ใบสั่งซื้อ (สำหรับวิทยาลัยพิมพ์)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ใบสั่งซื้อ
2
บริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด โทร. 087-583-7711 087-583-3355
3
วิทยาลัย..........................................................................................................ผู้สั่ง................................................................................................โทร. ............................................
4
ประกาศเมื่อ
ประกาศที่ ศธ.หน้าลำดับที่รหัสชื่อหนังสือผู้แต่งเนื้อหาแถมให้วิทยาลัยและนักเรียนราคาหนังสือจำนวนหน้าจำนวนที่สั่ง(กรอกจำนวนเล่ม)
5
สอนด้วยเครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ แถม CD สอนด้วยคอมพิวเตอร์
6
4 มีค.25570606/759
หน้า 12
142200-1006
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
ชนธัญ วัฒนสุทธิ์
เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์แถม CD.สอนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเรียนและสอบพิมพ์สัมผัสสำหรับแข่งทักษะระดับชาติ149230
7
28 ตค.25560606/5624
หน้า 58
1042203-2101
พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา
ผศ.หัทยา พลภัทรพิจารณ์/ ชนธัญ วัฒนสุทธิ์เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์แถม CD.สอนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเรียนและสอบพิมพ์สัมผัสสำหรับแข่งทักษะระดับชาติ149225
8
29 สค.25570606/4551หน้า 932200-1007
พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
ชนธัญ วัฒนสุทธิ์และคณะเครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์แถม CD.สอนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเรียนและสอบพิมพ์สัมผัสสำหรับแข่งทักษะระดับชาติ149164
9
4 มีค.25570606/759
หน้า 14
562203-2102
พิิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา
ผศ.หัทยา พลภัทรพิจารณ์ ชนธัญ วัฒนสุทธิ์เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์แถม CD.สอนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเรียนและสอบพิมพ์สัมผัสสำหรับแข่งทักษะระดับชาติ149156
10
สอนด้วยคอมพิวเตอร์และแถม CD สอนด้วยคอมพิวเตอร์
11
4 มีค.25570606/759
หน้า 12
152200-1006
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
อ.อารีรัตน์ พรหมภู่/ ชนธัญ วัฒนสุทธิ์คอมพิวเตอร์ แถม CD สอนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเรียนและสอบพิมพ์สัมผัสสำหรับแข่งทักษะระดับชาติ149119
12
22 กย.25570606/5140หน้า 7282203-2101
พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา
ชนธัญ วัฒนสุทธิ์
คอมพิวเตอร์ แถม CD สอนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเรียนและสอบพิมพ์สัมผัสสำหรับแข่งทักษะระดับชาติ149179
13
4 มีค.25570606/759
หน้า 13
182200-1007
พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
อ.อารีรัตน์ พรหมภู่/ ชนธัญ วัฒนสุทธิ์คอมพิวเตอร์ แถม CD สอนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเรียนและสอบพิมพ์สัมผัสสำหรับแข่งทักษะระดับชาติ149120
14
22 กย.25570606/5140หน้า 7292203-2102
พิิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา
ชนธัญ วัฒนสุทธิ์
คอมพิวเตอร์ แถม CD สอนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเรียนและสอบพิมพ์สัมผัสสำหรับแข่งทักษะระดับชาติ149130
15
ประเภท คอมพิวเตอร์ธูรกิจ
16
4 มีค.25570606/759หน้า 7842001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ชนธัญ วัฒนสุทธิ์
MS.Oiffce 2010โปรแกรมเรียนและสอบพิมพ์สัมผัสสำหรับแข่งทักษะระดับชาติ149130
17
29 สค.25570606/4551
หน้า 11
462204-2108ประมวลผลคำ
ชนธัญ วัฒนสุทธิ์
MS.Oiffce 2010 แถม CD.พิมพ์สัมผัสสองภาษาโปรแกรมเรียนและสอบพิมพ์สัมผัสสำหรับแข่งทักษะระดับชาติ199314
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu