНЕ В ЕС И САЩ (2 ст)д-р Христо Панталеев06.11.2017 г.понеделник17:3021:003231к.сп.
57
13.11.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
58
20.11.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
59
27.11.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
60
04.12.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
61
11.12.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
62
18.12.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
63
07.12.2017 г.четвъртък17:3021:002271к.сп.
64
14.12.2017 г.четвъртък17:3021:002271к.сп.
65
21.12.2017 г.четвъртък17:3021:002271к.сп.
66
06.01.2018 г.събота10:0013:30 ч.3041к.сп.
67
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМАдоц. Горан Горанов08.11.2017 г.сряда17:3021:303041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
68
09.11.2017 г.четвъртък17:3021:303001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
69
11.11.2017 г.събота10:0018:453041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
70
12.11.2017 г.неделя10:0018:453041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
71
ПРАВИЛНИЦИ И РЕГЛАМЕНТИ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ (1 ст)д-р Валери Жаблянов15.11.2017 г.сряда17:3021:00отпада1к.сп.
72
16.11.2017 г.четвъртък17:3021:001к.сп.
73
22.11.2017 г.сряда17:3021:001к.сп.
74
23.11.2017 г.четвъртък17:3021:001к.сп.
75
29.11.2017 г.сряда17:3021:001к.сп.
76
30.11.2017 г.четвъртък17:3021:001к.сп.
77
06.12.2017 г.сряда17:3021:001к.сп.
78
ИЗБОРИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИас. Димитър Димитров18.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп.
79
19.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп.
80
26.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп.
81
ЕКСПЕРТНО КОНСУЛТИРАНЕ В ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИдоц. Васил Пенев18.11.2017 г.събота10:0017:153041к.сп. + 2к.нсп.
82
19.11.2017 г.неделя10:0017:153041к.сп. + 2к.нсп.
83
25.11.2017 г.събота10:0017:153041к.сп. + 2к.нсп.
84
26.11.2017 г.неделя10:0017:153041к.сп. + 2к.нсп.
85
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТАд-р Стойчо Стойчев21.11.2017 г.вторник17:3021:003071к.сп.
86
28.11.2017 г.вторник17:3021:003071к.сп.
87
05.12.2017 г.вторник17:3021:003071к.сп.
88
12.12.2017 г.вторник17:3021:003071к.сп.
89
19.12.2017 г.вторник17:3021:003071к.сп.
90
09.01.2018 г.вторник17:3021:003071к.сп.
91
16.01.2018 г.вторник17:3021:003071к.сп.
92
ЛОБИЗЪМ И ГРУПИ ЗА НАТИСКд-р Ваня Нушева02.12.2017 г.събота10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
93
03.12.2017 г.неделя10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
94
16.12.2017 г.събота10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
95
17.12.2017 г.неделя10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
96
МЕДИИ И ВЛАСТдоц. Иво Инджовотпада
97
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И КОМУНИКАЦИИ ПРИ КРИЗА (2 ст)д-р Илия Вълков13.01.2018 г.събота10:0017:453262к.сп. + 2к.нсп.
Loading...
 
 
 
Програма по дисциплини
Копие на Програма по дисциплини
 
 
Main menu