ข้อมูลนิสิตปีการศึกษา 2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ปีการศึกษา 2558
2
คณะ/ สาขาวิชาจำนวน
ผ่านสัมภาษณ์
จำนวนสละสิทธิ์จำนวนมารายงานตัว%
รายงานตัว
3
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
4
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
ป.ตรี 4 ปี(2554))
410112375
5
บธ.บ. (การค้าประหว่างระเทศและการจัดการโลจิสติกส์)
ป.ตรี 4 ปี (2554)
401103375
6
วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์ - ป.ตรี 4 ปี (2554))
2000022100
7
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ ป.ตรี 5 ปี (2555))--------
8
รวมคณะโลจิสติกส์1011217880
9
10
*หมายเหตุ มีแค่ภาคปกติ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu