ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
卷二(粵語音典)字號卷一(道漢字典)字號道字典字號粵語音典頁碼粵拼聲母粵拼韻母粵拼韻母九聲聲調韻母組粵拼單字(輔助檢索用異體)字形標記字形描述校訂註道字典頁碼道字典順序道字典釋義道字典校訂註釋義本作「同上」
2
B01A01A11002D01011zi11izi111嘅也,助詞0
3
B01A02A14068D01061zi11izi116~持,進~0
4
B01A03A450651zi11izi1
5
B01A04A420691zi11izi1
6
B01A05A301241zi11izi1
7
B01A06A26063D01071zi11izi117草名,~蔴0
8
B01A07A050811zi11izi1𪯠
9
B01A08A450811zi11izi1
10
B01A09A540351zi11izi1
11
B01A10A47052D01081zi11izi118四~,手足也0
12
B01A11A15050D01031zi11izi113樹~0
13
B01A12A260901zi11izi1
14
B01A13A40001D01021zi11izi112~曉,識也0
15
B01A14A400311zi11izi1
16
B01A15A471021zi11izi1
17
B01A16A09062D01131zi11izi1姿113~勢,丰~0
18
B01A17A09061D01091zi11izi119~謀0
19
B01A18A151611zi11izi1
20
B01A19A27038D01041zi11izi1兹|玆14今也,現下0
21
B01A20A320301zi11izi1
22
B01A21A47158D01111zi11izi1111~膏,胭~0
23
B01A22A060541zi11izi1兹|茲
24
B01A23A090961zi11izi1
25
B01A24A460431zi11izi1
26
B01A25A161651zi11izi1
27
B01A26A02214,A022141zi11izi1
28
B01A27A170061zi11izi1
29
B01A28A030861zi11izi1
30
B01A29A331571zi11izi1𨀥
31
B01A301zi11izi1
32
B01A31A17106,A180061zi11izi1
33
B01A32A070011zi11izi1訿
34
B01A33A271621zi11izi1
35
B01A34A271631zi11izi1
36
B01A35A271471zi11izi1
37
B01A36A250341zi11izi1
38
B01A37A17204,A250191zi11izi1
39
B01A38A272111zi11izi1
40
B01A39A180351zi11izi1
41
B01A40A33089,A332441zi11izi1
42
B01A41A09200D01051zi11izi115~本,~格0
43
B01A42A03027,A03160D01101zi11izi1110~生,~養,~味0
44
B01A43A070301zi11izi1
45
B01A44A34098D01121zi11izi1112~蛛0
46
B01A45A55047,A550841zi11izi1
47
B01A46A181321zi11izi1
48
B01A47A190861zi11izi1
49
B01A48A182061zi11izi1
50
B01A49A19062D01161zi11izi1116行軍載物的車0
51
B01A50A410631zi11izi1
52
B01A51A380891zi11izi1
53
B01A52A34210,A35098D01141zi11izi1114虫~,生~0
54
B01A53A192021zi11izi1
55
B01A54A07198D01151zi11izi1115~詢0
56
B01A55A192081zi11izi1
57
B01A56A072271zi11izi1
58
B01A57A251361zi11izi1
59
B01A58A38120,A381811zi11izi1
60
B01A59A080651zi11izi1
61
B01A60A490621zi11izi1
62
B01A61A081091zi11izi1𪗋
63
B01A62A412191zi11izi1
64
B01A63A10155,A291261zi11izi1
65
B01A64A291101zi11izi1鶿
66
B01A65A081281zi11izi1
67
A090581zi11izi1玆|茲
68
A091621zi11izi1
69
A191881zi11izi1
70
A272091zi11izi1
71
A381471zi11izi1
72
B01B01A54003D01171zi22izi2117兒~0
73
B01B02A26045D01181zi22izi2118停~0
74
B01B03A300441zi22izi2
75
B01B04A23161,A46190D01221zi22izi2122宗~,意~0
76
B01B05A14172D01311zi22izi2131地~0
77
B01B06A540311zi22izi2
78
B01B07A52122D01231zi22izi2123~妹0
79
B01B08A470041zi22izi2
80
B01B09A010801zi22izi2
81
B01B10A220021zi22izi2
82
B01B11A010681zi22izi2
83
B01B12A240121zi22izi2
84
B01B13A26094D01241zi22izi2124白~,藥名0
85
B01B14A470591zi22izi2
86
B01B15A020071zi22izi2
87
B01B16A261211zi22izi2
88
B01B17A11035D01211zi22izi2121福也0
89
B01B18A13119,A400421zi22izi2
90
B01B19A24098D01261zi22izi2126手~,~示0
91
B01B20A020421zi22izi2
92
B01B21A270211zi22izi2
93
B01B22A51073D01251zi22izi2125~尺,即八尺0
94
B01B23A400321zi22izi2
95
B01B24A311841zi22izi2
96
B01B25A11061D01191zi22izi2119~係0
97
B01B26A151521zi22izi2
98
B01B27A090761zi22izi2
99
B01B28A220971zi22izi2
100
B01B29A400661zi22izi2